Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helens kunder har mindre elräkningar att vänta – ungefär 200 000 kunders avtalspris nästan halveras

Hanaholmens kolkraftverk i Helsingfors, vintertid.
Bildtext Marknadspriset på el har sjunkit efter fjolårets prisrekord och i april når sänkningen även kunder med tillsvidareavtal hos Helen.
Bild: Janne Lindroos / Yle

I april nås elbolaget Helens kunder som har tillsvidareavtal av en kraftig sänkning i elpriset. Sänkningen kommer efter fyra på varandra följande prishöjningar under det senaste året.

Helsingfors energibolag Helen utlovar en rejäl sänkning i elpriset i vår.

Bolaget sänker priset för sina tillsvidareavtal för el med hela 48 procent i början av april. För de kunder som har Helens tjänsteavtal, som inbegriper hemförsäkring, sjunker priset med i genomsnitt 36 procent, uppger Helen.

I Helens tillsvidareavtal som nu är i kraft är elpriset cirka 35 cent per kilowattimme. I skrivande stund är börspriset på el under 20 cent per kilowattimme.

För en höghusinvånare sjunker elräkningen enligt Helen i genomsnitt med 28 euro per månad. Den uträkningen bygger på en årskonsumtion på 2 000 kilowattimmar.

För ett genomsnittligt enfamiljshus sjunker månadsavgiften med 71 euro. Då räknar man med en förbrukning på 5 000 kilowattimmar per år, så huset har inte eluppvärmning.

Prissänkningen gäller cirka 200 000 Helenkunder. De kring 400 000 övriga kunder som har ett avtal om börspris på el eller ett tidsbundet avtal berörs inte av den här prissättningen.

Helen motiverar prissänkningen med att anskaffningskostnaderna för el har sjunkit.

Energi- och elpriserna i Finland och Europa har en längre tid varit på väg neråt.

Under energikrisen har Helen höjt elpriset i sina tillsvidareavtal fyra gånger. Senast höjde bolaget sin eltaxa i december.

Bolaget uppger att de kunder som berörs av sänkningen får ett brev om det nya priset inom de närmaste veckorna.

Elprischocken blåste bort – är energikrisen över nu?

15:36

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Helenin asiakkaille tulee sähköön jättialennus – noin 200 000 asiakkaan sopimushinta lähes puolittuu nykyisestä av Petteri Lindholm. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.