Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Antibiotikaresistensen ökar globalt – i Finland har antalet infektioner ökat de senaste åren

Uppdaterad 01.02.2023 13:33.
Bakterieodling i en petriskål i ett laboratorium.
Bildtext Antibiotikaresistenta bakterier sprids bland annat genom resande, via livsmedel och via djur. I bilden syns en bakterieodling vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Bakteriers förmåga att motstå antibiotika har ökat globalt, visar en rapport som Världshälsoorganisationen WHO gjort.

Över hälften av bakterierna Klebsiella pneumoniae och Acinetobacter, som kan orsaka allvarliga infektioner för sjukhuspatienter, är resistenta mot första linjens antibiotika.

De här antibiotikaresistenta bakterierna kan behandlas med karbapenemer, som kallas för sista linjens antibiotika.

Enligt WHO-rapporten rapporteras Klebsiella pneumoniae-bakteriens karbapenemresistens vara åtta procent.

Det innebär att allt fler infektioner som orsakas av Klebsiella pneumoniae-bakterien är resistenta mot de nyaste antibiotikaläkemedlen som används i dag.

Situationen är oroväckande, säger specialforskare Kati Räisänen vid Institutet för hälsa och välfärd, eftersom det i vissa fall då inte finns effektiv antibiotika till hands när de behövs.

Data fattas på grund av coronapandemin

Enligt rapporten har också andelen infektioner, som vissa resistenta bakterier orsakar, ökat. Bland dessa bakterier finns vissa Eschercia coli-bakterier, Salmonella-bakterier och Neisserie gonorhoeae-bakterier. Enligt rapporten har deras andel ökat med 15 procent under åren 2017–2020.

Rapporten baserar sig på data från 80 länder. Finland har varit med i kartläggningen sedan år 2015. Under 2020 kunde många länder inte producera data på grund av coronapandemin.

– Vi behöver mer forskning så att vi vet vad den ökade resistensen beror på och i vilken grad det har att göra med att antibiotikaförbrukningen och sjukhusvården ökade under coronapandemin, säger Räisänen.

Enligt Räisänen har pandemin ändå inte ökat användningen av antibiotika, Finland är ett exempel på det här.

Infektionerna har ökat i Europa och i Finland

Infektioner orsakade av resistenta bakterier har ökat i Finland och i Europa under de senaste fem åren.

Enligt en rapport som EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) publicerade i november 2022 dog nästan 31 000 personer i Europa år 2016 på grund av infektioner som orsakats av resistenta bakterier. 2019 dog omkring 39 000 personer.

I Finland dör under 100 personer per år av infektioner orsakade av resistenta bakterier.

De antibiotikaresistenta bakterierna som orsakar mest allvarliga infektioner är Escherichia coli-bakteriens form ESBL, stafylokock-bakteriens form MRSA och Klebsiella pneumoniae-bakterierna.

Bakterier sprids i och med att vi reser

De antibiotikaresistenta bakterierna sprids bland annat genom resande, via livsmedel och via djur.

– I huvudsak tar vi med oss mångresistenta bakterier, det vill säga bakterier som kan motstå många olika antibiotika, hem från olika resor. Om man behöver sjukhusvård under en utlandsresa ökar risken för att man får en resistent bakterie, säger Räisänen.

God handhygien är ett bra sätt att undvika att bakterierna sprids och att stoppa infektioner.

– Det är också bra att ta de vacciner som finns, eftersom de minskar infektionerna. Att skydda sig mot könssjukdomar är också ett sätt att undvika infektioner.

Man kan bära på en resistent bakterie, utan att ha symptom eller infektioner.

– Om bakterien orsakar en infektion och den är resistent till det läkemedel som man försöker behandla infektionen med, är det ett problem. Ett problem är också om en patient som bär på en antibiotikaresistent bakterie besöker ett sjukhus.

I Finland försöker man identifiera personer som bär på antibiotikaresistenta bakterier genast då personerna kommer till sjukhuset genom att man frågar om personen vårdats på sjukhus utomlands under det senaste året.

Stora skillnader i Europa

Räisänen säger att det finns en tydlig tudelning i Europa när det gäller antibiotikaresistenta bakterier.

I Finland och i Norden är läget på många sätt bra, men i länder i södra och i östra Europa är läget oroväckande, enligt Räisänen.

– I Grekland är mångresistenta bakterier på sjukhusen ett problem. Hygiennivån är en orsak till det här. I Finland är hygiennivån bra och det görs mycket för att stoppa infektioner.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel ”Antibioottiresistenssi on lisääntynyt maailmalla, myös Suomessa tapausmäärät ovat kasvaneet viidessä vuodessa” skriven av Pauliina Happo. Översättningen gjordes av Saga Mannila.

Artikeln har uppdaterats. ERBL i texten rättades till ESBL.