Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

“De kunde ha frågat om jag vill reda ut det” – Carlene blev trakasserad med n-ord, skolan ingrep inte

Carlene Mutiganda är idag 18 år och abiturient i Vasa. Hon är född i Finland och hennes föräldrar har afrikanskt ursprung.
Bildtext När Carlene Mutiganda gick i högstadiet protesterade hon mot de elever som använde n-ord om henne.
Bild: Jussi Pernaa / Yle

I sommar blir det straffbart för skolor att inte ingripa om en elev blir trakasserad. Carlene Mutiganda hoppas att den som råkar ut för trakasserier i skolan nu ska våga rapportera om det.

Under tre år i högstadiet i Vasa övningsskola blev Carlene Mutiganda utsatt för kränkande ord.

– Det fanns elever, killar som tyckte det var roligt att säga n-ordet. Jag sa till dem att det är oacceptabelt.

När Carlene konfronterade de här killarna höll de paus i två veckor och sedan fortsatte trakasserierna.

– Det här pågick vecka efter vecka under hela högstadiet.

Ingen ingrep mot kränkningar

Carlene berättade inte för lärarna om vad hon utsattes för. Men skolans rektor fick veta om trakasserierna i februari 2020 när Carlene gick i nionde klass.

Då berättade Carlene i Svenska Yles Spotlight om vad killarna sa och hur det sårade henne. Idag, tre år senare, är Carlene Mutiganda 18 år och abiturient i Vasa övningsskolas gymnasium.

Vad hände i högstadiet efter att du gett intervjun?

– Ingenting hände. Varken rektor eller någon lärare tog upp saken med mig. Nog kunde de i vart fall ha kontaktat mig och frågat vem som trakasserade mig, och om jag ville reda ut det.

Carlene är född i Finland. Hennes föräldrar härstammar från Rwanda.

Här berättar 15-åriga Carlene Mutiganda om hur sårande n-ordet är i Spotlight. Intervjun är från februari 2020. - Spela upp på Arenan

Olagligt att inte sätta stopp för trakasserier

Redan nu förbjuder diskrimineringslagen både diskriminering och trakasserier. Den nationella läroplan som skolorna enligt lag ska följa förklarar att skolan ska vara trygg för eleverna. Mobbning, våld, rasism eller annan diskriminering inte ska accepteras och ”man ska genast ingripa vid osakligt beteende”.

I sommar uppdateras diskrimineringslagen så att den blir ännu tydligare vad gäller skolor, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

– Från och med 1 juni kan den utbildningsanordnare som inte ingriper i trakasserier anses ha gjort sig skyldigt till diskriminering. Skolorna måste vidta åtgärder för att undanröja trakasserierna.

rasism och kommentarer om hudfärg har en destruktiv inverkan för en ung människas mentala hälsa och självkänsla

― Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman

Enligt den nuvarande diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att stoppa trakasserier mot arbetstagare, nu kommer det till ett motsvarande moment som gäller daghem, skolor och andra utbildningsanordnare.

Kristina Stenman är diskrimineringsombudsman.
Bildtext En skola som inte ingriper mot trakasserier kan bli dömd för diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.
Bild: Markku Lempinen / Brand Photo

Skadar mental hälsa och självkänsla

Stenman hänvisar till forskning som visar att barn av afrikansk härkomst råkar ut för väldigt mycket trakasserier i skolmiljön och andra platser i samhället. Det här framgår också i diskrimineringsombudsmannens utredning från 2020.

– Att råka ut för rasism eller få höra kommentarer om sin hudfärg har en destruktiv inverkan för en ung människas mentala hälsa och självkänsla. Det här är ett allvarligt problem i Finland och det är viktigt att vi hittar medel att komma åt det, säger Stenman.

Diskrimineringsombudsmannen kan förorda gottgörelse för att kompensera offer för trakasserier.

– Det kan handla om summor från 500 euro till flera tusen euro i de grovaste fallen. Det handlar inte om stora summor, men avsikten är att göra klart för offret att hen har upplevt nånting som är fel och har rätt till gottgörelse.

Rektor tar ”på största allvar”

Elisabet Backlund-Kärjenmäki är rektor för den grundläggande utbildningen i Vasa övningsskola. Backlund-Kärjenmäki vill inte ställa upp på intervju med hänvisning till att det handlar om enskilda elever.

Hon svarar per mejl att skolan tar trakasserier och mobbning ”på största allvar" men att skolan trots förebyggande arbete och hantering av case ”aldrig kommer att bli färdig eller perfekt”.

Här kan du se Spotlight från 2020 där Carlene Mutiganda också berättar om att hon hade behövt mera stöd för sin svenska i grundskolan. - Spela upp på Arenan

”Många andra har råkat ut för trakasserier”

Carlene Mutiganda är nu abiturient i Vasa övningsskolas gymnasium. Där har hon inte utsatts för trakasserier.

Carlene är glad över lagändringen, som hon hoppas innebär att den som blir trakasserad i skolan ska våga berätta om det.

– Själv vågade jag inte säga till lärarna i högstadiet. Jag ville inte vara den som skvallrar. Och jag var rädd att lärarna bara skulle säga till mobbarna att ”ni ska inte säga n-ordet, ni ska inte bråka med Carlene” och att det sedan skulle bli sämre.

Efter Spotlight-intervjun 2020 tackade andra elever med utländsk bakgrund Carlene för att hon hade sagt ifrån.

– Det är många mörkhyade som har råkat ut för rasistiska trakasserier. Därför är jag glad att skolorna nu blir tvungna att ta tag i saken.

Fyll i formuläret.