Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yles källor: Sannolikt att Industrifacket godkänner avtal för exportbranschen

Uppdaterad 05.02.2023 13:30.
Riku Aalto, Industrifackets ordförande
Bildtext Locket på. Vanligtvis välunderrättade källor anser att det är sannolikt att Industrifackets styrelse godkänner avtalsförslaget för exportbranschen. Ett avtal skulle öppna många knutar inom avtalsförhandlingarna. På bilden Industrifackets Riku Aalto.
Bild: Silja Viitala / Yle

Industrifackets styrelse manglar som bäst förhandlingsresultatet för teknologi- och kemibranscherna. Vanligtvis välunderrättade källor inom facket anser att det är sannolikt att Industrifackets styrelse kommer att ge grönt ljus för avtalen.

Förhandlingarna har förts i en väldigt liten grupp, men förhandlingsresultatet ska vara förankrat i både branschgrupperna och den stora förhandlingsdelegationen.

Förhandlarna har varit slutna som musslor om innehållet i uppgörelsen som först nu delas med Industrifackets styrelse.

En allmän bedömning är att Industrifackets ordförande Riku Aalto och de andra toppförhandlarna knappast skulle föra ett förhandlingsresultat till Industrifackets styrelse som inte är klart bättre än det medlingsförslag som riksförlikningsmannen kom med.

Enligt Yles uppgifter ska arbetsgivarsidan ha godkänt avtalsförslaget enhälligt.

Arbetsgivarens makt över den så kallade lokala potten är problematisk

I riksförlikningsmannens förslag skulle de sammanlagda lönehöjningarna under två år ha varit 6,6 procent. Under det första året skulle höjningen ha varit 4,1 procent och under det andra 2,5 procent.

Svenska Yles källor inom facket talar om att problemet med förlikningsförslaget var storleken på den lokala pott som arbetsgivarna och facket skulle komma överens om lokalt. Om den lokala potten blir stor så ökar arbetsgivarens möjligheter att styra lönelyften till de arbetstagare som arbetsgivaren vill belöna.

Allmänna lönepåslag går till alla arbetstagare, medan facket och arbetsgivaren ska komma överens om den lokala potten. Om parterna misslyckas med det så är det arbetsgivaren som bestämmer hur potten fördelas.

Tyska IG Metall fick 8,5 procent på två år

De avtalsförslag som Industrifacket nu tar ställning till ska vara annorlunda än medlingsförslaget. Däremot varken kan eller vill någon berätta om hur långt från den tyska nivån förhandlingsresultaten ligger.

Tyska IG Metall avtalade med arbetsgivarna om ett lönelyft på 8,5 procent under 2023 och 2024. De tyska lönerna inom teknologi- och elektronikbranscherna stiger med 5,2 procent i år och med 3,3 procent nästa år.

Förhandlingarna inom teknologiindustrin har en nyckelroll för hela den finländska arbetsmarknaden, eftersom det anses vara en central exportbransch.

Förhandlingarna inom en rad övriga branscher har stått stilla i väntan på en överenskommelse inom exportbranschen, som ofta är riktgivande då man slår fast lönenivån.