Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya bostadshus planeras vid Lydmanska huset i Ekenäs

Några gamla hus, stenhuset till vänster har byggställningar och renoveras, till höger ett gammalt trähus där det står Vafé Schjerfbeck.
Bildtext Lydmanska huset (till vänster) renoveras och på gården till höger om Lydmanska planeras nya bostadshus.
Bild: Pia Santonen / Yle

Lydmanska huset intill Rådhustorget i Ekenäs har fått ett rejält ansiktslyft.

Detaljplanen ska nu göras om för att möjliggöra både boende och affärsverksamhet i huset.

Ändringen av detaljplanen sker på fastighetsägarens initiativ och ägaren har anlitat en planläggningskonsult.

Enligt den nya detaljplanen ska två nya bostadshus på totalt omkring 600 kvadratmeter få byggas intill Lydmanska huset.

Raseborgs stad vill ändå inte att den totala våningsytan avviker från den nuvarande detaljplanen för området.

Dessutom ska de nya byggnaderna anpassas till den omkringliggande miljön.

Invånare och myndigheter ska nu ha möjlighet att kommentera planerna.

Korrigering 1.2.2023 kl 13.25: En mening om att höjden på de nya husen inte ska avvika från den nuvarande detaljplanen rättades. Det är istället våningsytan som inte ska avvika från nuvarande detaljplan.

Relaterat

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Carina Hedberg

Ingåbon Carina Hedberg ska jobba för att stålverksplanerna i Joddböle blir verklighet

Planerna på att bygga ett fossilsnålt stålverk går framåt.