Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Också Försvarsministeriet kritiskt till säkerhetspolitisk rådgivare för statsministern

Uppdaterad 02.02.2023 14:37.
Statsrådsborgen
Bild: Mikko Koski / Yle

Den föreslagna rådgivarens roll är oklar och det finns en risk att den säkerhetspolitiska lägesbilden splittras, varnar Försvarsministeriet.

Försvarsministeriet skriver i ett utlåtande att det är alltför tidigt att göra bestående organisatoriska förändringar av det här slaget, då Finlands Natoprocess fortfarande är oavslutad.

Försvarsministeriet anser vidare att den nya föreslagna rådgivarens uppgifter är oklara, och därmed är det också oklart hur den eventuellt påverkar de övriga berörda ministeriernas verksamhet. Det är främst Utrikes- och Försvarsministerierna som sköter Finlands Natoärenden.

Den säkerhetspolitiska sakkunskap som finns vid ministerierna, står också till statsministerns tjänst, påpekar Försvarsministeriet.

Ny enhet kan skapa oklarhet

Förslaget om den nya rådgivaren kommer från statsrådets kansli. Tanken är att inrätta en särskild enhet bestående av 2–3 personer, utöver rådgivaren själv, som skulle kunna stödja statsministern i olika säkerhetspolitiska ärenden, främst i frågor som berör Finland och Nato.

Försvarsministeriet anser att den säkerhetspolitiska lägesbilden kan försämras, om den nya enheten saknar kontakt med den säkerhets- och försvarspolitiska beredningen och den operativa verksamhet som hör ihop med den. Enligt Försvarsministeriet finns det en risk att lägesbilden splittras.

Förslaget om den nya rådgivande enheten har tidigare tillbakavisats av både presidentens kansli, huvudstaben och Utrikesministeriet. Försvarsministeriet hade beviljats en vecka tilläggstid för att formulera sitt utlåtande.