Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Bnp-uppgång i euroområdet

Euroområdets ekonomi trotsar recessionsprognoserna. Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat steg euroområdets bruttonationalprodukt 0,1 procent under årets sista kvartal, jämfört med kvartalet före.

Tillväxten var ändå långsammare än föregående kvartal, då den var 0,3 procent, men överträffade de preliminära förväntningarna.

Också IMF har skruvat upp sina förväntningar.

Jari Hännikäinen, marknadsekonom vid OP-gruppen, säger till STT att höstens värsta skräckscenarier inte verkar gå i uppfyllelse. Energikrisen har släppt sitt grepp och företagens förtroende har förstärkts. Att Kinas ekonomi öppnats upp stöder också utvecklingen i euroområdet.

Eurozonens ekonomi är fortfarande svag och Hännikäinen förutspår en trög start på året. Kriget i Ukraina, inflationen, en försvagad köpkraft och stigande räntor samt en allmän osäkerhet bromsar upp den ekonomiska utvecklingen.

Källor: STT, AFP, Reuters

Relaterat

Finansministeriet ser ljus i ändan av tunneln – trots att tillväxten backar i år tar den sedan fart igen

I sin nyaste prognos beräknar Finansministeriet att BNP, alltså bruttonationalprodukten i Finland i år kommer att minska med 0,2 procent.

Den privata konsumtionen minskar på grund av den snabba prisstegringen och högre räntor. Hushållen har mindre pengar att röra sig med efter nödvändiga utgifter.

Mot slutet av det här året är ministeriets prognos att tillväxten igen tar fart, och för de kommande åren förutspås en ökning på 1,3 respektive 1,6 procent.

Finansministeriets ekonomiska översikt våren 2023 finns i sin helhet på ministeriets webbplats (på finska.)

Kina utökar sin försvarsbudget

Kina utökar sin försvarsbudget med 220 miljarder, vilket motsvarar en ökning på 7,2 procent. Förra året ökade landet budgeten med 7,1 procent.

Det är 29:e året i rad som Kinas försvarsbudget ökar.

Kinas avgående premiärminister Li Keqiang motiverar beslutet med det allt spändare världspolitiska läget. Ministern sa på den årliga nationella folkkongressen att trycket mot Kina utifrån ökar hela tiden.

Kina använder näst mest pengar på sitt försvar i världen. Den största försvarsbudgeten har USA, som i år sätter ungefär 800 miljarder euro på sitt försvar.

Artikeln korrigerades 5.3.2023 klockan 12.23: Budgeten omfattar inte 7,2 procent av BNP.

Världsbanken: Jordskalven orsakade skador för 5,1 miljarder dollar för Syrien

Den massiva jordbävningen och efterskalven i februari orsakade skador för ett värde på 5,1 miljarder dollar, motsvarande 4,8 miljarder euro för Syrien, uppger Världsbanken.

Skadorna motsvarar ungefär 10 procent av Syriens bruttonationalprodukt.

För Turkiet uppgår de materiella skadorna till cirka 34,2 miljarder dollar - 32 miljarder euro - sa Världsbanken i en uppskattning förra månaden.

Över 50 000 människor dog i jordbävningarna i Turkiet och Syrien.

Finland gick in i recession – bruttonationalprodukten sjönk med 0,6 procent

Enligt Statistikcentralen minskade volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december 2022 med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var på samma nivå som året innan.

Exportvolymen minskade under samma period med 2,9 procent från föregående kvartal. Importvolymen i sin tur minskade med 2,4 procent. Under hela år 2022 ökade ändå exportvolymen med 1,5 procent procent och importvolymen med 7,4 procent.

Den privata konsumtionen minskade också något under oktober–december 2022 och sjönk med 0,6 procent från nivån under juli–september. År 2022 ökade ändå den privata konsumtionen med 2,1 procent.

Trots att Finland nu är i en teknisk recession på grund av nedgången i slutet av året så växte ekonomin med sammanlagt 2 procent under 2022.

Källa: Statistikcentralen