Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya bostadshus planeras vid Lydmanska huset i Ekenäs

Några gamla hus, stenhuset till vänster har byggställningar och renoveras, till höger ett gammalt trähus där det står Vafé Schjerfbeck.
Bildtext Lydmanska huset (till vänster) renoveras och på gården till höger om Lydmanska planeras nya bostadshus.
Bild: Pia Santonen / Yle

Lydmanska huset intill Rådhustorget i Ekenäs har fått ett rejält ansiktslyft.

Detaljplanen ska nu göras om för att möjliggöra både boende och affärsverksamhet i huset.

Ändringen av detaljplanen sker på fastighetsägarens initiativ och ägaren har anlitat en planläggningskonsult.

Enligt den nya detaljplanen ska två nya bostadshus på totalt omkring 600 kvadratmeter få byggas intill Lydmanska huset.

Raseborgs stad vill ändå inte att den totala våningsytan avviker från den nuvarande detaljplanen för området.

Dessutom ska de nya byggnaderna anpassas till den omkringliggande miljön.

Invånare och myndigheter ska nu ha möjlighet att kommentera planerna.

Korrigering 1.2.2023 kl 13.25: En mening om att höjden på de nya husen inte ska avvika från den nuvarande detaljplanen rättades. Det är istället våningsytan som inte ska avvika från nuvarande detaljplan.

Relaterat

Närpes säger OK till planering av havsvindkraft

Närpes godkänner att det görs upp en delgeneralplan för havsvindkraft. Det beslöt stadsstyrelsen på tisdag kväll.

Forststyrelsen vill planera för havsvindkraft utanför Närpes kust. Projektet har preliminärt uppskattats bestå av 108 kraftverk med en höjd på högst 400 meter.

Området i fråga finns med i utkastet till landskapsplan 2050 som lämpligt för vindkraft. Elöverföringen på land ska genomföras som en luftledning.

- Planläggningen kan börja men samtidigt behövs en grundlig utredning av hur området lämpar sig för verksamheten, säger Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

Skiss över Nickby gård.

Planerna för Nickby gårds centrum gick vidare efter omröstning

Fortfarande är politikerna oense om dimensioneringen.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.