Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Därför är Riku Aalto landets mäktigaste man just nu – Industrifacket i nyckelroll

Uppdaterad 02.02.2023 10:29.
Industrifackets ordförande Riku Aalto
Bildtext Mäktig man. Riku Aalto har basat för landets största fackförbund sedan 2017. Industrifackets nyckelroll gör att förbundet i praktiken förhandlar för omkring en miljon finländska löntagare.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Industrifacket är landets största fackförbund. Hälften av medlemmarna finns inom teknologiindustrin som sätter ett lönetak för de övriga förbunden. Och den förra elmontören Riku Aalto basar för Industrifacket.

Arbetsmarknadsparterna har gått in för branschvisa avtal – det vill säga vi har gått från centrala uppgörelser till en så kallad exportdriven modell.

I klartext betyder det att Industrifacket slår fast nivån på lönepåslagen och de andra förbunden får snällt vänta.

Det betyder också att Riku Aalto är en mycket mäktig man.

Strejkande i Jyväskylä
Bildtext Alla är inte nöjda. Kommunfacket JHL och lärarfacket OAJ har sparkat bakut och säger att industribranschens löneuppgörelse inte är relevant för dem. På bilden strejkande JHL-medlemmar i Jyväskylä.
Bild: Niko Mannonen / Yle

”Den finländska arbetsmarknadsmodellen har blivit märklig”

Industrifackets nyckelroll gör att förbundet i praktiken förhandlar för omkring en miljon finländska löntagare. Det handlar om allt från metallarbetare till närvårdare och lärare. Majoriteten av de berörda är alltså inte medlemmar i Industrifacket.

Den finländska arbetsmarknadsmodellen har blivit märklig”, har Riku Aalto själv kommenterat.

Den bästa beskrivningen av nuläget är att vi är gisslan.

― Päivi Niemi-Laine, JHL-bas

Vem är då denna mäktiga fackbas som kan stoppa Finlands exportindustri?

Riku Aalto är en snart 58-årig tidigare elmontör som innan Industrifacket grundades ledde Metallförbundet.

Industrifacket bildades när Metallförbundet, Industrifacket TEAM och Träfacket gick samman i början av 2018.

Aalto jobbade åren 1983–1990 som montör på bilfabriken Saab-Valmet i Nystad. I början på 90-talet studerade han och blev 1995 magister i förvaltningsvetenskaper från Tammerfors universitet.

Inom fackföreningsrörelsen har han jobbat sedan 1995. Först med ekonomi och efter det som förbundsordförande för Metallförbundet från 2008. För drygt fem år sedan valdes han till ordförande för Industrifacket.

Aalto är socialdemokrat och har suttit i partistyrelsen. Han är en välutbildad, erfaren och mäktig fackbas.

Teknologi
Bildtext Särskilt viktig anses exportindustrin vara eftersom den finansierar den offentliga sektorn och drar in så kallade nya pengar.
Bild: Steve Allen/ Brand X Pictures.

Industrifacket är gammalt, stort och manligt

Industriförbundet är mäktigt – både på grund av sin nyckelroll i det finländska avtalssystemet och på grund av sin storlek.

Industrifacket kan kallas Finlands äldsta fackförbund, eftersom förbundets rötter finns i bokarbetarnas fackförbund Suomen Kirjaltajaliitto som grundades år 1894.

Industrifacket är medlem i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Medlemsförbunden i FFC representerar tillsammans över 800 tusen medlemmar.

I Finland finns cirka 80 fackförbund och de tillhör tre centrala fackföreningar. De är Finlands fackförbunds centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och arbetsmarknadsorganisationen Akava för högutbildade.

Nio strejkvakter utanför ABB i Vasa
Bildtext Industrifacket har cirka 200 000 medlemmar. Tre av fyra medlemmar är män och en fjärdedel kvinnor. På bilden strejkvakter utanför ABB i Vasa.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Exportindustrin finansierar den offentliga sektorn

Som Riku Aalto själv har konstaterat så är Industrifackets roll märklig, men det finns en logik här.

Exportindustrin drar in skattepengar som finansierar landets stora offentlig sektor. Särskilt viktiga anses exportindustrin vara eftersom den drar in så kallade nya pengar till Finland.

Offentligt anställda betalar i och för sig också skatt, men det är en rundgång där pengarna flyttas från en ficka till en annan. Den offentliga sektorn måste få pengar från den privata sektorn för att kunna bekosta alla utgifter.

Om de offentligt anställdas löner stiger snabbare än exportbranschernas löner så räcker skattepengarna inte till

Matematiken är grovt taget att de skatter som staten får från företagen och deras anställda ska räcka till för att bekosta de offentliga lönerna. Om de offentligt anställdas löner stiger snabbare än exportbranschernas löner så räcker skattepengarna inte till.

Det skulle tvinga fram skattehöjningar. Om skatterna stiger blir finländsk service och finländska produkter dyrare och det kan leda till att efterfrågan på dem minskar och att företagen tvingas säga upp anställda.

Det här är teorin bakom systemet där exportindustrin först avtalar om sina löner och lönelyften sätts på samma nivå i de övriga branscherna.

På Södra kajen 10 i Helsingfors finns Finlands näringsliv EK som organiserar arbetsgivarna.
Bildtext Industrifacket förhandlar i praktiken för omkring en miljon finländska löntagare. Det här märkligt anser till och med Industrifackets ordförande Riku Aalto. På bilden Södra kajen 10 i Helsingfors där Finlands näringsliv EK har sitt kontor.
Bild: Silja Viitala / Yle

De andra förbunden sitter och väntar

Det här betyder att de övriga branscherna sitter i limbo och väntar fram till det att Industrifacket har slutit ett avtal.

Men alla är inte nöjda med det här systemet. Kommunfacket JHL och lärarfacket OAJ har sparkat bakut och säger att industribranschens löneuppgörelse inte är relevant för dem.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine har sammanfattat de kommunanställdas frustration i en mening.

– Den bästa beskrivningen av nuläget är att vi är gisslan, säger Päivi Niemi-Laine.