Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny lag ska möjliggöra militärt bistånd

Från 2015
Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf)
Bildtext Försvarsminister Jussi Niinistö
Bild: Yle

Riksdagen får i början av nästa år ett lagförslag som gör det möjligt att bistå Frankrike militärt inom ramen för EU:s säkerhetsgarantier. Ursprungligen var det meningen att lagen skulle behandlas först på våren.

Innan lagen om militärt bistånd har trätt i kraft kan hjälpen till Frankrike till en början bestå av polis- och underrättelsesamarbete.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) säger att statsrådet börjar behandla den franska begäran om militärt bistånd.

- Begäran tas på allvar. Finland ger sitt stöd inom ramen för säkerhetsgarantierna.

Den nu gällande lagstiftningen i Finland hindrar militärt bistånd. Bistånd från Finland begränsas därför närmast till myndigheter, som polis och underrättelsesamarbete.

Niinistö betonar att Finland ändå vill stöda Frankrike så mycket man kan. Under dagens möte var det tal om politiskt stöd.

- Det är nu fråga om en historisk vändpunkt där vi testar vad säkerhetsgarantierna betyder i praktiken. Det kan vara en vändpunkt då det gäller EU:s försvarssamarbete, säger Niinistö.

Lagförslaget som ska ges till riksdagen i början av året gör det möjligt att också ge militärhjälp till Sverige. Det har inte varit möjligt tidigare, till exempel under u-båtsjakten.

Att ta i bruk säkerhetsgarantierna kräver inget formellt EU-beslut. Det är något som två länder kommer överens sinsemellan men ett medlemsland ber EU aktivera klausulen om bistånd. Klausulen är en del av Lissabon-avtalet.

Diskussion om artikeln