Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Belysning, reklamskyltar och starka lampor stör, men få väljer att klaga på ljusföroreningar i Borgå

En vintrig dag utanför Konstfabriken i Borgå. Den digitala reklamtavlan lyser starkt.
Bildtext Den digitala reklamtavlan på Konstfabrikens vägg skulle inte få tillstånd av Borgå stad i dag. Stadens nya anvisningar för reklamtavlor trädde i kraft år 2020.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Det kommer bara in ett klagomål per år om ljusföroreningar i Borgå. Den som bor i en tätort räknar ofta med en viss mängd ljud- och ljusförorening, tror miljövårdschefen.

”Ofta är det fråga om hur ljuset är riktat på idrottsplatser, parkeringsplatser eller industriområden. Det har också varit fråga om reklamskyltar som lyser starkt.”

Det här säger Jesse Mether. Han är miljövårdschef i Borgå och han berättar att det i medeltal bara kommer in i en anmälan om ljusförorening per år.

”Den som bor i en stad tänker ofta på ljud- och ljusföroreningar som ett nödvändigt ont. Något man måste stå ut med om man vill bo i en tätort”.

Mether jämför ljus- och ljudföroreningar med varann. De stör så länge de pågår, men genast då källan stängs av slutar de förorena.

I Borgå har till exempel belysningen av vattentornen i Hammars och på Kvarnbacken väckt diskussion bland invånare. De har varit belysta vintertid sedan 2017 då Finland fyllde 100 år.

Diskussionen har handlat om att ljuset stör både grannar och natur, men den har under årens lopp förts mest i sociala medier och inte lett till några åtgärder eller officiella klagomål.

Vattentornet på Kvarbacken i Borgå är klätt i gredelint ljus.
Bildtext Vattentornet på Kvarnbacken i Borgå fick festbelysning 2017. Sedan dess har tornet lyst i olika färger varje vinterkväll.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Miia Hento är byggnadstillsynschef i Borgå. Hon godkänner tillstånd och lov som gäller till exempel hurdan belysning man får ha utanpå sitt hus.

– Då man bygger ett nytt höghus måste man visa hurdan belysning man har på fasaden, men inne i huset får man använda vilka lampor man vill.

Hento berättar om några fall i höstas då hon blev kontaktad av människor som undrade över stark inomhusbelysning.

– Det visade sig att det var frågan om nya hus där invånarna hade använt väldigt effektiva ledljus inne och grannarna undrade om det var tillåtet. Men hurdana ljus man har inomhus kan inte Borgå stad eller någon annan bestämma över.

Ett nybygge som A-bostäder byggt på Kvarnbacken i Borgå. Huset är ett flervåningshus.
Bildtext Det här nya flervåningshuset byggs i centrum av Borgå. Enligt tillstånds- och tillsynsnämnden måste den som bygger huset visa hur belysningen på fasaden ska se ut.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Ljusförorening är ett internationellt problem, men ljus ger också trygghet

Ljusföroreningar är ett internationellt problem och det påverkar speciellt världens insekter. På grund av belysta städer, vägar och industriområden ser insekterna inte skillnad på natt och dag och lyckas inte föröka sig som de borde.

I Finland finns det ingen gemensam nationell linje eller lag som hindrar ljusföroreningar. Alla städer har sina egna metoder.

Europa nattetid sett från rymden.
Bildtext Så här ser Europa ut nattetid från rymden. Bilden är tagen 2016.
Bild: Wikimedia Commons

I Borgå tog man till exempel i bruk en bygganvisning för elektroniska reklamljustavlor för två år sedan då intresset för ljustavlor på urbana områden började växa.

I bygganvisningen står det tydligt vad som gäller bland annat då det kommer till placering, omfång, miljö och ljusstyrka.

Två viktiga kriterier är att ljustavlorna varken får störa trafik eller stadens invånare. Här kan du läsa mera om vad som gäller.

– Konstfabrikens reklamtavla skulle inte ha klarat det här testet, säger byggnadstillsynschef Miia Hento. Men den byggdes innan vi hade de nya riktlinjer för reklamtavlor.

En vintrig dag med solsken över Konstfabriken i Borgå. På väggen en granna digital reklamtavla.
Bildtext När Konstfabrikens reklamtavla var ny kom det klagomål av grannar. De stördes av ljuset som sken in i deras lägenheter.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Sköldvik förorenar mest

När miljövården i Borgå granskar klagomål som kommer in tittar de på lagen angående vissa grannelagsförhållanden, paragraf 17. Bland sot, smuts och buller nämns ljus som störande objekt.

Men kriterierna är hårda. Man har befogenhet att klaga bara om ljuset stör oskäligt mycket, till exempel om det blinkar och lyser in i sovrummet på natten.

”Det är inte tillräckligt om någon bara upplever att ett visst ljus stör. Vi kan diskutera saken med den som förorsakar ljuset, men miljövården kan ingripa först när ljuset uppfattas som oskäligt”, skriver miljövårdschef Jesse Mether i ett mejl till oss.

I Borgås miljöskyddsbestämmelser paragraf 29 står att starka lampor utomhus ska vara riktade så att de inte stör människor som bor i närheten. Men Mether hoppas också att ljusets inverkan på både djur- och insektslivet ska uppmärksammas mera i framtiden.

”Till exempel fladdermöss och insekter störs. Det här borde man komma ihåg när man fattar beslut och planerar belysning”.

Oljeraffinaderi i skymningen.
Bildtext Jesse Mether säger att en av de stora ljusförorenarna i Borgå är Sköldvik. Inga grannar har ändå klagat och all industri har giltiga tillstånd av Regionförvaltningsverket.
Bild: Pressbild / Neste Abp

Hur kan miljövården motverka ljusföroreningar?

”Miljövårdsnämnden ber ibland i sina utlåtanden att ljusets inverkan på omgivningen ska tas i beaktande, men överlag är frågan om ljussättning komplicerad.”

Mether anser att kommunen borde diskutera ljussättningens för- och nackdelar redan vid planläggning av större områden eller offentliga platser. Det handlar också om att ljus och belysning ger säkerhet och om att man kan skydda egendom med lampor som lyser.

”Många upplever också att ljus ger en känsla av trygghet”, konstaterar han.

Här kan du se hur ljusföroreningarna ser ut där du bor. Kartan är från 2021.

Diskussion om artikeln