Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad planerar ny svenskspråkig skola för årskurs 1-5

Jakobstad börjar planera för en ny svenskspråkig skola för elever i årskurs 1-5. Det beslöt stadsstyrelsen efter omröstning.

Skolnätet i Jakobstad har diskuterats sedan 2019 och förslaget till fullmäktige är nu att staden avsätter 250.000 euro för att planera en ny skolbyggnad, i första hand i Bonäs men alternativet Vestersundsby ska också utredas.

Totalt har fem olika alternativ utretts och under styrelsens möte föreslog Ulla Hellén (SDP) att Jakobstad i stället ska planera en finskspråkig skola för elever från förskola till årskurs 9.Förslaget röstades ner med rösterna 7-4. (Snellman, Jungell, Brännkärr-Friberg, Sandlin, Brännbacka-Brunell, Holmgård och Sjölund röstade för stadsdirektörens förslag, Hellén, Isokoski, Björklund och Sipinen stödde det andra alternativet).

Fullmäktige ska ännu ta ställning i ärendet.