Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är det klart: Lönepåslaget för exportindustrin blev 7 procent över 2 års tid

Uppdaterad 05.02.2023 21:27.
Riku Aalto: "Hoppas lösningar går att nå också inom de övriga branscherna" - Spela upp på Arenan

Industrifackets styrelse har godkänt förhandlingsresultatet för teknologi- och kemibranscherna. Det allmänna lönepåslaget blir 7 procent fördelat på detta år och nästa år.

Trycket på förhandlarna att leverera har varit högt.

Det var en nöjd fackbas som nyligen meddelade att teknologi- och kemibranscherna har nått ett avtal.

– Med den här avtalslösningen får vi inte kompensation för den köpkraft som gått förlorad men det lägger stopp på fattigdomsspiralen och skapar utsikter till att inkomstnivån för arbetarna kan förbättras. Det som speciellt bidrog till att Industrifacket godkände avtalet är formen på avtalet som garanterar alla anställda i praktiken lika stora löneförhöjningar, sa Industrifackets ordförande Riku Aalto.

En allmän bedömning var redan före styrelsemötet att Industrifackets ordförande Riku Aalto och de andra toppförhandlarna knappast skulle föra ett förhandlingsresultat till Industrifackets styrelse som inte är klart bättre än det medlingsförslag som riksförlikningsmannen kom med.

Teknologiindustrins avtal

Kemiindustrins avtal

Den så kallade lokala potten var det största problemet

I riksförlikningsmannens förslag väckte storlek på den så kallade lokala potten mycket känslor hos de fackliga beslutfattarna.

I riksförlikningsmannens förslag skulle de sammanlagda lönehöjningarna under två år ha varit 6,6 procent. Under det första året skulle höjningen ha varit 4,1 procent och under det andra 2,5 procent.

Problemet med förlikningsförslaget var storleken på den lokala pott som arbetsgivarna och facket skulle komma överens om lokalt. Den lokala potten under 2023 var för stor för att Industrifacket skulle ha kunnat gå med på det.

Nu är det här problemet åtgärdat. För teknologiindustrin kommer höjningen under det första året att vara 3,5procent och under det andra 2,0 procent. Den lokala potten är 0,5% under år 2024. Dessutom betalas en engångssumma på 400 euro.

– Den lokala potten under det första året blir mindre och det betyder att arbetsgivarens möjligheter att styra lönelyften till de arbetstagare som arbetsgivaren vill belöna blir mindre, konstaterar Riku Aalto.

De nya avtalen innebär att Industrifacket omedelbart blåser av stridsåtgärderna i branschen.

Dagens avtal sätter långt nivån för de övriga branscherna

Tyska IG Metall avtalade med arbetsgivarna om ett lönelyft på 8,5 procent under 2023 och 2024. De tyska lönerna inom teknologi- och elektronikbranscherna stiger med 5,2 procent i år och med 3,3 procent nästa år.

Förhandlingarna inom teknologiindustrin har en nyckelroll för hela den finländska arbetsmarknaden, eftersom det anses vara en central exportbransch.

Verkningarna av exportindustrins avtal är både direkta och indirekta.

– Om jag förstått innehållet i deras avtal rätt så ger vårt avtal kommun- och vårdanställda 2,6 procent på det egna avtalet, sa Aalto.

Förhandlingarna inom en rad övriga branscher har stått stilla i väntan på en överenskommelse inom exportbranschen, som ofta är riktgivande då man slår fast lönenivån. Nu finns förhoppningar om att även de kunde röra på sig.