Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Anställda inom äldrevården har ökat – men fler behövs

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppger att personalen inom dygnetruntvården för äldre har ökat.

I fjol rekryterades 4 300 fastanställda till dygnetruntvården mellan maj och november. Personerna som rekryterades hade examen inom social- och hälsovården.

Målet har varit att öka personalen inom äldrevården för äldre som behöver vård dygnet runt till 0,7 anställda per klient. En tredjedel av vårdenheterna uppfyllde målet i november i fjol.

95 procent av enheterna nådde den nuvarande personaldimensioneringen på 0,6 anställda per klient.

I år ska personaldimensioneringen justeras så att minimidimensioneringen är 0,65 den 1 april och 0,70 från och med den 1 december I enlighet med lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre. För att nå det målen krävs ännu 2 885 heltidsanställda, enligt THL.

Inrikes

Nästan en tredjedel har röstat på förhand

Förhandsröstningen inför riksdagsvalet den 2 april har varit livlig. På måndagen hade sammanlagt 31,1 procent av de röstberättigade i Finland deltagit i valet. Motsvarande siffra i valet för fyra år sedan var 28 procent.

Av valkretsarna har aktiviteten varit störst i Lappland, Birkaland och Satakunta.

Tisdagen den 28 mars är den sista dagen då man får förhandsrösta.

Källor: STT, Justitieministeriet

Gevär monterade på en vägg under Sakos logo.

Finland och Sverige köper vapen av finländsk leverantör

Finland och Sverige har tillsammans köpt gevär av den finländska vapentillverkaren Sako.

Enligt Sako har länderna skrivit på ett ramavtal i dag. Avtalet kommer att gälla i tio år och kan sedan förnyas i etapper fram till 2053.

Finland har beställt främst stormgevär och personlig skyddsutrustning till ett värde av 700 000 euro. Sverige har köpt liknande varor, men till ett värde av 78 miljoner euro.

Att länderna skriver på ett gemensamt ramavtal med samma leverantör ökar möjligheterna för militärt samarbete då de använder samma typer av vapen och ammunition.

”Valet av en finsk leverantör ger trygghet när det kommer till långsiktig försörjning av eldhandvapen” säger Jonas Lotsne, chef för armémateriel på svenska Försvarets materielverk, i ett pressmeddelande.

Källa: STT