Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bytet från älgjakten det minsta på över 20 år

Två älgar står på en vintrig åker med frost och lite snö på.
Bild: Alamy / All Over Press

Bytet från höstens älgjakt blev betydligt mindre i både Kust-Österbottens och Österbottens jaktdistrikt än under föregående år. I de österbottniska distrikten minskade antalet fällda älgar med över 20 procent.

I hela landet var älgbytet 13 procent mindre än under föregående år. Av de beviljade älglicenserna användes tre av fyra i Kust-Österbotten. På en licens får man i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar.

Antalet fällda älgar korrelerar ändå med mängden beviljade licenser - kvoten i de österbottniska distrikten hade också den minskat med en dryg femtedel från föregående år.

Orsaken är att älgstammen har minskat. De senaste åren har det beviljats rätt stora kvoter och älgstammen har medvetet beskurits hårt för att minska på antalet älgrelaterade trafikolyckor.

Nu var älgbytet för hela landet det minsta under hela 2000-talet.

Det är Naturresursinstitutet Luke som årligen beräknar älgstammens storlek. Efter den senaste jakten uppskattas det finnas omkring 80 000 älgar i Finland.