Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regeringens elstöd sätter de små elbolagen i en svår sits: ”Inte många företag klarar fyra månader utan inkomster”

Man i svart tröja står framför ett fönster.
Bildtext Vd Fredrik Näse på Kronoby Elverk hoppas att det inte kommer fler svängningar på elmarknaden.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Svängningarna på elmarknaden märks tydligt hos de mindre aktörerna. För att man ska klara sig krävs att man har tillräckligt med egen elproduktion, berättar elbolag Yle Österbotten har talat med.

Elmarknaden har blivit allt mer oförutsägbar. Det här märker man inte minst hos de små elbolagen.

– Det har blivit svårare att navigera sig framåt. Men på det stora hela skulle jag säga att vi har kommit förstärkta ur den här stormen, säger Fredrik Näse, vd på Kronoby Elverk.

Efter att elpriserna gick brant uppåt under hösten verkar det nu ha vänt neråt igen. Kronoby Elverk har höjt sina priser två gånger under hösten och vintern, i oktober och i januari.

Enligt Näse har höjningarna ändå varit förhållandevis små, eftersom man har prioriterat ett samhällsansvar framför att maximera vinsten. Kronoby Elverk ägs helt och hållet av Kronoby kommun.

– Förhoppningsvis kommer det inga fler svängningar, men det är kanske lite tidigt att säga med säkerhet ännu.

Små bolag bra ur kundsynvinkel

Näse säger att det finns både för- och nackdelar med att vara en mindre aktör i det här läget.

– Ur en kundsynvinkel vill jag påstå att det har varit en styrka att man har haft ett lokalt elbolag som har tagit ansvar för kunderna, när man ser att många större bolag har försökt maximera vinsterna.

Grå byggnad med texten "Kronoby Elverk".
Bildtext Kronoby Elverk ägs av Kronoby kommun.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Tittar man på saken ur en företagssynvinkel är det däremot mer besvärligt att vara en liten aktör i dagsläget, berättar Näse. En sak som kan ställa till det framöver är regeringens föreslagna elstöd.

Elbolagen ska förutom att räkna in en elpriskompensation i sina räkningar även ge betalningstid på fyra månader.

– Jag tror inte det finns många företag i Finland som klarar av att rulla verksamheten i fyra månader utan inkomster, vilket det ju egentligen betyder.

Hur löser ni det problemet?

– Det måste vi ta och fundera på. Det är inte helt klart ännu i dagsläget. Vi måste följa med och se vartåt det går.

Egen produktion viktig

Ingvar Kulla, vd på Esse Elektro-Kraft i Pedersöre, berättar att bolaget har ett bra år bakom sig. Det gör att man har kunnat hålla priserna på ungefär samma nivå som tidigare.

Enligt Kulla är det avgörande i dagsläget inte hur stort ett elbolag är, utan hur mycket egen produktion man har.

– Storleken har i det här fallet inte så stor betydelse. Däremot är det viktigt att man har ungefär lika mycket produktion som man har försäljning. Då har man möjlighet att hantera risken.

En grå kontorsbyggnad.
Bildtext Esse Elektro-Kraft har 3 800 kunder i Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Kortesjärvi och Alahärmä.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Hälften av den energi Esse Elektro-Kraft säljer består av egen produktion genom vattenkraft. Den resterande delen består av andelar i vind- och kärnkraft via delägarskapet i Katternökoncernen.

Ett annat mindre elbolag som har klarat sig bra är Jeppo Kraft med cirka 800 kunder i Jeppo och Ytterjeppo. För de kunder som är medlemmar i andelslaget ligger priset för förbrukningen på strax under 6 cent per kilowattimme.

Vd Kurt Stenvall säger att bolaget har haft tur, eftersom man för ett par år sedan slöt ett flerårigt avtal som fortfarande är i kraft.

Svårare att klara sig

Också Kronoby Elverk är delägare i Katternö, och har andelar framför allt i vindkraft. Den egna produktionen står för cirka hälften av den el man säljer.

Fredrik Näse tror att det finns en framtid för de lokala elbolagen.

– Jag hoppas att det finns mindre aktörer också framöver, men det är klart att det hela tiden blir svårare att klara sig i konkurrensen.

Ingvar Kulla hoppas för sin del på en sommar som är både regnig och blåsig.

– Nederbördsrika år är ju bra för oss som har vattenkraft, för då blir det mycket produktion.

Diskussion om artikeln