Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finland har mineraler som Europa behöver, men gruvdrift delar åsikter

För att klara av den gröna omställningen måste fler gruvor öppnas. Samtidigt vill EU att vi ska bli oberoende av Kina och Ryssland. Men frågan är om kommunerna vill ha nya gruvor på sitt område?

Uppdaterad 06.02.2023 09:41.

När bensinbilar ska bytas ut mot elbilar och energiproduktionen ska ske med vindkraft ökar trycket på fler gruvor inom EU.

– Vi kan inte vara världens största användare av de här metallerna men samtidigt kräva att de tas med barnarbetskraft nånstans i Afrika och andra ställen. Vi måste titta vad vi kan ta själva, säger Alf Björklund, professor emeritus. Numera är han rådgivare i olika prospekteringsarbeten, ett med intressen i Korsnäs.

Det är kritiska mineraler och metaller som till exempel litium, kobolt, nickel och grafit. Mineraler som behövs i batterier för bilar. Enligt IEA:s (International Energy Agency) uppskattning kommer efterfrågan på kritiska mineraler att öka från år 2020 med 35,2 miljoner ton till år 2050. Det är en beräknad ökning på nästan 496 procent.

Lika mycket geopolitik

Men det handlar inte bara om den gröna omställningen, utan minst lika mycket om geopolitik.

– I dag kontrollerar Kina den globala förädlingen av gruvmetaller. Vi ska se till att det finns reserver där tillgången idag är en risk, sa Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i september när hon presenterade kommissionens lagförslag om kritiska mineraler, den så kallade European Critical Raw Materials Act.

I dag dominerar Kina förädlingen av sällsynta jordartsmetaller till nästan 90 procent och litium till nästan 60 procent.

Återanvändningen av till exempel mineraler från gamla bilbatterier ska bli effektivare, men det räcker inte.

Det behövs mera gruvdrift för att tillgodose det ökande behovet.

Och här kommer våra kommuner in. Med den nya gruvlagen som snart ska godkännas i riksdagen får kommunerna större makt att besluta om en gruva kan öppnas på kommunens område eller inte.

Hur attraktivt är Finland?

Men i utredningen om lagförslagets konsekvenser sägs det att tillståndsprocessen kommer att försämras och att det i sin tur kan leda till att Finland inte längre är lika attraktivt för de som vill investera i gruv- och malmletning.

– Det är inte mer än rätt och rimligt att en kommun som ska få en gruva med allt vad det innebär också ska ha sista ordet att besluta om gruvverksamheten, säger näringsminister Mika Lintilä vars ministerium förberett gruvlagen.

För att få reda på hur kommuner förhåller sig till gruvverksamhet skickade vi en enkät till alla kommuner med mineraltillgångar där företag visat intresse för att göra utredningar. Det handlar om så kallade förbehåll, malmletningstillstånd och gruvverksamhet.

Av 220 kommuner får vi svar av 92 kommuner. Tio kommuner, eller 11 procent säger nej tack till gruvor. 19 procent av kommunerna är neutrala; det finns både för och nackdelar. Nästan var femte kommun är positivt inställd till gruvdrift.

En av de som svarar ”i princip positiv” är Karleby och nära gränsen till Kaustby är förberedelserna för en ny gruva igång.

Keliber började för över 20 år sen borra för att kartlägga fyndigheterna, för då insåg man att litium är framtiden.

Efter att gruvan är i gång kommer den att bli 16 hektar och 100 m djup. Det skulle rymmas över 20 fotbollsplaner.

Sirpa Olaussen, säkerhets- och kvalitetschef på Keliber

Keliber siktar på att om några år bli det första företaget i Europa med tillverkning av litiumhydroxid av råvaror från egna gruvor. Litiumhydroxid används bland annat i batterier för eldrivna fordon.

Kommuner vill inte ta ställning

De flesta kommuner som svarar på vår enkät konstaterar att frågan om en eventuell gruvdrift inte är aktuell och därför tar de inte heller ställning för eller emot. Så är läget till exempel i Korsnäs.

– Nå vi har ju inte officiellt behandlat det på något vis politiskt, så jag kan inte ge någon officiell ståndpunkt, säger Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs.

Det är 50 år sedan Outokumpus blygruva i Korsnäs stängdes. Gruvan innebar arbetsplatser och ett uppsving i kommunen. Men effekterna syns fortfarande i miljön.

– Man ser att det finns vissa problem efter att gruvdriften slutat också. Vi är nu till exempel med i ett uppföljningsprojekt kring de här blyavlagringarna. Vart försvinner de eller hålls de på stället? Det påverkar ju också vardagen för korsnäsborna, säger Båssar.

Keitele säger nej

Keitele kommun i norra Savolax är en av de kommuner som svarar nej tack till att öppna en ny gruva på sitt område.

– Vi har tyvärr dåliga erfarenheter från en gammal gruva och därför är vi inte så positivt inställda till någon ny gruva, säger Emilia Savolainen, kommundirektör.

Det är Kangasjärvi gamla gruva i norra Keitele som var aktiv på 1980-talet som avskräcker. Dagbrottet har lämnats utan någon som helst eftervård och vid markytan finns gruvrester.

Vi hade uppfödning av sik här men tyvärr förstördes sjön.

Jorma Toikkanen, markägare

Det här är avfallsrester. Stenar som innehåller zink. En för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.

Jorma Toikkanen får frågan om han kunde tänka sig en ny gruva här?

– Man blir nog väldigt fundersam.

Det är arbets- och näringsministeriet som förberett den nya gruvlagen. En lag som förstärker kommunernas rätt att säga ja eller nej till gruvverksamhet på sitt område.

Kommunal beslutsrätt ett frågetecken

Men kommunernas vetorätt befaras försämra tillståndsprocessen och minska intresset för företag att öppna nya gruvor i Finland.

– Det är klart att för de som ansöker om tillstånd blir den kommunala beslutsrätten ett stort frågetecken, säger näringsminister Mika Lintilä.

Men minister Lintilä tillägger snabbt att företag som vill starta en gruva kommer att i tid vara i kontakt med kommunen för att diskutera en etablering.

– Intresset för de områden som är intressanta för gruvverksamhet kommer inte att försvinna, säger Lintilä.

Alf Björklund, professor emeritus, betonar vikten av att vara oberoende av import från länder man inte kan lita på.

– Nu ser vi ju hur det går med Ryssland och oljan. Samma kommer det att gå med Kina och de här lantanidmetallerna. Någon kan sitta på en kran och vrida till och det är inte så bra för oss.

Ja till metaller, nej till gruvor - Spela upp på Arenan

Här kan du läsa mer om våra grundämnen.

Diskussion om artikeln