Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Hela Finland i ett rum

Från 2015
Oliver Kochta-Kalleinen är kameraman i konstprojektet 101 för alla.
Bildtext För en av de 100 intervjuade finländare har Kekkonen-biografin betytt mycket.
Bild: Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen

Utställningen 101 för alla i Helsingfors konsthall ger ett tvärsnitt av Finland genom 100 personer. Via videointervjuer visar titelverket hur 100 finländares åsikter har formats. Besökaren, som styr den interaktiva installationen, blir den 101:a, vars val de andra besökarna måste följa. Konstnärsparet Oliver Kochta-Kalleinen och Tellervo Kalleinen vill visa människan och verkligheten bakom statistik och opinionsmätningar.

Oliver Kochta-Kalleinen: En medelålders man, född i ett annat land, bor utanför Ring III i Nyland, har högskoleutbildning. De här uppgifterna berättar inte så mycket om honom. Oliver Kochta-Kalleinen och Tellervo Kalleinen började reflektera över hur ytliga statistiska uppgifter kan vara.

Paret gjorde ett urval av finländare som fick representera hela befolkningen. Sedan mötte de de 100 representanterna och hörde deras berättelser. De reste runt och videointervjuade dem alla i deras egna hem.

Den 18 april
Idag intervjuade vi en dam som sjunger i Åbo Domkyrkas kör. Hennes tankevärld har påverkats bland annat av tiden som krigsbarn i ett välbärgat och kärleksfullt svenskt hem, och de 32 åren som hon bodde i Atlanta. Vi hörde hennes tankar om eutanasi, vargar, körsång och krig. Tack, Marja!

101 för alla i Facebook

Med projektet ville Oliver också spåra ursprunget till sina egna åsikter. Eftersom Tellervo var den som intervjuade, kunde han som kameraman lyssna och samtidigt reflektera över sina sanningar. Han märkte att hans åsikter ofta förändrades medan han tog in de andras resonemang.

Oliver Kochta-Kalleinen om 101 för alla - Spela upp på Arenan

“En motivering till projektet var en frustration över hur statistik används i media. Vi påverkas av diagram där 60 % är emot och 40 % för, utan att veta vad som ligger bakom, varför vissa faller in i den ena lådan och inte i den andra. Vi ville hitta personerna bakom lådorna.
Vi använde samma sorts frågeformulär som i valmaskiner. Man tar ställning till påståenden med ’Helt av samma åsikt’ eller ’Helt av annan åsikt’ eller någonting där emellan. Man ser var människor har satt sitt kryss, men man har också möjlighet att klicka och lyssna på personen berätta hur hen tänkt.
Det mest inspirerande för mig är att jämföra personer som är väldigt nära varandra. De har så olika världssyn och så olika idéer, men hamnar ändå statistiskt i samma låda. På ytan verkar de lika, man tror att de måste ha samma värderingar - men nej, inte alls.”

De intervjuade (som själva fått anmäla sig till projektet) fick välja bland 30 teman som ”delar vårt samhälle” eller passionerat diskuteras i offentligheten. Det visade sig att det som ofta tas upp som starka åsikter och motsättningar diskuterades och argumenterades för betydligt mer nyanserat än den allmänna bilden antyder.

Oliver märkte själv att många av hans egna uppfattningar skapats redan som barn och ung i Östtyskland, vilket överraskade honom. En inspiration till projektet var Studs Terkels bok Amerikanische Porträts, som inte bara ändrade Olivers syn på amerikanerna, utan också tillät honom att lita på människors egna berättelser och livshistorier.

Boken Amerikanische porträts av Studs Terkel.
Bild: Yle/Lasso

Boken finns med bland de böcker som de 100 finländarna valt som böcker som betytt mycket för dem. Också alla de andra verken i utställningen har mötet med de 100 finnarna som utgångspunkt.

Oliver Kochta-Kalleinen & Tellervo Kalleinen

Oliver Kochta-Kalleinen och Tellervo Kalleinen har jobbat med flera publikengagemangsprojekt

  • Klagokörer har ordnats runt världen
  • People In White samlade berättelser om den svåra relationen mellan läkare och patient inom mentalvården
  • I Archipelago Scifi hittade man olika framtidsscenarier för den finska skärgården

Lasso 18.11 kl 20 handlar om hur man blir en finne