Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hyresbråket i Raseborg: Pensionärsföreningarna ger inte upp – anklagar staden för en lång rad oegentligheter

Flera kaffekoppar står uppradade med rosa servetter.
Bildtext Den ena föreningen påminner staden om att de har över 500 medlemmar.
Bild: Yle / Nora Engström

Det syns inget slut på oenigheten om vilka regler som gäller när pensionärsföreningar vill använda stadens lokaler i Raseborg.

Bråket har pågått en lång tid redan och stadsstyrelsen fick nyss (30.1) återigen besvara hård kritik från två av föreningarna, Ekenäs pensionärer och Ekenäs pensionstagare.

Tvisten gäller i grunden en skrivning i stadens äldreserviceplan som stadsfullmäktige godkände för snart tre år sedan. I planen står det: ”Man beslutar att erbjuda gratis lokaler för aktörer inom tredje sektorn som ordnar verksamhet för äldre.”

En gul träbyggnad.
Bildtext Ungdomsgården vid Ystadsgatan i Ekenäs. Här verkade pensionärsföreningar tidigare. Det gick fult till när de skulle lämna huset, hävdar föreningarna i brevet.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Staden och föreningarna för de äldre ser olika på hur äldreserviceplanen ska läsas.
Föreningarna kräver att staden tar tillbaka tidigare, enligt dem, olagliga beslut. Det går staden inte med på.

Är det äldreserviceplanen eller hyresreglementet som gäller?

Äldrerådet och pensionärsföreningar i Raseborg säger att staden helt enkelt bör följa det som står i planen.

Men stadsstyrelsen förklarar att det som står i äldreserviceplanen inte är beslut utan snarare en vision med förslag till åtgärder. ”Man beslutar att erbjuda gratis lokaler” är enligt staden ett förslag till åtgärd.

Om hyresfrihet ska gälla, behövs ett separat beslut av tekniska sektorn eller äldreservicen, menar stadsstyrelsen.

Hyresreglementet från slutet av 2020 är däremot ingen plan utan det slår fast vilka regler som gäller för hyrorna i stadens lokaler.

Summa summarum: stadsstyrelsen håller fast vid 50-procentsregeln som finns i hyresreglementet. Föreningar för vuxna med hemort i Raseborg kan få hyra lokaler till halva priset. Tidigare beslut, det senaste från december 2022, ändras inte.

Staden konstaterar i sitt svar till föreningarna också att redan betalda hyror inte kan efterskänkas, betalas tillbaka, till föreningarna som de nu kräver. Det skulle enligt staden strida mot jämlikhetsprincipen mellan användarna.

Servicesedlar, nej tack

Staden erbjuder också enligt beslutet i december 2022 servicesedlar som en ny form av hyresstöd till pensionärernas föreningar. Servicesedelns värde är nio euro per föreningsmedlem och en förening kan med hjälp av sedlarna stödas med högst 6000 euro per år.

Servicesedlarna har inte väckt förtjusning i de föreningar som i Raseborg debatterat hyresfrågan.

Staden: Vi väntar tills vi har ett beslut som vunnit laga kraft

Stadsstyrelsen har nu beslutat att indrivningen av obetalda hyror avbryts.

Nya fakturor skickas inte ut förrän det finns ett beslut om hyrorna som har vunnit laga kraft. Det finns ännu inte.

Föreningarna kan också fortsätta boka stadens lokaler trots obetalda hyror.

Föreningarna: Det är åldersdiskriminering

De två föreningarna som i januari närmade sig stadsstyrelsen med ett ytterst kritiskt brev räknar upp en lång rad fel och oegentligheter som de tycker att staden gjort sig skyldig till.

Nuoret miehet pelaavat futsalia Lahdessa koulun liikuntasalissa.
Bildtext Verksamheter för barn och unga i Raseborg får använda stadens lokaler gratis. Det är en strategisk prioritering säger staden, inte åldersdiskriminering. Bilden är inte från Raseborg.
Bild: Petri Niemi / Yle

Ekenäs pensionärer och Ekenäs pensionstagare kräver fortsättningsvis hyresfrihet för de lokaler som föreningarna använder. Föreningar som använder andra än kommunägda lokaler ska få verksamhetsbidrag av staden för att klara hyran, säger föreningarna.

De kallar det åldersdiskriminering att föreningar för äldre ska betala hälften av full hyra då föreningar för barn och unga får använda lokaler gratis.

Stadsstyrelsen svarar att staden har rätt att prioritera barn, unga och barnfamiljer för att förebygga utslagning av unga – det är inte diskriminering utan en långsiktig strategisk satsning, säger staden.

Styrelsen påminner också om att hyresstödet inte är det enda sättet att stödja olika invånargrupper.

Föreningarna: Vi fick ingen information

Föreningarna anklagar staden för dålig kommunikation och säger att besluten om servicesedlar inte har delgivits dem.

Staden konstaterar att föreningarna i normal ordning ska ha fått informationen via sina representanter i äldrerådet.

Ekenäs pensionärer har dessutom redan använt stadens lokaler på Unccan, i Snåresalen och på biblioteket. Föreningen har både ansökt om och beviljats 50-procentig hyressubvention av staden så den känner nog till systemet, konstaterar stadsstyrelsen.

Föreningarna: Servicesedlar medför onödig byråkrati

Ekenäs pensionärer och Ekenäs pensionstagare är också sura på det elektroniska ansökningssystemet som enligt dem skapar onödig byråkrati.

Mies pitää kättään tietokoneen hiiren päällä.
Bildtext Elektroniska ansökningssystem får en känga. Många funktionärer i seniorföreningar har svårigheter att använda datorn, står det i brevet.
Bild: Ari Haimakainen / Yle

Staden svarar att det inte handlar om onödig byråkrati och att systemet kan finslipas när man samlat erfarenheter av det.

Föreningarna: Vi har behandlats illa

Ekenäs pensionärer med cirka 500 medlemmar firar sina 50 år i år och beklagar i brevet också att jubileumsåret började med en betalningspåminnelse och hot om utmätning.

Föreningarna ondgör sig i brevet också över hur de tidigare ”med tre dagars varsel och hot om uppbrutna skåp” uppmanades lämna ungdomsgården som mbi fick ta över.

”Staden visade inget som helst intresse för vart föreningarna skulle ta vägen”, skriver föreningarna i sitt brev. På den här punkten ger stadsstyrelsen inte något svar.

Isa Forsbäck med sin Linux-dator.
Bildtext Isa Forsbäck är en av dem som ber stasstyrelsen tänka om. Forsbäck är sekreterare för och en av 500 medlemmar i föreningen Ekenäs pensionärer.
Bild: Ida Rislakki/Yle

Brevet är undertecknat av Ingmar Asplund och Isa Forsbäck från Ekenäs pensionärer samt Marianne Isaksson-Heimberg och Rauno Kousa från Ekenäs pensionstagare.

Stadsstyrelsen går också den här gången föreningarna till mötes på flera punkter: fakturor skickas inte ut, obetalda hyror indrivs inte, föreningarna kan fortsätta reservera stadens lokaler. Men tvisten som helhet förblir olöst eftersom grundfrågan om tolkningen av äldreserviceplanen kvarstår.

Artikeln bygger i huvudsak på uppgifter i beredningen och bilagan (föreningarnas brev) till stadsstyrelsen i Raseborg 30.1.2023.