Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fyra miljoner för farleden till Vasa hamn

I den första tilläggsbudgeten för 2023 vill regeringen bland annat satsa på flygförbindelserna till regionerna. Medel riktas också till farleden in till Vasa.

- I tilläggsbudgeten har 4 miljoner euro reserverats för att bredda den sjöfartsled som är betydelsefull för industrin i Vasa, vilket säkerställer hamnarnas tillgänglighet, säger riksdagsledamot Kim Berg (SDP) i ett pressmeddelande.

- Samtidigt fick landskapens flygförbindelser 17 miljoner euro, så lyckligtvis har man tryggat att flygförbindelserna fortsätter även till Karleby, fortsätter Berg.

Vad gäller Vasa flygplats säger Berg till Yle Österbotten att den har en stark position även utan tilläggspengar.

Budgeten skjuter också till pengar till välfärdsområdena.

-Vi förstärker nu välfärdsområdens finansiering med 500 miljoner så att de kan stabilisera och utveckla sin verksamhet. Det är viktigt att man i välfärdsområdena får resurser för att förkorta vårdköerna, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i ett pressmeddelande.

Relaterat

IMF säger sig hålla ett öga på konsekvenserna av SVB-kraschen

Internationella valutafonden (IMF) meddelade på söndagen att den noggrant övervakar potentiella konsekvenser av Silicon Valley Banks kollaps.

IMF försäkrar samtidigt att man har fullt förtroende för de politiska beslutsfattarna i USA, och deras förmåga att vidta lämpliga regleringsåtgärder.

Bankkollapsen beskrivs som den största sedan finanskrisen 2008 och har väckt stor oro, speciellt inom bankbranchen i USA.

Den amerikanska bankövervakningsmyndigheten har tagit kontroll över banken.

USA:s finansminister sa i dag att man på federal nivå inte kommer att rädda banken med något stödpaket.

Källa: Reuters

NTM-centralen i Södra Österbotten får pengar för elbusstrafik – också Vasa stad får klimatstöd

Transport- och kommunikationsverket, Traficom, beviljar i år cirka 39 miljoner euro i statsunderstöd till 19 behöriga myndigheter inom kollektivtrafiken i Finland.

Förutom det årliga basunderstödet delar Traficom också ut stöd för klimatrelaterade åtgärder, som att övergå till att använda rena drivkrafter i kollektivtrafiken, i synnerhet elbussar. Stödet är också riktat till marknadsföringskampanjer för att få fler att använda kollektivtrafik.

Vasa stad får cirka 600 000 euro i basfinansiering och cirka 500 000 för klimatrelaterad finansiering.

NTM-centralen i Södra Österbotten får cirka 80 000 euro för att börja med elbusstrafik.