Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

ECB höjer sina styrräntor i dag – frågan är hur mycket

Aktia-pankin pääekonomisti Lasse Corin
Bildtext Lasse Corin som är chefsekonom på Aktia bedömer att de flesta låntagare kommer att klara av de stigande räntorna.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Europeiska centralbanken kommer på eftermiddagen med nya räntebesked. Det verkar redan nu klart att räntan stiger med upp till 0,5 procentenheter.

Europeiska centralbanken ECB kommer i dag att höja sin styrränta. Det beror på att inflationen fortfarande är hög. Det är den som ECB försöker bekämpa med sina räntehöjningar.

Enligt Eurostats färska inflationssiffror från onsdagen var inflationen i januari 8,5 procent. Det är en nedgång från december då inflationen var 9,2 procent.

Men den underliggande inflationen som har putsats från mat- och energipriser var fortfarande är 5,2 procent, på samma sätt som i december.

Marknaden väntar sig ganska allmänt en höjning på 0,5 procentenheter.

”Höjningen skulle inte behöva bli så stor som en halv procent”

Lasse Corin, som är chefsekonom på Aktia, säger ändå att sannolikheten har ökat för att höjningen ska bli bara 0,25 procentenheter.

– Om man jämför med tidigare gånger då höjningen varit 0,5 procent är situationen nu på det stora hela bättre. Det skulle tala för att höjningen inte nu skulle behöva bli så stor som en halv procent.

Mångas uppmärksamhet riktas nu också mot vad ECB säger om framtiden. Det man vill veta är hur många räntehöjningar som ännu är att vänta, och hur hög styrräntan slutligen kan bli.

En del väntar sig att den inte ska stiga över 3,25 procent, medan andra räknar med 3,50 procent.

Corin tror att Europeiska centralbanken kommer att höja sina styrräntor ännu en eller två gånger efter dagens höjning.

– Sedan tror jag inte ECB mer kommer att höja räntor. För att ECB inte mera ska behöva höja räntorna borde basinflationen som exkluderar inflations- och matpriserna sjunka i två till tre månader.

Bolåneräntorna väntas stiga till midsommar

I de euriborräntor som vanligen används i banklån är dagens räntehöjning redan beaktad. Tolvmånaders euriborräntan steg över tre procent redan i december. På onsdagen steg också sexmånaders euriborräntan över tre procent.

Lasse Corin väntar sig att euriborräntorna fortsätter stiga fram till midsommar, men kan börja sjunka efter det.

Han är ändå inte orolig för att de kommande höjningarna ska ge låntagare några stora problem.

– Det viktigaste för att hushållen ska klara av att sköta sina bostadslån är arbetsmarknaden. Under de senaste månaderna har arbetslösheten minskat i Finland. Det stöder bostadslånemarknaden.

En annan sak som också tyder på att hushållen klarar av bostadslånen ganska bra är att låntagarna inte i särskilt hög grad har ansökt om amorteringsfria perioder i sina bostadslån.

– I det stora hela är de höjningar vi har framför oss ännu inte så allvarliga. Det är klart att det i sådana här situationer uppstår enstaka fall där situationen blir mer utmanande för dem som har lån. Även om arbetsmarknaden i princip mår bra kan man ha otur och bli permitterad. Om man råkar bo i ett eluppvärmt hus kan elkostnaderna äta upp mer än förväntat av inkomsterna.

Corin tycker också att personer med stora banklån har fått onödigt mycket uppmärksamhet offentligheten.

– Det stämmer att man då kan få svårt att klara av de stigande räntorna. Men ofta går stora lån hand i hand med övrig egendom. De som har stora lån har ofta ganska stor finansegendom som inte är fast i bostaden. Dessutom har de ofta ganska välbetalda jobb.