Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ålands tingsrätt ger sjökapten böter på 1 600 euro – hade inte följt kraven för minimivilotider

Bild av lagböcker.
Bildtext Arbetarskyddsmyndigheten utförde en granskning av fartyget i november 2020.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Brotten skedde i september 2020 och berörde fyra finska besättningsmedlemmar. Totalt rör det sig om 29 separata fall då minimivilotiderna vanvårdats.

Enligt kraven ska besättningen ha rätt till både tio timmar vila i dygnet och sex timmar av oavbruten vila. I vissa fall hade befälhavaren för fartyget också delat upp dygnsvilan i fler än två delar.

Arbetarskyddsmyndigheten utförde en granskning av fartyget i november 2020.

Natalie Eklund är jurist vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland med ansvarsområdet arbetarskydd. Hon påminner om arbetsgivarens ansvar då det kommer till arbetstider.

”Fastän arbetstagaren själv skulle vilja jobba dag och natt så måste arbetsgivaren se till att anställda får tillräckligt med vila”, skriver Eklund i ett pressmeddelande från regionförvaltningsverket.

Eklund betonar också att tillräckliga vilotider är viktiga både för arbetshälsan och för arbetssäkerheten.

I fallet i fråga fanns inte heller bokförd ersättning för vilotid. Här vill myndigheterna också påminna att sådan bokföring måste göras.

Tingsrätten har nu beslutat att 20 dagsböter är ett rimligt straff med tanke på den svarandes handlande och omständigheterna i fallet. Det betyder att befälhavaren måste betala cirka 1 600 euro i böter.