Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Solen minskar elräkningen och ger klirr i hushållskassan: “Extrema spotpriserna gav en rejäl återbetalning”

Uppdaterad 06.02.2023 09:40.
En man med glasögon och mössa står vid ett snötäckt garage med solpaneler.
Bildtext En molning dag i februari ger panelerna ingen ström, men erfarenheterna från sommaren slog alla förväntningar för Henrik Wik i Jakobstad.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

De senaste åren har antalet hushåll med solpaneler ökat närmast explosionsartat. Finns det bara paneler att tillgå kommer trenden att hålla i sig, även om elpriserna sjunker, förutspår man i Österbotten.

De höga elpriserna har fått många finländare att satsa på egen elproduktion. Framför allt är det solpaneler på sommarstugor och enfamiljshus som gäller. Återbetalningstiden kan förkortas avsevärt om energipriserna hålls höga. På nätbolaget Herrfors ser man att boomen kommer att hålla i sig även om elen blir billigare.

– Intresset för mikroproduktion av el har nog ökat väldigt mycket det här senaste året. Under fjolåret fördubblades antalet mikroproducenter, främst beroende på höga elpriser, säger Henrik Snellman, driftschef på Herrfors nät.

Idag är man nog tacksam för all produktion som finns

― Henrik Snellman, Herrfors nät

På Herrfors hade man för ett år sedan 278 privata solpanelsanläggningar, medan de ett år senare var 645. Även den sammanlagda effekten som privathushållen bidrar med har mer än fördubblats på ett år. Även om det i helheten är en marginell del av elproduktionen välkomnar man på Herrfors nät mikroproducenterna.

Stor tillväxtpotential

I deras nät finns i dag kring 30 000 kunder på över 20 000 adresser, så tillväxtpotentialen är stor. Och nätbolaget ser inte privat elproduktion som någon konkurrens till produktionen som moderbolaget står för.

– Idag är man nog tacksam för all produktion som finns, säger Henrik Snellman.

På Herrfors får man varje vecka in nya förfrågningar från privathushåll som vill installera solpaneler. Enligt Henrik Snellman är allt som krävs egentligen att man har ett tak.

– Sen beror det lite på var man bor, vilka förutsättningar det finns att mata in strömmen i nätet, så därför ska man vara i kontakt med sitt elbolag innan man gör slag i saken, säger Henrik Snellman och tillägger att också byggnadstillsynen måste ge tummen upp innan man klär sitt tak med paneler.

En man med glasögon och långt skägg sitter i en kontorsstol vid en mängd dataskärmar.
Bildtext Antalet microproducententer av elektricitet har formligen exploderat i Herrfors nät och tillväxten antas fortsätta, förutspår driftschefen Henrik Snellman.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Ett av de hundratals hushåll i Jakobstadsregionen som i fjol investerade i solpaneler är familjen Wik i centrum av staden.

Henrik Wiks erfarenhet var att installationen gick väldigt smärtfritt. Garagetaket vetter rakt mot söder, vilket är optimalt. Hade de installerat paneler på bostadshuset, hade de behövt paneler på både öst- och västsidorna, för att kunna åtnjuta produktion på både för- och eftermiddag.

– Vi hade övervägt solpaneler ett tag, men sen när priserna började gå upp gjorde vi slag i saken, säger Henrik Wik som räknat med att solpaneler höjer värdet på en fastighet med direkt elvärme, så det blir lättare att sälja den dag det är aktuellt.

Inköpspris kontra elpris

På Herrfors nät ser man att trenden med solenergi kommer att hålla i sig. Att prognoserna antyder att energipriserna kan sjunka, väntas bromsa det kraftigaste intresset. Men däremot syns vissa tecken på att prisstegringen på anläggningarna vänder.

Den senaste tiden har leveranstiderna varit långa och panelpriserna stigit. Allt spelar in, men Snellman är övertygad om att hushållen fortsätter sina investeringar i egen produktion.

