Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det finns många utmaningar då de ukrainska flyktingarna ansöker om hemkommun i Finland: "Vi klarar av det hela", tror myndigheterna

Från 2023
Ukrainska flyktingar i vinterklädsel promenerar med ryggen mot kameran på Busholmen i Helsingfors den 16 mars 2022.
Bildtext Ukrainska flyktingar fotograferade på Busholmen i Helsingfors den 16 mars 2022.
Bild: Lehtikuva

Tusentals ukrainare som flytt sitt hemland på grund av kriget får snart ansöka om hemkommun i Finland. Stora krav ställs på stödsystemet och informationsgången.

I månadsskiftet mars-april får de första ukrainska flyktingarna som flytt undan kriget i Ukraina rätt att ansöka om hemkommun i Finland.

De som gör det blir kommunernas och välfärdsområdenas klienter. Rättigheterna blir de samma som för andra som är permanent bosatta i Finland.

De praktiska arrangemangen, boendet, social- och hälsovården, rätten att arbeta och gå i skola samt informationsgången är stora utmaningar.

Myndigheterna gör allt de kan för att underlätta omställningen.

– Hittills har ukrainarna fått ta del av all vanlig hälsoservice, men socialservicen utvidgas. Kommunerna ansvarar för integrationen, skolgången och småbarnspedagogiken, säger migrationsdirektör Sanna Sutter vid Inrikesministeriet.

Boendet kostar och det behövs kunskap om olika stöd

Det är frivilligt att ansöka om hemkommun. Därmed är det möjligt att fotsätta leva i en förläggning och ta del av servicen som erbjuds där.

För den som ansöker om hemkommun kan boendet orsaka huvudbry. Om personen bor hos en vän eller släkting, är det inte sagt att boendearrangemangen påverkas.

De som nu bor i en förläggning eller erbjudits annan inkvartering via den, måste i fortsättningen arrangera boendet och stå för kostnaderna själv.

Myndigheterna gör sitt bästa för att informationen ska nå fram, men också frivilliga och organisationer inom tredje sektorn behövs.

– Folkpensionsanstalten erbjuder hjälp. På deras webbsajt finns information om vad man måste göra och vilka stöd för boendet man kan få. Men vi behöver alla personer som har vilja att hjälpa ukrainarna, så att de kan ansöka om bostad och fylla i alla formulär som behövs, säger Kirsi Kaikko, konsultativ tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Kvinna i blå klänning står utomhus framför en dekorerad julgran.

Ukrainska Yulia vill öppna blomaffär i Vörå men utan finländsk hemkommun blir det inget

Ukrainska Yuliia Hulchak var redo att starta eget företag i Finland före jul, men administrativa besvär har gjort att hon nu trampar på stället. Bland nyanlända flyktingar hör byråkratiskt våld till vanligheten.

Utvidgad socialservice, men hjälpen måste också hitta fram

Den som ansöker om och beviljas en hemkommun får inte längre sina social- och hälsovårdstjänster via flyktingförläggningen, utan det är i fortsättningen välfärdsområdet som står för servicen.

– Inom socialservicen är det en stor förändring. Ukrainarna kommer att få samma service som andra. Det gäller bland annat hemservice, hemhjälp för barnfamiljer, städhjälp och handikappservice, säger Kirsi Kaikko.

Kirsi Kaikko fotograferad utanför Inrikesministeriet i Helsingfors.
Bildtext Myndigheterna gör vad de kan för att göra övergången smidig, säger Kirsi Kaikko, konsultativ tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Det är inte lätt att bli klient vid en ny organisation, speciellt om man byter hemort. Enligt Kaikko gör ministeriet och välfärdsområdena allt de kan för att vårdkedjorna inte ska brytas. Språket oroar många.

– Jag vet att det finns service som kan vara svår att arrangera, men vi måste försöka.

Vilken är din uppfattning, hur redo är kommunerna och välfärdsområdena för allt detta?

– Vi är ganska redo. Coronaviruspandemin har gjort att vi är vana att agera snabbt och göra innovationer. Vi klarar också av det här.

Myndigheterna tror inte att alla flyttar till de stora städerna

Över 45 000 ukrainare får ansöka om hemkommun år 2023. Av dem kan 13 000 göra det redan i mars-april.

Det är omöjligt att säga en hur stor del som kommer att ansöka om en hemkommun i Finland. Myndigheterna har tidigare uppskattat att var tredje visat intresse för att stanna i Finland.

Var de som ansöker om hemkommun bosätter sig är också höljt i dunkel. Bland ukrainarna finns många barnfamiljer. Myndigheternas uppskattning är därför att alla inte söker sig till de stora städerna.

Ansökandet om hemkommun är en stor operation både för samhället och för individerna. Myndigheterna lovar att satsa på mångsidig information som ska finns på olika språk.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har sammanställt information om hur ansökandet om hemkommun i praktiken går till.