Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunerna varnar: Skriande brist på kompetent arbetskraft – Österbotten en positiv utstickare

Uppdaterad 01.02.2023 05:47.
Bild från ett utrymme i ett sjukhus.
Bildtext Särskilt inom social- och hälsovårdssektorn råder stor brist på arbetskraft.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Kommunerna har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, även om lediga jobb finns. Läget har förvärrats och nu uppskattar tre av fyra kommunala beslutsfattare att det är svårt att hitta personal.

”Allt tyder på att kompetensbristen inom den kommunala sektorn är här för att stanna”, konstaterar Ismo Kainulainen, ledande expert på arbetspensionsbolaget Keva, i ett pressmeddelande.

Bolagets pinfärska barometer talar klarspråk. Ifjol uppgav två tredjedelar, 65 procent, av kommunernas beslutsfattare att det inte fanns tillräckligt många kvalificerade sökande till lediga jobb. Ett år tidigare var motsvarande siffra 40 procent. Nu rapporterar ungefär tre av fyra, eller 73 procent, att det råder brist på kvalificerad arbetskraft.

Siffrorna är ”ytterst alarmerande”, enligt Kainulainen som säger att problemet delvis beror på att stora ålderskullar går i pension.

Värst i små kommuner

Särskilt utsatta är små kommuner med färre än 50 000 invånare. I dem har problematiken ökat med 13 procentenheter och nu rapporterar 76 procent av beslutsfattarna där att arbetskraftsbristen är ett problem.

Också medelstora kommuner med mellan 50 000 och 100 000 invånare ser en tydlig förvärring, från 66 procent till 73 procent.

Österbotten är en av få regioner där läget ser bättre ut nu än förra året. Där rapporterade i fjol hela 83 procent om utmaningar med att hitta kompetent arbetskraft, i år låg samma siffra på 73 procent.

Yrkesvis ses den största bristen inom social- och hälsovårdssektorn, 65 procent, och inom utbildningssektorn, 45 procent.

Högre löner och bättre arbetstrivsel ska locka

Även om läget ser dystert ut finns det positiva trender att utläsa ur barometerns resultat. Att kommunerna verklige anstränger sig för att locka arbetskraft är en sådan sak, säger Kainulainen.

Den vanligaste metoden är högre löner, visar barometern. En tredjedel av kommunerna satsar på det och särskilt i Lappland och Sydvästra Finland har kommuner kunnat locka till sig arbetstagare med förhöjda löner.

”Det är positivt att de kommunanställdas välbefinnande i arbetet också har blivit en del av den politiska debatten i kommunerna. Jag tycker att det är särskilt positivt att nästan två av tre respondenter säger att deras kommun har gjort ett strategiskt val att investera i trivsel och arbetsförmåga”, säger Kainulainen.