Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kan många kök och badrum renoveras och fler bostäder hyras ut – Hangö hyreshusbolag fick sitt väntade lån

Uppdaterad 02.02.2023 18:41.
Man och kvinna framför ett rött tegelhus.
Bildtext Det är viktigt att få nya lägenheter ut på marknaden eftersom efterfrågan på bostäder i Hangö är stor, i synnerhet på mindre bostäder. Det säger vd:n för Hangö hyreshus Petra Lindström och bolagets styrelsemedlem Tom Kullberg.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Nu ser framtiden för Hangös eget hyresbostadsbolag ljusare ut än på länge. Såväl socialt ansvar som en välskött ekonomi väger tungt. Men vägen till ett lån på en halv miljon euro har varit snårig.

Det doftar starkt av målarfärg i tvåan som vd:n för Hangö hyreshus Petra Lindström och bolagets styrelsemedlem Tom Kullberg tar sig en titt på. I köket har den fasta inredningen rivits ut. I sovrummet samsas färgburkar och penslar med stegar och verktyg.

– Här renoveras kök, badrum, vardagsrum, det läggs nytt golv – ja egentligen är det en totalrenovering på gång, säger Petra Lindström.

Målarpytsar och renoveringsmaterial.
Bildtext Väggar och tak målas, nya golv läggs. Efter det är tvårummaren som ny.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Tom Kullberg (SFP) säger att det är första gången han besöker just det här huset.

– Jag föreslog precis att vi alltid kunde ha våra styrelsemöten i ett av husen, så bekantar man sig också lite med dem, annat än på papper, säger han lite skämtsamt.

God beläggning och stor efterfrågan på mindre bostäder

Hangö hyreshus Ab är ett av Hangö stads helägda dotterbolag. Av olika orsaker har hyreshusbolaget länge kämpat med dålig ekonomi. Men nu är allt på väg åt rätt håll.

Så gott som alla lägenheter som går att hyra ut har boende och efterfrågan på mindre bostäder som ettor och tvåor överskrider utbudet.


Husen är redan gamla och kräver både större och mindre renoveringar. Det är dyrt att renovera. Men ska det finns bostäder att hyra ut, måste bostäderna och husen vara i skick.

Kvinna framför höghus.
Bildtext Vd Petra Lindström säger att samarbetet med hyreshusbolagets styrelse löper bra. ”Det är inte vi som har bromsat upp saneringen.”
Bild: Johanna Lindholm / Yle

För tillfället har bolaget cirka nio lägenheter till uthyrning. Fyra av dem är sådana som nyligen renoverats. Vd Petra Lindström säger att det inte ser ut att bli svårt att hitta hyresgäster till dem.

– Nog hade vi en hel del ansökningar. Så klart var det fler ansökningar till de mindre lägenheterna, det brukar vara kring 10 - 15 ansökningar på en mindre lägenhet.

Bolaget lånar pengar av ägaren för att få ut fler bostäder på marknaden

I juni i fjol anhöll Hangö hyreshus om ett lån av sin ägare, Hangö stad.

Lånet var tänkt för renovering av tre fastigheter i kvarteret Långgatan – Linjegatan som ligger mellan järnvägen och Esplanaden.

Lånet var tänkt att fördelas över två år så att bolaget skulle ha haft 380 000 euro att röra sig med i fjol och 120 000 euro i år.

Höghus i rött tegel.
Bildtext De tre fastigheter som nu renoveras är flervåningshus i rött tegel i kvarteret kring Långgatan och Linjegatan.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Men det dröjde ett halvt år, ända till december, innan fullmäktige efter en tämligen het debatt efter omröstning beviljade bolaget lånet. Så Hangö hyreshus fick vänta med att inleda renoveringar i större skala.

Efter fullmäktigemötet krävdes ännu två stadsstyrelsemöten i januari (16.1 och 30.1) innan bolaget kunde lyfta pengarna och fullfölja sitt saneringsprogram.

Renoverar under tiden med egna pengar

Hangö hyreshus har ändå varit mån om att få ut fler lägenheter på marknaden. På saneringslistan står ett tjugotal lägenheter. Vissa kräver en grundlig reparation medan man i andra förnyar till exempel badrum och kök.

