Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö ett steg närmare stor solkraftspark – danskt bolag ska få arrendera 50 hektar mark

Aurinkopaneeleja.
Bildtext Staden får 125 000 euro i arrende per år.
Bild: Susanna Pesonen / Yle

Det danska bolaget Better Energy Finnish Solar ska få arrendera ett 50 hektar stort område för en solkraftspark i Hangö. Det föreslår nu stadsstyrelsen för fullmäktige.

Avtalet gäller i 40 år. Arrendet är 2 500 euro per hektar och år. Per år betalar företaget med andra ord ungefär 125 000 euro till markägaren, Hangö stad.

Företaget kommer inte att behöva betala arrende under eventuell besvärstid så länge de inte redan börjat bygga.

Ärendet bordlades i början av december och remitterades ett par gånger innan styrelsen enhälligt godkände det den 30 januari.

I oktober beslöt styrelsen att reservera området för en period på tre år åt bolaget.

Solkraftspark i Hangö

Det danska bolaget Better Energy reserverade ett 49,8 hektar stort område i det östra industriområdet i Hangö i fjol.

Reserveringsavgiften är 9 960 euro.

Stadsstyrelsen godkände reserveringsansökan i oktober och nu godkändes ett separat arrendeavtal. Arrendekontraktet börjar löpa när projektet är klart att förverkligas.

Om solkraftverket blir verklighet blir det det största i Finland just nu.

Området består av cirka 40,2 hektar detaljplanerad mark och cirka 9,2 hektar oplanerad mark.

Vindkraft inte aktuellt i Hangö


Under måndagens möte (30.1) behandlade styrelsen också en fullmäktigemotion av Rolf Nyström (Obunden) och ett tjugotal andra politiker: De bad styrelsen utreda bland annat vilka av stadens områden som det är vettigt att använda till sol- och vindenergi.

Styrelsen svarar att vindkraft inte är aktuellt dels för att Nylands landskapsplan och Hangö stads generalplan inte innehåller några reserveringar för utbyggnad av vindkraft och dels för att Försvarsmakten förhållit sig negativt till vindkraft på sydkusten.

Vindkraftsmölla.
Bildtext Det byggs mycket findkraft i Finland just nu. Men i Hangö är det inte aktuellt.
Bild: Taneli Kärki

Vad gäller solkraft så svarar styrelsen att ett område måste vara minst två hektar och planlagt för industri.

Enligt svaret lämpar sig östra industriområdet för solparken eftersom en utbyggnad inte kräver trädfällning eller jordschaktning i någon större mån och platsen stått tom i 14 år. Läkemedelstillverkaren Fermion har ett solkraftverk på egen tomt i området, konstateras i svaret.

Rolf Nyström och de övriga undertecknarna av motionen undrar även över vilka framtida behov det kan finnas inom industrin för området.

Styrelsen svarar att det östra industriområdet planlagts med gott om industri- och företagsmark så att det även efter reserveringen för ett solkraftverk återstår kring 50 hektar. På 14 år har endast två hektar reserverats för industriella behov.

Staden ska inte ha eget energibolag

Nyström ställer även frågan om det vore ändamålsenligt för Hangö att ha ett eget energibolag.

Stadsstyrelsen menar att det inte ligger i stadens intresse eftersom Hangö varken har erfarenhet eller kompetens inom branschen. Staden har heller inte möjlighet att ta lån till sådana belopp som egen energiproduktion skulle kräva.

Diskussion om artikeln