Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Försiktig start för gasterminalen Exemplar i Ingå – efterfrågan på gas har rasat

Gasterminalen Exemplar i djuphamnen i Joddböle, Ingå.
Bildtext Gasterminalen Exemplar hade halv last med sig från Egypten då hon anlände till Ingå. Nu har hon fyllts på en gång.
Bild: Gasgrid

Användningen av fossilgas har minskat rejält och efterfrågan hålls låg så länge det varma vintervädret fortsätter.

För tillfället finns inget större behov av att importera flytande fossilgas via terminalen i Joddböle i Ingå. Den stora gasleverantören Gasum har hittills inte visat intresse för gasleveranser genom terminalen.

Överföringsbolaget Gasgrid betonar å sin sida att terminalen i första hand ska fungera som försörjningsberedskap.

– Efterfrågan på energi har varit liten i Europa den här vintern men visst finns det ett intresse för terminalen, säger ändå Olli Sipilä, vd för Gasgrid.

Gasgrid är ett statsbolag som ansvarar för gasöverföringen i Finland.

Gasgrid och Gasum

Gasgrid och Gasum skiljdes åt som bolag för drygt tre år sedan då gasledningen Balticconnector togs i bruk. Då kopplades det finska gasnätet ihop med det estniska nätet och Finlands gasmarknad öppnades för konkurrens.

På en öppen gasmarknad med fri konkurrens kan inte samma företag både ha hand om överföringen av försäljningen av gas. Därför åtskildes gasöverföringsverksamheten inom Gasum och ett nytt bolag – Gasgrid Finland – grundades och fick hand om gasöverföringsverksamheten.

Gasterminalen, fartyget Exemplar, beställdes av finska staten och Gasgrid i raskt takt ifjol då det såg ut att kunna bli energibrist på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Man ville trygga Finlands försörjningsberedskap och se till att gasen i Finland inte tog slut då Ryssland stängde kranen och ingen ville göra handel med den som inlett ett krig.

Hyran för fartyget är omkring 460 miljoner euro. Det innebär i klartext att gasterminalen kostar finska staten 126 000 euro per dag i tio års tid.

Gasterminalen kan ta emot flytande fossilgas som sedan förångas ombord på fartyget och körs ut i gasnätet i gasform.

Allas blickar på Joddböle

Byggnadsarbetet med den flytande gasterminalen färdigställdes i rask takt. Kajen förbättrades och försågs med nya förtöjningskonstruktioner. Också gasledningen behövde byggas ut till det befintliga gasöverföringsnätet drygt två kilometer ifrån.

Fartyget Exemplar anlände till Joddböle i Ingå under stort mediepådrag i slutet av december.

LNG-fartyget Exemplar anländer till hamnen i Ingå den 28 december 2022.
Bildtext Det skrevs många spaltmeter om Exemplar då hon anlände till Ingå. Ankomsten direktsändes åtminstone av ett mediebolag.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Från och med den 16 januari har terminalen varit redo för kommersiell gasleverans men Gasgrids verkställande direktör Olli Sipilä är förtegen om i hurdan omfattning leveranser har inletts.

Olika processer är på gång. Terminalen säljer kapacitet och inte gas. Gasen tillhör alltid gasanvändarna. Eftersom uppköparen gör gasbeställningarna så kommenterar vi inte det, säger Sipilä.

Olli Sipilä.
Bildtext Gasgrids vd Olli Sipilä säger att terminalen i Ingå i första hand finns till för att säkra försörjningsberedskapen. Någon billig beredskap är det ändå inte frågan om. 126 000 euro per dag kostar det finska staten att hyra terminalen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

När fartyget Exemplar anlände till Ingå var hon lastad med flytande fossilgas (LNG) men inte fullastad. Sedan dess har terminalen fyllts på med LNG av ett annat fartyg men huruvida det redan hittats köpare för den gasen förblir oklart.

– För närvarande finns det flera aktörer som förbereder sig för att kunna använda sig av terminalen, säger Sipilä.

Utebliven energibrist

Sipilä påpekar att de värsta farhågorna beträffande energibrist inte har besannats vare sig här eller i övriga Europa – vilket förstås är en bra sak ur samhällelig synvinkel. Det har också lett till att den finska industrin och andra naturgasanvändare inte behövt förlita sig på terminalen i Ingå.

I Finland används fossilgas (”naturgas”) främst inom industrin, sjöfart, trafik och fjärrvärmesystem.

För närvarande anlitar vi andra källor för gasleveranserna till våra kunder

― Olga Väisänen, chef för kommunikation och företagsansvar vid Gasum

Då priset på gas steg efter att Ryssland anföll Ukraina sjönk gasanvändningen i fjärrvärmesystemen i Finland med hälften. Istället användes mer kol och olja än tidigare, uppger Finsk energiindustri. Veterligen har åtminstone en del användare också övergått till mer hållbara energilösningar.

