Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Fackförbund protesterar mot att alla väntar på industrins löneuppgörelse

Kvinna med långt ljust hår.
Bildtext Katarina Murto, ordförande för undervisningssektorna löntagarorganisation OAJ.
Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

JHL och OAJ tycker att industribranschens löneuppgörelse inte är relevant för deras egna förhandlingar.

Det var två irriterade fackordförande som mötte pressen på tisdagen. OAJ:s ordförande Katarina Murto och JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine är frustrerade över att de exportorienterade branschernas avtal styr alla andra avtalsrörelser.

I klartext betyder det att inga förhandlingar rör på sig förrän det finns ett avtal inom teknologiindustrin. På tisdagen blev det klart att Industrifacket och Teknologiindustrin inte nått resultat i sina förhandlingar och att strejker bryter ut.

– Den bästa beskrivningen av nuläget är att vi är gisslan, säger Päivi Niemi-Laine.

Kvinna med ljust hår och stora glasögon.
Bildtext Päivi Niemi-Laine., ordförande för välfärdsfacket JHL.
Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Den största kritiken riktas mot Finlands näringsliv EK. Löntagarorganisationerna inom fackcentralen FFC har också gjort gemensam sak av förhandlingarna.

– Centralorganisationerna har blandat sig i förbundens förhandlingar. Jag hoppas att de lugnar ner sig och låter förbunden sköta sitt, säger Niemi-Laine.

OAJ:s Katarina Murto anser också att det finns för många kockar i soppan men att det största problemet är fokuset på exportsektorn.

– Vi kan inte acceptera att en direkt exportdriven modell styr den offentliga och andra privata branscher. Vi klarar oss inte utan en välfungerande offentlig sektor, den måste locka arbetskraft, säger Murto.

Inhemsk köpkraft

Päivi Niemi-Laine vill lyfta fram att lönerna inom den offentliga sektorn direkt påverkar den inhemska konsumtionen. När köpkraften försämras, vilket den gjort under det senaste året, påverkar det till exempel servicebranschen.

– När jag senast var till min frisör i Rödbergen sade hon att kunderna lyser med sin frånvaro, folk har börjat spara. Till och med där!

JHL och OAJ

OAJ och JHL förhandlar just nu om anställningsvillkoren för 132 000 löntagare som jobbar för staten, kyrkan och universitetet.

Till välfärdsfacket JHL hör anställda vid kommun, stat och inom de privata välfärdsbranscherna. Förbundet har ungefär 165 000 medlemmar, sju av tio är kvinnor.

Fängelsetjänstemännens förbund, Gränssäkerhetsunionen, Tullförbundet och Underofficersförbundet hör till JHL:s medlemsförbund.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ är intressebevakare inom hela sektorn för utbildning, fostran och forskning.

OAJ har enligt de senaste uppgifterna över 117 000 medlemmar. I siffran ingår till exempel Finlands Svenska Lärarförbund FSL med 5 000 medlemmar.

Varken JHL eller OAJ ville på tisdagen gå in på direkta lönekrav i de öppna förhandlingarna.

Vill ha bred diskussion

När vårens avtalsförhandlingar är i mål – med de stridsåtgärder som krävs – behöver det enligt Murto och Niemi-Laine föras en bredare diskussion om hur Finland ska sköta löneuppgörelserna framöver. De önskar inte någon återgång till de centrala uppgörelserna, men tycker inte att vi kan fortsätta så här.

– EK lyckades inte förutspå vad slutet på centrala uppgörelser skulle leda till. Ingen förutspådde det här kaoset, säger Murto.

Problemet med dagens system är enligt OAJ och JHL bland annat att konflikterna hopar sig vid riksförlikningsmannens kontor. Enligt dem saknar riksförlikningsmannen den lägesbild som skulle behövas för att kunna hantera alla de olika branschernas särskilda behov. Det är omöjligt med dagens resursering, och något för politikerna att fundera på framöver.

Här är Medlingsinstitutet i Sverige ett exempel som förs fram. Den statliga myndigheten tillsätter medlare vid konflikter men upprätthåller också aktuell lönestatistik.

– Hos oss inleds medlingen först när det varslats om strejk. Det kunde ske betydligt tidigare, säger Niemi-Laine.