Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Insamlingen Gemensamt ansvar samlar pengar för att motverka våld bland unga – Tongåvan är med i insamlingen

Uppdaterad 17.02.2023 19:32.
ungdosmarbetare tillsammans med unga pojkar
Bildtext Stationens barn rf arbetar för att motverka våld bland unga.
Bild: Gemensamt Ansvar / Kyrktjänst rf

Tongåvan i Yle Vega är också i år med i insamlingen Gemensamt Ansvar. Den är en årligen återkommande välgörenhetsinsamling som arrangeras av evangelisk-lutherska kyrkan.

I år samlar Gemensamt Ansvar in pengar för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga i Finland. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via Stationens Barn rf och de evangelisk-lutherska församlingarna.

60 procent av intäkterna går till att hjälpa människor i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp.

Stöd insamlingen

Med en SMS-donation till nummer 16588

APU30 (för att donera 30 €)

APU20 (för att donera 20 €)

Med MobilePay till nummer 85050

Betala in på konto

• Aktia FI82 4055 0010 4148 41

• Nordea FI16 2089 1800 0067 75

• OP FI14 5000 0120 2362 28

referensnummer 309002

Betela med nätbankskoder via webbplatsen för Gemensamt ansvar

Våld bland unga ökar mest bland 12-14-åringar

År 2021 upplevde 39 000 barn och unga varje vecka våld i skolan. Under åren 2015–2021 har det skett en avsevärd ökning i antalet våldsbrott bland unga under 18 år.

Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, där ökningen var hela 134 procent.

Siffrorna kommer från skolhälsoundersökningen Hälsa i skolan 2021 och ur polisens statistik.

I ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern.

– Både förövaren och offret behöver hjälp, säger Jukka Keskitalo från Uleåborgs stift som är Gemensamt Ansvar-biskop 2023.

ungdomar som slåss
Bildtext Våldet ökar stadigt bland unga.

”Vi vuxna ska inte acceptera våld”

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter går 20 procent till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld.

Pengarna används för att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning genom verksamheten K-0 (”Kiusaaminen nolla”), som syftar till nolltolerans mot mobbning.

Pengarna används också till så kallad gatumedling, där medlarna är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och de professionella utbildas till medlare och experter på att förebygga våld.

Teamchef Heikki Turkka från Stationens Barn rf betonar de vuxnas ansvar.

– Våld ska inte accepteras, men man måste försöka förstå de bakomliggande orsakerna, säger han.

Han säger att man genom att bemöta de unga med respekt kan man komma till roten av problemet och förstå orsakerna till handlingen och påverka dem.

– Med stöd från de vuxna har de unga möjlighet att lära sig agera på ett bättre sätt i fortsättningen.

kenyansk mamma med sin två minderåriga barn
Bildtext 21-åriga Cheptoyo Lokwiadot bor i en hydda tillsammans med sina barn som är 3 och 8 år gamla.
Bild: Antti Yrjönen / Finn Church Aid

Barnen utsatta i världens katastrofområden

Av intäkterna från insamlingen Gemensamt ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som används för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden.

Orsakerna till att hjälpen behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga olyckor.

I årets insamling presenteras i synnerhet det hjälparbete som Kyrkans Utlandshjälp bedriver i Kenya.

Katastrofernas verkningar berör också barn och unga, då det försämrade säkerhetsläget och förlusten av egendom får familjerna att ta sina barn ur skolan.

Vissa fortsätter sin skolgång i någon annan region, men barnen i de fattigaste familjerna återvänder kanske inte till skolan.

Katastroffonden hjälper barn och unga i fem regioner i Kenya att återvända till skolan.

Målet är att få 41 500 barn och unga tillbaka till skolan genom att erbjuda till exempel stödundervisning och psykosocialt stöd.

Nödhjälpen används också för att skaffa skolmaterial, skolmat och att ordna sanitetsutrymmen, som särskilt beaktar flickornas behov.

två unga och en vuxen med insamlingsbössa för Gemensamt ansvar
Bildtext Insamlingen Gemensamt ansvar har arrangerats sedan 1950.
Bild: Gemensamt Ansvar / Kyrktjänst rf

Insamlingen inleds i Tongåvan fredagen den 3.2.2023 i Tongåvan i Yle Vega kl 19.20