– Gasen fungerar ofta som ett alternativ. Om priset och utbudet är bra så finns det nog användning för den, säger Sipilä.

Nu har gaspriset gått ner men gaskonsumtionen har hållits låg.

– I sig är det en bra sak att gaspriset gått ner, säger Sipilä som tror att intresset att köpa gas igen kan öka om priset hålls på en låg nivå.

Kompressorstationen i Joddböle i Ingå.
Bildtext Kompressorstationen i Joddböle i Ingå.
Bild: © Kuvatoimisto Kuvio Oy/Gasgrid

För tillfället är gasanvändningen ändå lägre än vanligt, vilket också beror på den förhållandevis varma vintern. I många industrier och i fjärrvärmesystem används gas som extra energikälla vid kallt väder och nu har behovet varit mindre än vanligt.

Olli Sipilä betonar ändå att terminalen i Ingå i första hand ska fungera som en säkerhet och trygghet och säkerställa att samhället har den tillgång till gas som behövs.

– Terminalen är i första hand ett säkerhets- och beredskapselement, säger Sipilä och fortsätter att den är bra som en sådan eftersom den också har möjlighet att fungera kommersiellt.

Terminalen kan leda gasen i två riktningar; både till det finska gasnätet och till det baltiska. Gasen som hittills gått genom terminalen har gått både till Finland och till Baltikum.

Vem ska köpa gasen?

Men vilka är då de potentiella gasköparna som behöver anlita terminalen i Ingå? Sedan tre år tillbaka är gasmarknaden öppen i Finland men det finns en rad kriterier som måste fyllas innan man kvalificeras som köpare. Idag finns det några tiotal registrerade köpare i Finland.

Flera av dem är antingen nationella eller internationella energibolag. Också några storanvändare inom industrin är registrerade aktörer på gasmarknaden.

Karta över Gasgrids nät i Finland.
Bildtext Så här sträcker sig gasnätet i Finland. Tidigare importerades en hel del gas genom röret via Imatra från Ryssland men där är kranen nu stängd. År 2020 fick Finland direkt tillgång till den baltiska och europeiska gasmarknaden genom Balticconnector-röret som löper mellan Ingå och Paldiski.
Bild: Gasgrid

Eftersom gasen kan strömma i båda riktningar kan också uppköparen finnas i Baltikum. En liknande terminal som Exemplar finns sedan tidigare i Litauen.

Svalt intresse hos Gasum

Energibolaget Gasum kunde vara en potentiell uppköpare men hittills har Gasum inte övervägt att importera gas genom gasterminalen i Ingå.

– För närvarande anlitar vi andra källor för gasleveranserna till våra kunder men vi följer med marknadssituationen och framför allt efterfrågan hos kunderna, säger Olga Väisänen, chef för kommunikation och företagsansvar vid Gasum.

Hon tar inte ställning till huruvida gasen som levereras genom terminalen i Ingå blir dyrare eller billigare än annan gas men medger att priset har en avgörande betydelse.

– Det är klart att priset bestäms på marknaden, säger Väisänen.

Gasum levererar både flytande fossilgas (LNG), fossilgas och biogas till sina kunder. Gasen transporteras antingen med rör, tankbil eller fartyg. Gasrörsnätet sträcker sig endast över en del av södra Finland.

I Björneborg och Torneå finns också terminaler där det går att tanka flytande naturgas. En del av den flytande gasen fraktas vidare därifrån med tankbil till industri och övriga tankstationer. Också många fartyg använder sig av flytande fossilgas som bränsle.

Rysk LNG till Finland

En stor del av fossilgasen (”naturgasen”) som Gasum levererar kommer från Baltikum genom Balticconnector-röret till Ingå. Eftersom gasen då färdigt är i gasform behöver den inte gå omvägen via terminalen. Till terminalen i Ingå anländer enbart gas i flytande form.

Gasum importerar också flytande fossilgas (LNG) från Norge, Mellaneuropa och faktiskt också en del från Ryssland – eftersom bolaget fortfarande har ett bindande kontrakt med ryska Gazprom. Gazprom avbröt leveranserna till Finland i maj då Gasum inte gick med på att betala i rubel. Gasum tog då ärendet till skiljeförfarande. Skiljenämnden slog fast att Gasum kan betala för gasen i euro.

– Det gällande avtalet är ett såkallat take or pay-avtal som gör att vi måste betala för gasen oberoende om vi använder den eller inte.

Några nya beställningar från Ryssland blir det ändå inte försäkrar Väisänen.

LNG-gasen från Ryssland når Finland genom terminalerna i Björneborg och Torneå.

I terminalen i Ingå är det förbjudet att ta emot rysk gas.

Diskussion om artikeln