Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Regeringen får kritik för elstöden, skuldsättningen och klimatpolitiken

Fortums kraftverk i Finno i Esbo. I bilden syns rök som stiger från skorstenar.
Bildtext Enligt rådet finns det rum för förbättring inom Finlands klimatpolitik. Rådet menar bland annat att bättre ekonomisk styrning behövs inom energisektorn.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det finns en risk att slösaktig finanspolitik kan förvärra inflationen. I stället behövs nu riktade åtgärder för att få bukt med de flaskhalsarna som orsakar stigande priser.

Först kom coronapandemin och sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Den här regeringsperioden har präglats av kriser, vilket också avspeglas i regeringens ekonomiska politik och statens ökade skuldsättning.

Trots kriserna kunde regeringen ha skött flera frågor bättre, skriver Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken i sin senaste rapport.

”Nästa regering måste ta itu med skuldsättningen”

Den sittande regeringen har varit tvungen att ta en del lån. Till exempel skriver rådet att ökade försvarsutgifter förmodligen har varit nödvändiga. Men det gäller inte alla utgifter, enligt rådets analys.

”Med tanke på det kroniska underskottet i statsfinanserna så borde delar av försvarstilläggen och andra utgifter ha finansierats genom antingen nedskärningar på annat håll eller höjda skatter”, skriver rådet i rapporten.

Uppmaningen till nästa regering är att ta itu med underskottet. Målet borde vara en sjunkande trend för statsskulden i relation till bnp. Enligt rådet är den viktigaste orsaken till det målet att kriserna de senaste åren knappast blir de sista.

”Därför är det nödvändigt att direkt börja med omfattande förebyggande justeringar i stället för att skjuta upp dem till slutet av regeringsperioden.”

Utöver nedskärningar, lyfter rådet också upp några sätt att öka skatteintäkterna, utan att hämma tillväxten. Det handlar om att slopa undantag som i vissa fall ger rätt till sänkt mervärdesskatt, att slopa skattelättnader för olistade bolag och att höja fastighetsskatten.

Rådet utvärderar den ekonomiska politiken

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken består av en grupp oberoende experter som synar Finlands ekonomiska politik utifrån ekonomisk forskning.

Rådet grundades 2014 och sammanställer en årlig rapport.

Jouko Vilmunen, professor i nationalekonomi vid Åbo universitetet, är rådets ordförande.

Finansministeriet får kritik

Också Finansministeriets tjänstemän anser att det behövs omfattande nedskärningar. Finansministeriet får sig ändå en liten känga i rapporten.

”För oss tycks det inhemska förslaget av Finansministeriet vara stelt och det behandlar inte skatter och utgifter lika.”

Enligt rådet fokuserar ministeriet i för hög grad på nedskärningar, i stället för att också beakta möjligheten att öka skatteintäkterna.

Samtidigt betonar rådet anti-cyklisk finanspolitik. Det går i princip ut på att öka utgifterna då det är lågkonjunktur för att stödja ekonomin, och skära ner utgifterna när ekonomin växer så att den inte blir överhettad, vilket ökar riskerna för ekonomiska krascher.

Elstödet riktades fel

Enligt rapporten misslyckades regeringen med hanteringen av inflationen och de stigande energipriserna. Framför allt lyfts elstödet fram. Problemet är att stödet inte är en riktad åtgärd.

Till exempel gjordes en tillfällig sänkning av mervärdesskatten på elektricitet, vilket inte är ett effektivt sätt att stödja de hushåll där behovet är störst.

”Man borde ha börjat planera stödåtgärderna i god tid för att kunna bevilja en engångsbetalning enligt inkomst, vilket nu inte är möjligt.”

Under den pågående höga inflationen är det inte heller smart att ha en alltför slösaktig finanspolitik, eftersom det kan pressa upp priserna ytterligare. Enligt rådet beror inflationen främst på flaskhalsar när det gäller utbud, framför allt på energi. Nu borde finanspolitiken fokusera på riktade åtgärder för att få bukt med flaskhalsarna.

Det behövs en trovärdig klimatpolitik

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken lyfter också upp klimatförändringen som ett allvarligt hot på flera plan, inte minst ekonomiskt.

Samtidigt innebär EU:s klimatpolitik också kostnader om Finland inte vidtar tillräckliga åtgärder. Till exempel förväntas priset på koldioxidutsläpp fortsätta öka genom utsläppshandeln, eftersom utsläppsrätterna minskar.

Enligt rådet finns det rum för förbättring inom Finlands klimatpolitik.

Ett stort problem är den minskande kolsänkan. Enligt rapporten behövs det också bättre ekonomisk styrning inom bland annat trafiken och energisektorn.

För att en effektiv klimatpolitik föreslår rådet också att man ska göra en modell för att räkna ut de sociala kostnaderna för Finlands koldioxidutsläpp. Uppskattningarna av kostnaderna för klimatförändringen kunde i så fall jämföras med kostnaderna för att vidta åtgärder som stöd för en effektiv klimatpolitik.