Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Miljöaktivister band 500 meter rep högt upp bland träden – vill förhindra avverkning i fågelrik skog i Lappträsk

Uppdaterad 06.02.2023 08:36.
En banderoll anger platsen där miljöaktivisterna hängt upp rep högt upp bland träden.

Röda rep binder ihop barrträd för att försvåra möjligheterna till avverkning i statens skog i Ladugård i Lappträsk. Miljöorganisationer demonstrerar för ett permanent skydd av gammal skog med värdefull flora och fauna.

Avverkningar i statens skog i Lappträsk har upprört miljöorganisationer i flera år. Det handlar om skog kring naturskyddsområdet Loberget, en bit nordväst om Lappträsket där Forststyrelsen också idkar forskning och har upprättat en genreserv.

En del av skogsområdet består också av gammal skog med omfattande bestånd av orörd granskog, lavar, mossor och torvplättar i naturtillstånd.

Enligt Matti Liimatainen, skogsansvarig vid miljöorganisationen Greenpeace, finns närmare 20 sällsynta arter i området, inklusive flera fågelarter.

Därför har Greenpeace tillsammans med Luonto-Liitto och Elokapina fäst röda rep och fladdrande band mellan träd i ett skogsparti i genreservskogen.

I just det här området finns fler äldre träd än normalt eftersom man har velat ha många gamla träd som ger mycket frön. De här träden är mellan 70 och 100 år gamla. Här häckar också flera unika och hotade fågelarter.

Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen katsoo kameraan.
Bildtext Matti Liimatainen är väl bekant med skogen i Lappträsk som har avverkats också tidigare.
Bild: Sannika Michelsson / Yle

– Det är ett av Nylands mest värdefulla fågelområden, då alla arter som trivs i gammal skog finns väl representerade. Stammarna av häckande par är starka och här finns också många par som besöker skogen, säger Liimatainen.

Borgånejdens fågelförenings inventering visar att skogen är tillhåll för duvhök, sparvuggla, tofsmes, talltita, trädkrypare, mindre flugsnappare och gråspett samt vitryggig, tretåig hackspett och mindre hackspett.

500 meter rep mellan träden

I slutet på januari fäste Greenpeace röda rep och band mellan träden i ett område som hör till genreservskogen. Repen är fästa på tio meters höjd och sträcker sig sammanlagt 500 meter åt olika håll. Avsikten är att försvåra framfarten för skogsmaskiner om och när det blir aktuellt med avverkning eller gallring just här.

– Sådana här främmande element vill de inte ha i sina avverkningsmaskiner eller i den industriella processen. Det här är varken vandalism eller skadegörelse eftersom vi klart och tydligt meddelar om repen och har märkt ut dem. Om man så vill kan de tas ner och samlas ihop, säger Liimatainen.

Det slutliga målet är att avverkningarna förbjuds helt och hållet och att skogen skyddas permanent för att främja den biologiska mångfalden.

Hela skogsområdet är cirka 700 hektar, varav naturreservatet kring Loberget på 21 hektar ligger mitt i området.

– Kring Lobergets naturskyddsområde finns dessutom 500 hektar väldigt värdefull och fin skog som också är värd att skydda, säger Liimatainen.

Liimatainen betonar att staten har förbundit sig till att förhindra förlusten av biodiversitet genom att utöka antalet skyddade landområden. Dessutom skulle det vara lätt att förstora det nuvarande naturskyddsområdet vid Loberget, och samtidigt mer kostnadseffektivt än att grunda ett nytt.

Skylt som säger att det hänger rep i träd, rep syns också i bakgrunden.
Bildtext Ett flertal skyltar berättar att rep hänger uppe mellan träden.
Bild: Leo Gammals / Yle

Granbarksborren sprider sig i Lappträsk

Skog har fällts i området kring Ladugården också under tidigare år, i forskningssyfte och för ekonomisk vinst, men också för att bekämpa granbarksborren som härjar på olika håll i skogarna kring Lappträsket.

Granbarksborren angriper specifikt gamla träd och angreppen har vuxit kraftigt de senaste åren. Speciellt området kring Loberget är väldigt utsatt, det vill säga en dryg kilometer från den plats där banderollen och repen hänger.

Risken är stor att insekten sprider sig ännu mer i skogen och därför vill Forststyrelsen ingripa genom att fälla skog i vinter.

Miljöorganisationerna förstår problemet med granbarksborren, men ser det hela ur ett annat perspektiv.

– Man ser spår efter den också i den här skogen. Det är en insekt som sänker skogens ekonomiska värde, men samtidigt ökar mångfalden. Det här är hackspettarnas paradis, säger Matti Liimatainen.

Ett träd i Białowieżaskogen som skadats av granbarksborren.
Bildtext Granbarksborren har angripit stora arealer skog under de torra somrarna i Lappträsk. Arkivbild.

Nio hektar skog ska fällas

Exakt hur stora avverkningar som planeras och utförs på hela området är inte helt klart.

Enligt tidigare uppgifter av Niklas Björkqvist, som är chef för skogsresurser och skogsbruksplanering vid Forststyrelsen, kan det handla om mellan 10 och 20 procent i genreservskogen på knappa 250 hektar.

– Vissa områden gallras medan insektskadade områden kalhuggs. I genreservskogen finns också äldre plantskog vars ursprung inte är lokalt, och därför måste den huggas ner, uppger Björkqvist.

Till den här vintern har Forststyrelsen meddelat om slutavverkning på sammanlagt 7,5 hektar skog och gallring av 1,5 hektar, men planer har avbrutits eller fördröjts förut.

Forststyrelsen planerade avverkningar på området redan 2010 och 2011. Redan då ifrågasattes avverkningen både på nationell och lokal nivå och efter förhandlingar sköts de upp.

2015 var det åter aktuellt med avverkningar kring Loberget och trots protester fällde Naturresursverket Luke skog på området i februari 2016.

Forststyrelsen förhandlar regelbundet med miljöorganisationerna om sina avverkningsplaner. Organisationerna motsätter sig inte nödvändig skogsvård, men ifrågasätter avsikten att fälla värdefull skog för ekonomisk vinning.

– Hotade arter kan inte skyddas bara genom att skydda mariga fjällområden, utan man måste skydda olika sorters skog, säger Liimatainen.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Nyt ympäristöjärjestöt koettavat estää hakkuut Uudellamaalla: 500 metriä köyttä ripustettu Metsähallituksen puihin skriven av Sannika Michelsson.