Några av de här renoveringarna bekostas med bolagets egna pengar. Eftersom bolaget inte gjorde några större renoveringar i fjol, fanns det vid årsskiftet ett överskott i kassan att röra sig med.

Två av bostäderna står redan klara och fyra är under arbete.

Hangö hyreshus lyfter renoveringslån för att möta efterfrågan på bostäder

8:16

Vd Petra Lindström konstaterar ändå att bolaget sackar efter med renoveringarna då den ursprungliga planen var att inleda arbetet efter sommarsemestrarna 2022.

– Vi har med hänsyn till kassaläget kört igång en del saneringar. Men vi måste ju kunna betala entreprenören efter hand som jobben blir klara samt sköta bolagets amorteringar, förklarar hon.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun eftersom bolaget också har skulder från tidigare som måste betas av.

– Vi räknar med att bolaget mister ungefär 5 000 euro per månad då vi inte kan bjuda ut lägenheterna.

Däremot har hyreshusbolaget fått lov av Statskontoret att omstrukturera sina tidigare lån. Det betyder samtidigt att bolaget kan ta sig ur den frivilliga skuldsanering som ingicks år 2018. Det i sin tur ger bolaget större rörelsefrihet gällande den egna ekonomin.

Staden följer noggrant upp bolagets ekonomi

Hangös stadsdirektör Denis Strandell säger utan omsvep att han inte alltid haft förtroende för bolagets förmåga att hantera ekonomin.

– Det hör inte riktigt till våra normala rutiner att låna ut pengar, inte ens till våra dotterbolag.

Han säger att situationen också varit problematisk, eftersom den involverat tre parter: staden, hyreshusbolaget och Statskontoret.

– Därför hade ärendet kanske lite längre marschgång än vad det i annat fall skulle ha haft. Men slutresultatet tror jag blir riktigt bra.

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell Lappohjan "oligarkkitalojen" edustalla.
Bildtext Hangös stadsdirektör Denis Strandell framför de så kallade oligarkhusen, som även de numera ägs av Hangö stad. De utgör dock ett eget aktiebostadsbolag och kommer knappast att införlivas i hyreshusbolaget.
Bild: Paula Tiainen / Yle

För att få en långsiktig uppfattning om bolagets ekonomi beställde staden år 2021 en utomstående utredning av kommunfinansbolaget Kuntarahoitus konsultbolag Inspira Oy.

Strandell säger att den här rapporten visade att läget inte var så illa som man kanske befarat.

Hangö stad vill ha insyn i dotterbolaget Hangö Hyreshus ekonomi

3:44


Rapporten utgör nu ett viktigt verktyg för alla som är involverade i Hangö hyreshusbolags beslutsgång på olika nivåer. Målet är att göra upp en långsiktig vision och ekonomiskt hållbar plan för bolaget.

Men Strandell poängterar också att staden vill ha full insyn i hur ekonomin utvecklas. En bättre insyn innebär bland annat tätare rapportering och regelbundna möten med dotterbolagets ledning samt en kassaflödesanalys en gång per kvartal.

– Utan en kassaflödesanalys kan man inte fatta några beslut överhuvudtaget.

Stadsdirektören berättar att lånet på 480 000 euro som staden beviljar Hangö hyreshus, kommer från stadens egen kassa.

Staden har också bestämt en skälig räntenivå genom att begära offerter från några utomstående finansiärer. Då det handlar om större belopp kan staden vara tvungen att först låna pengar av någon annan för att sedan låna ut dem vidare, men inte i det här fallet.

Det är många som bestämmer om hyreshusen

Vad beträffar den interna kommunikationen mellan bolag och ägare har det ibland uppstått en viss friktion.

Det är nämligen många som är involverade: stadens ledande tjänstemän, stadsstyrelsen; bolagets egen styrelse som består av politiskt tillsatta ledamöter, bolagets vd som utgör den så kallade operativa ledningen samt ytterst hela Hangö stadsfullmäktige.

