Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Välfärdsområdenas logotyper borde skapa trygghetskänsla bland invånarna men nu råder kaos – heraldikexpert befarar förväxling med privata hälsovårdsaktörer

Uppdaterad 23.03.2023 12:51.
Hyvinvointialueiden logoja
Bildtext Logotyperna för välfärdsområdena med stor finlandssvensk bosättning finns samlade här. Västra Nyland har lämnat bort kartan från sin logo i planeringsskedet.
Bild: Riikka Tähtinen / Yle

De nya välfärdsområdena är i gång och deras symboler i bruk. Då en reglering saknades innebar 21 områden lika många olika slags emblem. Ofta är logons syfte är att skapa trygghet, men förvirring är också möjlig.

Traditionella landskapsfärger, samkommuners tecken, enbart områdets namn eller dess förkortning…

Stilarna var många då de olika välfärdsområdena planerade sina logotyper som ska stödja igenkändhet samt visuella uttryck.

– Det här fältet är inte alls reglerat. Det kan vara svårt för invånarna att känna igen dem. Dessutom finns det många privata aktörer som säljer hälsovårdstjänster och det är inte omöjligt att man som medborgare blandar mellan dessa. Vi alla behöver ju hälsovårdstjänster, säger Jussi Nuorteva, ordförande för den heraldiska nämnden.

De 21 välfärdsområdena som inledde sin verksamhet vid årsskifte svarar för social- och hälsovården samt räddningstjänsterna i landet. Med undantag för Helsingfors och Åland som stannade utanför systemet.

– Under de senaste 10-15 åren har det skett väldigt många olika förändringar i regionförvaltningen. Det har kommit många nya instanser och skillnaden är stor jämfört med de gamla länen som allting var koncentrerat till – och deras vapen var reglerade, påpekar Jussi Nuorteva.

Heraldiker Jussi Nuorteva vid gamla österbottniska tingsböcker i Riksarkivet.
Bildtext Jussi Nuorteva är ordförande för den heraldiska nämnden. Här presenterar han gamla österbottniska tingshandlingar på Riksarkivet i Helsingfors.
Bild: Svante Thilman

Utomstående bolag inblandade i planeringen

Svenska Yle ringde upp de fem välfärdsområden som har en stark finlandssvensk prägel. Det framgick att deras logor anknöt till vidare varumärkesarbete i de nya områdena och att man i många områden utformat det visuella uttrycket i samarbete med någon reklam- eller kommunikationsbyrå.

Gemensamt för de bokstavligen olika logotyperna var också att man genom dem vill göra välfärdsområdet och dess verksamhet bekant för invånarna där.

Förutom webbplatser är blanketter och arbetsklädsel exempel på sammanhang där logon används.

Mångkulturella Vanda får uttryck i den nya logon

Vanda och Kervo är en ny regional helhet, som plockats ut ur det enormt folkrika landskapet Nyland. Områdets logga blev ett hjärta med flera olika färger innanför.

– Vanda är en stor stad vars befolkning består av flera olika etniciteter. På samma sätt som Vanda är också det här hjärtat en mosaik i flera olika färger, beskriver Mia Flygar, som är kommunikationsexpert på Vanda och Kervo välfärdsområde.

– Samtidigt är det frågan om psykologi: vi vill att människorna i och med denna logo känner en viss trygghet, tillägger hon.

Hjärtat används i vissa sammanhang ensamt, men oftast invid områdets namn på två – ibland till och med tre – språk.

– Då vi inledde arbetet med logon hade vi namnet enbart på finska. Sedan påpekade språknämnden att vi i och med den stora svenska befolkningen också borde ha namnet på svenska. Vi beslöt att följa rådet och nu står namnet på båda språken. I vissa sammanhang har vi också med det engelska namnet, säger Mia Flygar.

Finlands karta med 21 områden+Helsingfors
Bildtext Tvisterna i vårdreformen löstes i och med den här regionala modellen som lades fram år 2020. I modellen gjordes en särlösning där Nyland delades i fyra välfärdsområden. Helsingfors fortsatte fungera som en egen enhet. I övrigt följer kartan i hög grad landskapsgränserna. Arkivbild.
Bild: Yle

Västra Nyland övergav kartan strax innan välfärdsområdet startade

Västra Nyland är ett vedertaget uttryck och geografiskt område, och i och med vårdreformen blev det också en administrativ helhet då Västra Nylands välfärdsområde inledde sitt arbete.

I den tidigare versionen av välfärdsområdets logo fanns förutom namnet på två språk även en färggrann karta som pekade ut de olika kommunerna där.

