Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inga nya åtal väcks mot enskilda tjänstemän i fallet med sjöbevakningens patrullbåt som sjönk

Sjöbevakningens båt bärgas.
Bildtext Båten sjönk bara sju minuter efter grundstötningen och måste bärgas.
Bild: Onnettomuustutkintakeskus

En person dog då sjöbevakarnas patrullbåt gick på grund utanför Lovisa. Inga fler enskilda personer inom Gränsbevakningsväsendet kommer att åtalas för brott.

Fallet handlar om olyckan utanför Lovisa midsommaren 2020. En besättningsman från sjöbevakningen omkom då hen fastnade i styrhytten när en av sjöbevakningens patrullbåtar sjönk efter grundkänning.

I november behandlade Helsingfors tingsrätt båtens befälhavares andel i olyckan. Befälhavaren ombord dömdes då till böter för tjänstebrott och underlåtenhet att iaktta gott sjömansskap.

Han uppges avsiktligt eller av oaktsamhet ha brutit mot sjötrafiklagen på ett sätt som orsakat fara för andras säkerhet.

Fallet var ändå ännu inte slutbehandlat i och med det här eftersom åklagaren fortfarande övervägde att väcka åtal mot flera tjänstemän som misstänktes för främst försummelser av arbetarskyddslagens förpliktelser.

Brottsrubriceringarna var arbetarskyddsbrott, dödsvållande, tjänstgöringsbrott och brott mot tjänsteplikt.

Karta som visar Lovisa, Valkom, Lindholmen och Kejvsalö
Bildtext Båten sjönk mellan Kejvsalö och Lindholmen utanför Valkom.
Bild: Yle

Distriktsåklagare Mikko Larkia meddelar nu att han inte kommer att väcka åtal mot någon enskild person i fallet. Enligt åklagarna finns det inte sannolika skäl för att de misstänkta skulle ha gjort sig skyldiga till brotten.

Ärendet är fortfarande inte helt slutbehandlat. Gränsbevakningsväsendet som organisation är fortfarande misstänkt för brott och åklagaren håller på med åtalsprövning i fallet.

Olycksutredningscentralens rapport om olyckan blev färdig för ett och ett halvt år sedan och enligt rapporten gick flera saker på tok den ödesdigra dagen.