Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo växer och investerar 10 miljoner euro i år – en ökande befolkning kräver satsningar

En kvinna som står framför en gult hus.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Larsmo kommun växer stadigt och fler invånare kräver också stora investeringar. I år satsar kommunen 10 miljoner i nya investeringar. Ett positivt problem, säger kommundirektör Gun Kapténs.

Larsmo är en av få österbottniska kommuner där befolkningen stadigt ökar. Under de senaste tio åren har befolkningen i Larsmo vuxit med 700 personer. Både en hög nativitet och inflyttning gjorde att Larsmoborna blev 100 personer fler förra året

Men en växande, ung befolkning betyder också investeringar. I år satsar Larsmo 10 miljoner euro på att bland annat bygga ut kommungården, bygga boendeenheter, en lättrafikled och utveckla idrottsparken.

– Visst kostar det, men det är ett positivt problem att få satsa på tillväxt. Det är säkert många andra som skulle önska att de var i samma situation, säger kommundirektör Gun Kapténs.

Ett bygge.
Bildtext Kommungården får en rejäl tillbyggnad som också förbättrar tillgängligheten.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Kommungården växte ur kostymen

För tillfället utvidgas kommungården med en tillbyggnad som ska ge flera mötes- och arbetsrum. Eftersom en växande kommun också betyder flera kommunalt anställda.

– Vi behöver en tillbyggnad för att få flera arbetsrum och dessutom installerar vi en hiss. Den gamla delen av kommungården fyller inte tillgänglighetskraven med mötesrum på andra våningen, säger Kapténs.

I början på nästa år borde bygget stå klart och då bjuder Larsmo in till öppet hus och invigning.

Vi har en låg arbetslöshet och behovet av dagvårdsplatser visar att invånarna har jobb

Kommunen bygger också ett ett nytt daghem i Storströmmen med plats för sex avdelningar och 100 barn.

– Det är positivt, vi har en låg arbetslöshet och behovet av dagvårdsplatser visar att invånarna har jobb.

Förutom att det föds många barn i Larsmo så deltar allt fler barn i småbarnspedagogiken, helt i linje med de nationella målsättningarna. Kapténs säger att Larsmo tidigare haft en låg andel barn som deltagit i verksamheten.

– Att det behövs fler platser är en kombination av att det föds många barn och att allt flera barn deltar i verksamheten, säger Kapténs.

I anslutning till Sandlundens enheter för äldreomsorg bygger kommunen just nu två nya byggnader som ska rymma stödboendet Ankaret och Daglunden som erbjuder dagverksamhet för äldre.

Ankaret har i dag fem boendeplatser som ska fördubblas när utrymmena står klara. Det är kommunen som bygger, men välfärdsområdet kommer att hyra in sig.

Equity gav kommunen både restaurang och gym

Larsmo har sin egen välfärdsstation i fastigheten Equity och även äldreomsorgen och skolhälsovården fungerar som tidigare.

Equity är en affärsfastighet i Larsmo centrum som också rymmer bland annat kommunbiblioteket, tandläkarmottagning, gym och lunchrestaurang. Byggnaden stod klar för fem år sen.

Två kvinnor som sitter i en frisörsalong.
Bildtext Naturen, lugnet och trivseln och tillgången till fina tomter tror både Heidi Edén och Eija Grankulla ligger bakom att Larsmo också lockar nya inflyttare.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Yle Österbotten träffar Larsmoborna Eija Grankulla och Heidi Edén hos frisörsalongen som är inrymd i Equity. De trivs båda i sin hemkommun och nämner båda närheten till havet som en stor fördel.

– Jag trivs mycket bra i Larsmo och flyttade tillbaka hit efter studier i Vasa. Jag får bo på landet och ha nära till både havet och stan, säger läraren Heidi Edén.

Eija Grankulla är uppvuxen i Karleby, men lämnade hemstaden när hon gifte sig med en Larsmobo.