– Om bara tillgången på solpaneler är tryggad, är jag övertygad om att tillväxten kommer att ske exponentiellt de kommande åren, säger Henrik Snellman.

För mikroproducenterna handlar det i vanliga fall i främsta hand om att till en större grad bli självförsörjande med elektricitet. Men eftersom solenergi levererar mest ström under varma och soliga dagar då åtgången är mindre, finns det också avsättning för överskottsenergi.

– Man blir kanske inte rik på det, men det känns säkert bra för dom som kan sälja överskottet till nätet, säger Henrik Snellman.

En man med mössa och glasögon står intill en strömcentral monterad på en husvägg.
Bildtext Enligt Henrik Wik behöver man inte förstå sig på elektricitet för att bli mikroproducent. ”Allt jag gjorde förut var att betala min elräkning”.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Det har också familjen Wik märkt av. Möjligheten att sälja el blev både möjlig och lukrativ under pristopparna i somras.

– Tanken var nog inte i huvudsak att bli mikroproducent. Men då spotpriset var skyhögt i somras så lönade det sig att sälja så mycket som möjligt, så den största vinningen var från försäljningen tack vare de höga spotpriserna.

Så mycket kalkylationer behövdes inte. Han hade aldrig funderat över vare sig elkonsumtion eller elkostnad speciellt mycket förut.

– Men man blev nog intresserad av att följa med produktionen, så idag räcker det med att jag ser ut genom fönstret och så kan jag nästan säga direkt hur mycket el panelerna ger, säger Wik och skrattar.

Snabb återbetalning med höga spotpriser

Tack vare en mobilapp kan han också följa med produktionen i realtid. Mellan juni och oktober gav panelerna kring 550 euro i intäkter. Spotpriserna sköt i höjden, så allt överskott gav klirr i hushållskassan då Wiks paneler levererade ström till nätet. Inbesparingen på den egna förbrukningen blev runt 120 euro under de första fem månaderna.

Optimalt vore att ha bilen som ackumulator

― Henrik Wik, mikroproducent

Wik säger att hans investering enligt försäljarna ska kunna betala tillbaka sig på tio år, men att man får vara realistisk och vänta sig 15 år.

– Men så höga som spotpriserna är nu går det ju på under tio år. Men ingen vet ju hur priserna utvecklas, så det är omöjligt att säga, konstaterar Wik.

Oberoende av elpriset producerar panelerna utsläppsfri och förnyelsebar elektricitet. Och även om vintertiden ger blygsam utdelning, gav de soliga månaderna ett kännbart tillskott.

– Vi har producerat cirka 2,5 megawattimmar under de första fem månaderna. Det motsvarar 15 000 kilometer med en elbil, vilket är ungefär vad jag kör på ett år, så det är inte helt försumbart, säger Wik.

Överskottet borde kunna lagras

Just en elbil vore annars en möjlig framtidsidé, tycker Wik. Speciellt om panelerna genererar mer elektricitet än familjen behöver, vore det bra att kunna lagra energin. Särskilt om elpriset är lågt, så det inte lönar sig att sälja till nätet.

– Optimalt vore om man kunde använda bilen som ackumulator och sedan föra tillbaka strömmen från bilen till hushållet vid behov, säger WIk.

Även på Herrfors är man inne på samma linje. Att lagra stora mängder el är ännu idag både dyrt och svårt. Samtidigt är det ett problem som på sikt måste lösas, eftersom förnyelsebar elproduktion bara växer.

– Det finns en risk för att vi kommer att ha en överproduktion tidvis. Men tills vidare välkomnar vi alla nya producenter att ansluta sig till nätet, säger Henrik Snellman.

Även han har svårt att säga hur elpriset kommer att utvecklas över tid. Men med flera mikroproducenter sjunker också elpriset på sikt.

– Men för det behövs det avsevärt flera producenter, säger Henrik Snellman.

Artikeln är uppdaterad 6.2.2023 klockan 9.40. 'Megawatt' har korrigerats till 'megawattimmar' i en mening.

Diskussion om artikeln