Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur ska Finland försvara sin suveränitet i cyberrymden? Fem frågor och svar om cyberhoten mot Finland

Ett tangentbord med kniv, lås och pistol som alternativ.
Bild: Eetu Pietarinen

Världen är ett digitalt slagfält och i något skede kommer en cyberattack att drabba Finland på ett sätt som påverkar vår vardag. Faktum är att cyberangreppen sker redan nu.

På veckoslutet drabbades sjukhus i Nyland av överbelastningsattacker och i fjol drabbades flygtrafiken upprepade gånger av gps-störningar, vilket ledde till att flygplan inte kunde landa som normalt.

Huvudmisstänkta i båda fallen är vår granne i öst. I Nyhetspodden diskuteras cyberhoten och Finlands cyberförsvar.

Cyberhoten är nära oss – därför sover cyberexperten aldrig

16:07

Varför utför Ryssland cyberattacker?

Enligt Catharina Candolin, teknologie doktor och expert på cybersäkerhet, är cyberangrepp inget nytt fenomen. De får bara nu allt större uppmärksamhet i Finland eftersom angreppen också riktas mot oss.

Orsaken till att Ryssland nu utför cyber- och hybridattacker är enligt Candolin att de känner sig hotade av den omringande världen.

– Ryssland försöker främja sina egna politiska, ekonomiska och militära mål. Nu ser de västvärlden som det stora hotet, säger Candolin.

Catharina Candolin, cybersäkerhetsexpert.
Bildtext Enligt cybersäkerhetsexperten Catharina Candolin har Finland gjort ett mycket bra arbete när det kommer till att förbättra vårt skydd och vår beredskap, men det finns fortfarande saker att jobba på.
Bild: Toni Määttä / Yle

Kan Ryssland ”hacka” det kommande riksdagsvalet?

Enligt Candolin behöver vi egentligen inte vara rädda för att någon cyberattack direkt skulle påverka det kommande riksdagsvalet i Finland. Det här eftersom vi inte har ett digitalt val.

– Orsaken till att vi inte har gått in för det är för att det finns så stora risker ur cybersynvinkel.

Däremot kan det, enligt Candolin, förekomma informationsoperationer, där man via disinformation försöker påverka valet. Men mycket beror på vilka de stora valfrågorna kommer vara.

– Ryssland vet att det inte kan påverka huruvida Finland går med i Nato eller inte, åtminstone inte genom Finland. Men hur medlemskapet ska se ut, där kan det finnas möjligheter att utföra informationsoperationer.

Hur bra är Finland på att försvara sig mot cyberangrepp?

Vi vet hur vi ska försvara vår suveränitet på land, i luften och till sjöss, men hur gör vi det i cyberrymden?

Finland har, enligt Candolin, gjort ett mycket bra arbete när det kommer till att förbättra vårt skydd och vår beredskap, men det finns fortfarande saker att jobba på.

Det är allmänt förstått att om det skulle ske ett cyberangrepp som skulle ha motsvarande påverkan som ett traditionellt militärt angrepp, så ska det även tolkas som ett sådant. Då har Finland också rätt att försvara sig.

Men vad det betyder och vad som krävs är fortfarande saker att fundera på för Finlands del.

Man måste exempelvis kunna peka ut den skyldiga rent tekniskt, och man ska också ha en politisk vilja att göra det.

– Vi behöver lägesbild, vi behöver operativt ledarskap, vi behöver se över vår lagstiftning och så behöver vi se över våra verktyg att svara på det här.

Verktygen kan exempelvis vara diplomati, sanktioner, men det kan till och med vara att svara militärt.

– När man talar om cyberförsvar så hör det också till det kollektiva försvaret i Nato, artikel fem kan alltså komma på fråga, säger Candolin.

Var är Finland svagast när det kommer till cybersäkerhet?

Nästan allt i vårt samhälle är digitaliserat; våra pengar och betalningar, vatten- och elförsörjningen, datakommunikationen och så vidare. Var är vi svagast?

– Vårt samhälle är beroende av att det här fungerar och det är därför den här kritiska infrastrukturen är ett så intressant mål för en stat som vill en illa. Det här finns i Rysslands doktrin, det har man sett i Ukraina.

Enligt Candolin är den kritiska infrastrukturen både Finlands styrka och svaghet.

– Den starka sidan är att vi har beredskap, men förstås; lyckas man med att förstöra kritisk infrastruktur så skadar man ett samhälle.

Finns det andra cyberhot än Ryssland?

Bara för att Ryssland är i hetluften just nu, betyder det inte att de är det enda cyberhotet.

– Man ska inte glömma att det finns en massa andra brottslingar som också utnyttjar cyberrymden för att främja sina egna ekonomiska mål. De försvinner ju inte.

Man ska heller inte glömma att det finns andra stater som verkar i cyberrymden, påpekar Candolin.

– De andra hoten har inte heller försvunnit. En cyberexpert sover aldrig.