– Kartan användes bara under förberedelseskedet. Egentligen innehöll den kartelementet och den text som finns kvar i logon nu, berättar Patrik Fagerström som är intranätets chefredaktör på Västra Nylands välfärdsområde.

– Den nuvarande logon är väldigt flexibel och enkel, den kan användas på många olika ställen.

Österbottens logga symboliserar omhändertagande

Det enda välfärdsområdet med svenskspråkig majoritet är Österbotten. Dess tvåfärgade logo är – beroende på synvinkel – antingen ett leende ansikte eller två mänskohänder som håller i varandra.

– Och täcker man ena halvan så får man ett informativt i! Logon beskriver vår serviceattityd: hur kan jag hjälpa dig? Dessutom är färgerna blått och grönt väldigt viktiga för oss här i Österbotten, säger Petra Fager som är kommunikationsdirektör på Österbottens välfärdsområde.

Enligt Fager är logon en av de sakerna i kommunikationen som lett till allra mest positiv respons.

– Folk upplever att det är väldigt lätt att känna igen den som tecken för våra tjänster!

Logon är en ny version av logon för Österbottens samkommun, som tidigare svarade för den offentliga vården i regionen.

Egentliga Finlands landskapsvapen
Bildtext Egentliga Finland är ett välfärdsområde som följer landskapsgränsern. Landskapets vapen har ändå inte tagits i bruk. Ett ämne som väckt diskussion i början välfärdsområdenas era är deras ekonomi.
Bild: Yle/Johan Lindström

Egentliga Finland hoppas förkortningen på namnet etableras i folkmun

Varsinais-Suomen hyvinvointialue – Egentliga Finlands välfärdsområde.

Området i sydvästra Finland har valt att köra med en logo som skildrar förkortningen ”VarHa”, som kommer från det finskspråkiga namnet.

– Namnet är ju väldigt långt på båda språken, men det är som det är. Därför hoppas vi att Varha blir något som invånarna känner igen oss på och som etableras i talspråket. På svenska betyder det kanske inget men vi hoppas det ändå kan användas på båda språken, berättar Kirsi Storckovius, marknadsföringschef på kommunikationsenheten på Egentliga Finlands välfärdsområde.

Storckovius nämner dessutom att förkortningen Varha gärna får väcka associationer till begreppet ”varhainen puuttuminen”, det vill säga tidigt ingripande.

– Vi vill hjälpa till innan det blir större svårigheter.

Egentliga Finland är ett av de historiska landskapen i Finland och det har också ett eget vapen. Enligt Storckovius var det ändå aldrig aktuellt att använda sig av det vapnet då välfärdsområdet startade: i stället ville man skapa något nytt.

Östra Nylands färger kommer från landskapet men inte dess vapen

Mellan åren 1998 och 2011 bildade Östra Nyland ett eget administrativt landskap. Nu har regionen blivit ett välfärdsområde, men vapnet från tiden som landskap har inte tagits i nytt bruk. I stället har man en grönblå textlogga.

– Färgnyanserna har vissa gemensamma drag med både det gamla vapnet och logon för Östra Nylands räddningsverk, poängterar Mika Kosunen, kommunikationsdirektör på Östra Nylands välfärdsområde.

– Många av våra kommuner ligger på kusten så blått och grönt är ett bra färgval.

En viktig princip i utformandet av logon var att det tydligt framgår vilket område det är frågan om.

– Det är viktigt att invånarna får en tydlig uppfattning om att det är frågan om en myndighet. Det ska vara enkelt, tydligt och klart, säger Kosunen.

Räddningsverket emblem på brandbil.
Bildtext Räddningsverket i Östra Nyland har det gamla landskapsvapnet på sin logotyp.
Bild: Yle / Leo Gammals

Från landskapsvapen till webbadress

Några axplock bland de övriga välfärdsområdena visar att fältet för logorna är väldigt brett.

Kajanaland är det enda området som tagit landskapsvapnet i bruk som sådant. Norra Savolax (svartgult) och Södra Karelen (rödvitt) hör till dem som utnyttjat traditionella landskapsfärger i logon. Norra Karelen (Siunsote) och Mellannyland (Keusote) använder gamla hälsovårdssamkommuners logor.

Lappland har välfärdsområdets namn på finska och tre samiska språk samt dessutom adressen till webbplatsen. Bredvid finns en sol.

en bild av välfärdsområdenas logotyper
Bildtext Ett urval av några logon från välfärdsområden i norra Finland, östra Finland och Nyland.
Bild: Riikka Tähtinen / Yle

Artikelns huvudbild uppdaterad 10.2. med en tvåspråkig version av logon för Egentliga Finlands välfärdsområde.

Diskussion om artikeln