Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ett rådgivningsbesök förändrade Tuijas liv och gav henne förklaringen till att hon varit sjuk i flera år: ”Inte ens läkarna tänkte på hiv”

Tuija berättar om att leva med hiv - Spela upp på Arenan

Hiv-, syfilis- och gonorrésmittorna ökade tydligt i Finland under fjolåret. Ukrainaflyktingarnas infektioner ligger bakom den plötsliga ökningen av hiv-smittor, men den ökade förekomsten av gonorré och syfilis oroar läkare.

När Tuija vid 33 års ålder fick veta att hon var hiv-positiv var beskedet en lättnad. Äntligen fick hon en förklaring till att hon i flera år känt sig sjuk, lidit av långvarig feber och diarré.

– Jag var trots allt inte inbillningssjuk. Jag arbetade inom hälso- och socialvården, men inte ens läkarna tänkte på hiv. Jag var en så snäll heteroflicka.

Tuija från Tavastehus vill skydda sitt privatliv och framträder inte under eget namn i artikeln.

Antalet konstaterade hiv-infektioner i Finland slog ett tydligt rekord förra året när infektionen konstaterades hos 274 personer. Antalet är exceptionellt eftersom färre än 200 infektioner per år har registrerats i Finland sedan 1995.

Graf på antalet HIV-smittade i Finland
Bildtext Fall av hiv-smittade i Finland

2006 var det senaste året som stack ut i statistiken. Då konstaterades hiv hos 191 personer – Tuija var en av dem.

Tuija fick veta att hon var hiv-smittad under ett besök på mödrarådgivningen. Hon oroade sig för hur det skulle gå för sonen som växte i hennes livmoder, men medicineringen inleddes snabbt och skyddade barnet från smittan.

– Jag litade på det, och sonen föddes frisk. Jag var också orolig för hur jag skulle bli bemött på förlossningsavdelningen, men den oron var också obefogad. Jag fick ett fantastiskt bemötande.

En souvenir från Thailand

Det finns en enkel förklaring till uppgången i hiv-fall under det senaste året: Tiotusentals personer från Ukraina har flytt till Finland och alla hiv-positiva migranter klassas som nya smittade i Registret över smittsamma sjukdomar. Majoriteten av dem har redan fått diagnosen i sitt hemland och tar bromsmediciner, vilket gör att infektionen vare sig finns i blodet eller smittar.

Specialforskaren Kirsi Liitsola på Institutet för hälsa och välfärd har satt sig in i hiv-virusets förekomst och utbredning och är inte oroad över de ukrainska hiv-infektionerna.

– Det viktiga är att de som är smittade uppsöker vård i Finland. Med fungerande medicinering smittar infektionen inte. De ukrainska hiv-smittade har knappast någon epidemiologisk inverkan på Finland.

Ukrainas hiv-statistik hör till Europas dystraste. Av landets drygt 40 miljoner invånare är uppskattningsvis över 250 000 smittade. Finland, å andra sidan, hör till de länder som har lägst förekomst med ungefär 3 000 som får vård för hiv i nuläget.

En hand lägger piller i dosetten.
Bildtext Tuija kommer att ta hiv-bromsmedicin resten av sitt liv. Med rätt medicinering hålls sjukdomen i schack och smittar inte.
Bild: Ville Välimäki / Yle

Även om man har upptäckt hiv-infektioner bland sprutnarkomaner i huvudstadsregionen de senaste åren har största delen av de hiv-positiva i Finland blivit smittade genom oskyddat sex. Ofta kommer hiv-smittan från utlandet.

Tuijas smitta spårades slutligen till Sydostasien. Barnets far testade negativt, men viruset fanns i blodet hos Tuijas ex-pojkvän. Han hade fått med sig smittan från Thailand.

Tuija har själv insett värdet av kamratstöd, och när vreden lagt sig var det också vad hon erbjöd sitt ex.

– Jag försökte stötta honom, men han kunde aldrig acceptera sjukdomen. Han dog för flera år sedan.

Syfilis- och gonorréinfektionerna ökar också

Även syfilis och gonorré blev klart vanligare i Finland under fjolåret.

384 fall av syfilis registrerades. Tidigare har man som mest upptäckt 253 fall per år.

Under de senaste åren har man upptäckt 400–600 fall av gonorré per år. År 2022 fördubblades antalet nya fall – då upptäcktes 964 fall.

Graf över antalet fallen syfilis och gonorré i Finland
Bildtext Fall av syfilis och gonorré i Finland.

Till skillnad från fallet med hiv-toppen i statistiken kan syfilis- och gonorrésmittorna inte förklaras med att många flyktingar från Ukraina kommit till Finland. Majoriteten av de som konstaterades vara smittade i fjol hade blivit smittade i Finland nyligen, förklarar Eija Hiltunen-Back, specialistläkare i hud- och könssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Hon har också märkt att fallen ökat på kliniken där hon jobbar.

– Antalet smittade började öka omkring sommaren. Antagligen delvis på grund av att coronarestriktionerna mer eller mindre försvann och folk började resa utomlands och gå på festival igen.

En bidragande faktor kan enligt läkaren vara att fler än vanligt lät testa sig för könssjukdomar under fjolåret. Det förs ingen statistik över antalet test och det är möjligt att många låtit bli att testa sig under coronapandemin.

En kvinna med glasögon står framför en spalje täckt av gröna blad och ser rakt in i kameran.
Bildtext Eija Hiltunen-Back, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, anser att det ökade antalet syfilis- och gonorréfall är oroväckande.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Under fjolåret konstaterades också ett rekordhögt antal klamydiafall – knappt 17 000 – men här kan man inte på samma sätt se en tydlig topp i statistiken.

Klamydia uppfattas ofta som en könssjukdom vanlig bland studerande. Gonorré och syfilis förekommer i stället hos de som är något äldre, och de smittar vanligen vid sex mellan män. Ungefär hälften av de smittade har fått smittan utomlands.

– Men gonorré konstateras också hos unga kvinnor, säger Hiltunen-Back.

Specialistläkaren anser att den ökade förekomsten av syfilis och gonorré är oroväckande och säger att man borde ta tag i problemet i ett tidigt stadium.

– Det är skrämmande om antalet smittade fördubblades i fjol och utvecklingen fortsätter på samma sätt. Man borde reda ut vad ökningen beror på och hur man kan motverka den.

Min son räddade mitt liv

Tuija har levt med hiv-smittan i över femton år. För några år sedan ställde hennes son en fråga som hon väntat sig men ändå befarat: mamma, varför tar du medicin?

– Då berättade jag att mamma har hiv.

Skor fotade bakifrån.
Bildtext Tuija har fått kamratstöd genom hiv-föreningen Positiiviset ry. Foto: Ville Välimäki.
Bild: Ville Välimäki / Yle

Sonen kände till Freddie Mercurys öde.

– Jag berättade att jag inte håller på att dö. Sedan det tillfället har vi alltid pratat om saken om han tagit upp den.

Enligt läkarna skulle Tuija ha haft högst ett år kvar att leva om infektionen inte hade upptäckts på mödrarådgivningen 2006.

– Min son räddade mitt liv.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets Tuijan elämä muuttui neuvolassa, kun vuosia jatkunut sairastelu sai selityksen: ”Edes lääkärit eivät tulleet ajatelleeksi” skriven av Lauri Rautavuori. Översättningen är gjord av Erika Rönngård.