Man framför höghus i Hangö.
Bildtext Tom Kullberg säger att stadens hyreshusbolag spelar en viktig roll för invånarna.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Det har varit frustrerande att ärendet remitteras gång på gång. Det förvånar mig och oss i styrelsen eftersom vi egentligen haft en plan - en skuldsaneringsplan och sedermera en utvecklingsplan - som staden och bolaget har bundit sig vid.

Det säger Tom Kullberg. Enligt honom är styrelsen för Hangö hyreshus internt väldigt eniga om uppdraget, även om de kommer från olika partier. Därför förvånas han över att den senaste låneansökan manglades så många gånger och över att staden kom med nya villkor.

Jag hoppas det finns byggherrar som också bygger hyreshus och att staden fixar tomter till sådana

― Tom Kullberg

Kullberg är inte heller riktigt du med att bolaget ibland felaktigt utmålas som konkursfärdigt eller att det i sociala medier påstås att bolaget gör förlust, då styrelsen i själva verket jobbat hårt för att balansera ekonomin och vidta åtgärder.

Han påtalar också att beredningarna inte alltid varit korrekta.

– Också de förtroendevalda får ha lite koll på vilka beslut de redan har fattat, när det görs beredningar som inte stämmer överens med sådana beslut som tagits tidigare, hälsar han.

”Just nu ser jag inget behov av att sälja bort något”

Det var just en sådan beredning som kom till stadsstyrelsen på årets första möte. Samlingspartiets Eira Salo säger att stadsstyrelsen var tvungen att remittera ärendet eftersom det fanns felaktiga uppgifter på föredragningslistan. Därför tog det ytterligare ett par veckor innan lånet kunde verkställas.

Stadsstyrelsens Eira Salo vill att ekonomin i Hangö hyreshus utvecklas långsiktigt

3:23

Hon säger att det inte inte handlade om någon större dramatik eftersom det var klart att lånet kommer att beviljas; det här enligt fullmäktiges beslut och bolagets utvecklingsplan. För hennes del handlade frågan dock inte endast om juridiska och finansiella formaliteter, som till exempel räntenivån, utan också om allmänna principer.

Ljushårig kvinna invid e skog.
Bildtext Eira Salo betonar hållbar ekonomi och kallar den en av sina hjärtefrågor som även ingår i hennes yrkeskompetens. Hon representerar Samlingspartiet i Hangö stadsstyrelse.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Jag tycker själv att när vi gör sådana här långsiktiga planer, så är det väldigt viktigt att vi också följer med den ekonomiska utvecklingsplanen. Det är ju enda sättet att hålla ekonomin i skick också i framtiden.

Salo ser att det är viktigt att staden har ett eget hyreshusbolag. Hon vill att det ska skötas på ett hållbart sätt. Hon säger att det är av yttersta vikt att eftersträva full beläggning i bostäderna, så att ekonomin inte äventyras.

Hon utesluter ändå inte att staden i framtiden kommer att vara tvungen att fatta obekväma beslut, till exempel att avyttra objekt. Hon säger också att bolaget högst troligt kommer att behöva yttre finansiering i också i framtiden.

– Men just nu ser jag inget behov av att sälja bort något då beläggningsgraden är god.

”Ibland får man påminna om bolagets sociala ansvar”

Tom Kullberg, styrelsemedlem i Hangö hyreshus, säger att bolagets roll är extra viktigt i en tid när det byggs friskt i Hangö, men mest bostäder med höga, såkallade ”High End”, kvadratmeterpris.

– Bolaget har ju ett socialt ansvar och det får man påminna om ibland. Bolaget finns ju till för att erbjuda hyresbostäder i första hand åt dem som har ett socialt behov, men i andra hand också åt sådana som fått jobb i Hangö och flyttar hit.

Enligt honom är heller inte utbudet på den privata marknaden så stort i den prisklass som riktar sig till låg- eller medelinkomsttagare.

– Man kan ju diskutera privat versus kommunalt, men jag tycker båda behövs. Det är inte en fråga om antingen eller. Jag hoppas på att det finns byggherrar som också bygger hyreshus och att staden fixar tomter till sådana, säger Tom Kullberg.

Diskussion om artikeln