– Jag kan nog sakna stadskärnan ibland, men jag trivs bra i Larsmo och det gör också våra barn. Det har varit en bra plats för barnen att växa upp på, säger Grankulla.

Grankulla uppskattar att kommunen har skolor runt om i kommundelarna så att barnen lätt kan ta sig till skolan till fots eller på cykel.

Allt mera service finns i hemkommunen

När Eija Grankulla flyttade till Larsmo tog familjen ofta bilen in till Jakobstad för ärenden och hobbyverksamhet. Det behöver de inte göra längre.

Som en följd av det ökande invånaravtalet växer också utbudet av tjänster i kommunen. När Equity stod klart fick Larsmo också ett eget gym och en lunchrestaurang, det var något de saknat tidigare. Nu ryktas det också om en grill.

– Det hoppas jag blir verklighet, inte minst för de unga som håller till här på helgerna, säger Eija Grankulla.

– Vi har välfärdsstation, bibliotek och en stor butik. Vi har det vi behöver och så har vi kort väg in till stan. Jag känner att vi har nära till allt, säger Edén.

En annan stor satsning är idrottsparken, som även kommer att utvidgas i år.

– Målet är att det ska finnas något för alla åldersgrupper i idrottsparken. Där finns skidspår, fotbollsplaner och hockeyring och möjlighet att utöva friidrott.

I år ska idrottsparken få en ny infart och parkering och i framtiden ska skidskyttarna få en egen infart till skjutplatsen. I planerna finns också ett nytt skidspår, Lätta trean, som ska sakna branta backar och även lämpa sig för äldre motionärer.

Idrottsparken var mycket välkommen för familjen Edén eftersom sönerna spelar både fotboll och ishockey. Egentligen är det bara en sak som Heidi Edén saknar.

– Det är en ishall. Jag sitter i styrelsen för IF Pucken som har 150 juniorer. Istiderna i Jakobstads ishall räcker inte till så måste vi köra till Bennäs. Eftersom Pucken är en stor förening borde vi ha en egen ishall. Det skulle också skolorna dra nytta av, säger Edén.

En biblioteksbyggnad.
Bildtext Affärsfastigheten Equity inrymmer också kommunbiblioteket.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Håller i pengarna och gör kloka investeringar

Gun Kapténs säger att kommunen blir tvungen att låna till sina satsningar, men man är också mån om att noga överväga sina investeringar.

– Vi försöker hålla i pengarna och göra vettiga satsningar. Vi satsar på kvalitativa och effektiva investeringar och tar också driftskostnaderna i beaktande.

Det kostar att vara en växande kommun och vi ser noga över våra satsningar. Men det är ett positivt problem att få satsa på tillväxt, det är säkert många som skulle önska sig den här situationen

Men om man exempelvis ser på småbarnspedagogiken så har kommunen skyldighet att ordna dagvårdsplatser och det handlar om långsiktiga satsningar som ska tjäna invånarna under lång tid.

– Det kostar att vara en växande kommun och vi ser noga över våra satsningar. Men det är ett positivt problem att få satsa på tillväxt, det är säkert många som skulle önska sig den här situationen, säger Kapténs.

Larsmo har också en väldigt låg arbetslöshet, som lägst 1,5 procent. Det är naturligtvis positivt och betyder en god tillväxt i skatteunderlaget. En växande befolkning innebär också ökade statsandelar.

Medaljens baksida är att det råder brist på arbetskraft.

– Det märker vi också här på kommungården. Det är svårt att rekrytera vikarier. Alla som har möjlighet att jobba är i arbete, säger Kapténs.

Hur ser du på framtiden för Larsmos del?

– Jag ser ljust på framtiden. Men den ekonomiska bilden blir en annan efter vårdreformen. Nu är våra största utgiftsposter skola och småbarnspedagogik. Det har införts många nya krav som kräver mera resurser i skolan. För att vi ska kunna sköta våra åtaganden borde statsandelarna bli större i de två sektorerna, säger Gun Kapténs.

Diskussion om artikeln