Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad lovar skärpa sig – bygglov ska i slutet av året godkännas på 60 dagar

Uppdaterad 03.02.2023 10:09.
Nybyggt hus och vardagsrum.
Bildtext Många husbyggare har fått vänta för länge på bygglov. Åbo stad hoppas att fler ska bygga hus i staden och lovar att bygglovsprocesserna ska bli effektivare.
Bild: Jesper Alm / Yle

Åbo stad gjorde i slutet av fjolåret en omfattande enkätundersökning där 2000 personer deltog. Staden ville själv utreda om den kritik om långa köer och problem inom bygglovsenheten håller streck.

Enkätundersökningen gjordes av Epsi Rating som är Nordens ledande oberoende forskningsinstitut som specialiserat sig på forskning och mätning av kundupplevelser och enkätundersökningar.

– Svarsprocenten låg på mellan 30 och 50 procent så vi kan nog säga att de ger en bra bild av läget inom bygglovsenheten, säger biträdande borgmästare Heikki Pälve, Samlingspartiet. Resultatet är tillförlitligt och nu vet vi var vi står och vet dessutom vad vi måste göra för att förbättra situationen.

Äldre herreman visar upp enkätresultat.
Bildtext Biträdande borgmästare Heikki Pälve (Saml) visar upp en del av enkätresultatet som talar sitt tydliga språk om de långa väntetiderna vid Åbo stads bygglovsenhet.
Bild: Jesper Alm / Yle

Pälve har det politiska ansvaret för bygglovsenheten och Yle Åboland har i flera repriser rapporterat om långa väntetider inom bygglovsenheten som drabbar både enskilda invånare och stora byggföretag.

Enligt Pälve har staden på basis av enkätresultatet sett var problemen finns och vad som måste göras för att lösa dem.

– Jag är fullt övertygad att vi redan nu har ett bättre läge än för ett år sedan och lägger vi in tilläggsresurser så kan vi nog lösa de problem som ännu återstår, säger Pälve.

Tog sju månader att få ett bygglov

Åbobon Annika Koivisto är en av dem som drabbats av krisen inom stadens bygglovsenhet.

– Äntligen kan vi pusta ut i vårt nybyggda hem men visst var väntan lång då processen pågick, säger Koivisto. Allt som allt fick vi vänta i sju månader på att få ett godkänt lov.

Kvinna med glasögon.
Bildtext I dag är Annika Koivisto nöjd, men hon har aldrig fått någon förklaring av staden varför deras bygglovsprocess drog ut på tiden.
Bild: Jesper Alm / Yle

Koivisto beskriver tiden som tung eftersom familjen var tvungen att sälja sitt hus och flytta in i en hyreslägenhet för att kunna finansiera byggprojektet.

– Inledningsvis hände inget med bygglovet och jag kunde i stadens elektroniska verktyg se att ansökan stod stilla, säger Koivisto. Det var inte förrän jag började ringa som en galning som det började hända saker.

Kvinna som kockar i eget kök.
Bildtext Annika Koivisto är nöjd över att äntligen kunnat flytta med familjen till det nybyggda huset.
Bild: Jesper Alm / Yle

Nu hoppas Koivisto att staden verkligen skärper sig och satsar på kommunikationen till de som väntar på ett bygglov.

– Det var svårt att få kontakt med rätt personer och jag hoppas verkligen de satsar på att förbättra processerna, säger Koivisto. Det kunde vara bra att få meddelanden eller rentav mejl från staden hur bygglovsprocessen framskrider.

Bygglov ska godkännas på två månader

Staden ska nu lägga in mer resurser för att förbättra kundupplevelsen och de som ansöker om bygglov ska exempelvis direkt få en ansvarsperson som kan kontaktas under hela processens gång.

– På basis av det vi vet i dag så kan jag lova att vi kan nå det målet och få loven godkända på 60 dagar, säger Pälve. Jag tror själv att en stor del av det missnöje vi ser i enkätresultatet kan åtgärdas ifall alla de som ansöker om bygglov vet med säkerhet att beslutet kommer på två månader.

Kommunikationen ska också förbättras på alla plan och de som lämnar in en bygglovsansökan ska snabbt få hjälp med vilken lösning som är den optimala för just den tomt man har i sikte.

Planläggningen ska också effektiveras

I samma enkätundersökning gjordes det också djupintervjuer med stadens samarbetspartner.

– Det framgick i resultatet att våra processer inte fungerar som de ska och att vi nu måste lägga in resurser för att lösa det här, säger planläggningschef Paula Keskikastari. Stadsstyrelsen ska i snabb ordning godkänna ett åtgärdsprogram på tio punkter.

Keskikastari nämner exempelvis de elektroniska underskrifterna som Åbo stad tar i bruk i februari. I nationella jämförelser ligger staden långt efter de stora städerna.

– Redan det förväntas försnabba behandlingstiderna avsevärt, säger Keskikastari.

Samling personer som sitter vid ett bord.
Bildtext På torsdagens presskonferens deltog från vänster Annika Alppi, chef för byggnadstillsynen, granskningschef Leena Salmelainen, planläggningschef Paula Keskikastari och biträdande borgmästare Heikki Pälve som har det politiska ansvaret för bygglovsenheten.
Bild: Jesper Alm / Yle

Då det gäller omfattande planläggningsärenden så dröjer det i Åbo i medeltal fyra år innan en plan kan godkännas. Åbo stad har nu som mål att halvera behandlingstiden så att omfattande planläggningsförändringar och planer kunde godkännas inom två år.

– Det här skulle underlätta arbetet dels för de stora byggbolagen men också indirekt lätta på personalens arbetsbörda samt effektivera hela vår verksamhet, säger Keskikastari.

Diskussion om artikeln