Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Priset på Borgåförsamlingarnas renoveringsprojekt steg med över en miljon

Lilla kyrkan i Borgå utifrån
Bildtext Lilla kyrkans spåntak har många skador och är i så dåligt skick att det inte längre anses vara förnuftigt att reparera taket. Arkivbild från 2016.
Bild: Jeanette Winberg

Hela 1,1 miljon euro mera kommer renoveringen av samfällighetens servicebyggnad på Näsebacken att kosta, medan Lilla kyrkans spåntak blir nästan 200 000 euro dyrare.

Församlingarna i Borgå har några större renoveringsprojekt på kommande, där budgeten har vuxit betydligt sedan de första kostnadskalkylerna gjordes.

Först var det Lilla kyrkans spåntak. Den ursprungliga kostnaden för det nya taket beräknades vara 220 000 euro, men nu ska gemensamma kyrkofullmäktige ta ställning till om anslaget kan ökas till 400 000 euro.

Sedan var det servicebyggnaden som ligger vid Näsebackens begravningsplats. Den ursprungliga summan som hade beräknats gå till renoveringen låg på 1,7 miljoner euro. Nu föreslås också det här anslaget höjas med hela 1,1 miljon till 2,8 miljoner euro.

Näsebackavägen går mitt på, till vänster i bilden en servicebyggnad och till höger hjältegravarna.
Bildtext Servicebyggnaden ligger till vänster i bilden, på andra sidan vägen från hjältegravarna.
Bild: Hanna Othman / Yle

Samfällighetens fastighets- och anskaffningschef Krista Eloneva säger att kostnaderna har stigit på grund av det allmänna läget i världen.

– Kriget i Ukraina höjde priserna och det syns fortfarande överallt inom byggnadsbranschen, säger Eloneva.

De tidigare kostnadskalkylerna var gjorda före kriget bröt ut och skiljer sig därför så mycket från den nya summan som nu presenteras.

På frågan varför Krista Eloneva ändå tycker att man ska gå vidare med de här renoveringarna svarar hon att byggnaderna och tekniken har kommit till slutet av sin livstid.

– Det kommer också att kosta ifall vi bestämmer att skjuta framåt renoveringen och istället an efter betala för olika delar som går sönder.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Flygbild av servicebyggnaden som ligger på Näsebackens krön. Arkivbild.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Eloneva säger att hon inte är rätt person att kommentera vad de dyrare renoveringarna betyder på kort sikt för församlingarnas ekonomi, men på längre sikt betyder det att renoveringsskulden minskar då det inte finns så många och stora reparationer som behöver göras i framtiden.

Hon säger också att församlingens ekonomi för stunden är god, det lönar sig inte att skjuta framåt projekten av den orsaken.

När det kommer till Lilla kyrkans spåntak lönar det sig inte att senarelägga reparationen eftersom det kan öka kostnaderna ännu mer och speciellt med tanke på brandsäkerheten behöver taket fås i skick.

– Begravningsverksamheten hör till församlingarnas skyldighet enligt lagen, oberoende av omständigheterna så måste församlingarna sköta det och således se till att alla utrymmen som behövs är i skick och resurser på plats, säger Eloneva om renoveringen av servicebyggnaden.

Finksa församlingshemmet i Borgå
Bildtext Församlingshemmet i korsningen av Lundagatan och Runebergsgatan behöver renoveras för att fungera optimalt nu då både finska och svenska församlingens personal jobbar här.
Bild: Yle/Stefan Härus

Ett annat projekt som kommer att bli dyrare än man först räknat med är ombyggandet av församlingshemmet på Lundagatanden och den delen där Borgå svenska domkyrkoförsamlings personal ska jobba.

Utrymmet på andra våningen skulle renoveras och göras ändamålsenligt för 300 000 euro. Kostnaderna har stigit med 130 000 euro, men de här pengarna kan tas från andra, mindre renoveringar som var menade att göras på huset det här året.

De andra renoveringarna skjuts framåt till nästa år.

– Listan på renoveringsprojekt är oändligt lång och det finns nog saker att göra under de följande tio åren, säger Krista Eloneva.

På torsdagen den 2 februari 2023 ska gemensamma kyrkofullmäktige diskutera ökandet av anslagen för de tre projekten.

Yle Östnyland försökte nå ekonomichef Siv Nyqvist för en kommentar. Hon svarade inte eftersom hon var sjukledig, medan ordförande för gemensamma kyrkorådet Pontus Salmi inte ville kommentera prishöjningarna.

Diskussion om artikeln