Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Mystikerna bakom makthavarna – många kända politiker har förlitat sig på magi och spådomar

Ockulta andar invid ett bord.
Bildtext Det ockulta och mystiska har väglett många politiker.
Bild: Denny Gruner/Mostphotos

Politiska rådgivare och experter har ibland blivit utmanövrerade av spåmän och mystiker. Märkliga figurer har flockats kring makthavare såsom Putin, Himmler, Mannerheim och Ryti.

Filosofen Aleksandr Dugin har kallats Putins Rasputin. Hans politiska ideal och extrema tankar tros även ha påverkat Rysslands president.

Kremls grå eminens har ibland gett uttryck för anti-islamistiska tankar och ibland har Dugin vurmat för nazistisk ockultism eller mysticism.

I Ryssland finns en lång tradition av mystiker som maktens män omgett sig med.

Den kändaste mystikern som nästlat in sig hos ryska makthavare är otvivelaktigt Grigorij Rasputin som fick ett stort inflytande över det romanovska hovet och som av tsar Nikolaj II betraktades som en förtrogen och helig man.

Grigori Rasputin.
Bildtext Rasputin fungerade även som tsarens militärrådgivare under första världskriget.
Bild: AOP

Grigorij Rasputin har blivit urtypen för en intrigerande och maktlysten person som bygger sitt inflytande på en mystisk framtoning och en påstådd förmåga att se in i framtiden.

Med sina profetior och råd lyckades Rasputin få ett stort inflytande över tsarfamiljen och hans metoder har också framgångsrikt kopierats av en hel rad efterföljare, bland dem österrikaren Karl Maria Wiligut.

Lyssna på Finlands Rasputin

Ett program om Axel Ringström, rådman och spiritistiskt medium med kontakter till Finlands politisk ledning.

Axel Ringström, Finlands Rasputin

41:58

Himmlers Rasputin

Det förefaller som om kris- och krigstider lockar och gynnar mystiker och charlataner.

Kanske makthavare är mer benägna att lyssna på spåmän när rationella råd och sanningar om den rådande situationen bara framkallar oro och ångest.

Då finns kanske halmstrået hos en Rasputin-figur som säger att slaget inte är förlorat och allting kommer att vända sig till det bästa.

Också i Nazityskland fanns det utrymme för en mystiker som kunde legitimera kriget och utrensningarna och dessutom ingjuta hopp när krigslyckan tycktes vända.

Hans namn var Karl Maria Wiligut och han har också av eftervärlden tilldelats namnet Himmlers Rasputin.

Naziledaren Heinrich Himmler besöker Hjalmar Siilasvuo år 1942.
Bildtext Naziledaren Heinrich Himmler (till höger) besökte Finland och general Hjalmar Siilasvuo år 1942.
Bild: SA Kuva

Wiligut påstod sig vara klärvoajant och minnas händelser som sträckte sig över 200 000 år tillbaka i tiden.

Han hade också en del besynnerliga tankar om att Bibeln nedtecknats i Tyskland och han själv var den enda överlevaren från det försvunna Atlantis.

Även om Wiliguts liv på 1920-talet kantades av vistelser på mentalsjukhus i Salzburg och otaliga psykoser, så lyckades han på 30-talet ändå ställa sig in hos naziledaren Heinrich Himmler.

Wiligut gav Himmler råd i olika livsåskådningsfrågor och herrarnas gemensamma intresse för ockultism, esoterism och mytologi band dem också samman.

I slutet av 30-talet dalar ändå Wiliguts stjärna. Han beskylls för att vara en simpel skojare och alkohol- och läkemedelsmissbruket gör honom till en opålitlig figur i det Tredje Riket.

Ändå verkar kontakten bestå långt in på 40-talet när Himmler fortsätter att be sin vän om andlig vägledning.

Spådomar om vinterkriget

Också i Finland har makthavare kopplats till siare och spågummor. Sömmerskan Aino Kassinen skriver i sina memoarer att presidenterna Ryti och Mannerheim konsulterade henne under andra världskriget.

Mediet Aino Kassinen "tolkar" nystöpta lyckor av tenn år 1959.
Bildtext Mediet Aino Kassinen "tolkar" riksdagsmännens nystöpta lyckor av tenn år 1959.
Bild: JOKA/Museovirasto

Aino Kassinen hade på 30-talet flyttat från Uleåborg till Helsingfors, träffat det berömda mediet Axel Ringström och själv etablerat sig som siare i huvudstaden.

Till henne kom personer för att få råd och vägledning och i memoarerna hävdar hon att självaste Mannerheim skickat överstelöjtnanten Mikael Gripenberg till hennes mottagning för att få veta hur det låg till med Finlands krigslycka i början av 40-talet.

Aino Kassinens karriär som siare är på topp under kriget när ovissheten är som störst.

Svarta bilar flockas utanför hennes bostad på Lappviksgatan i Helsingfors när politiker och makthavare vill försäkra sig om att allt hopp inte är ute.

Till Mannerheims utsände Mikael Gripenberg ska Aino Kassinen ha yttrat: Finland kommer nog att klara sig!

Interiör av Rådhusets sessionssal i Lovisa. Vid bordet sitter rådman Artur Wilhelmson, borgmästare Kuno Fredrik Nyman och rådman Axel Ringström.
Bildtext I Rådhusets sessionssal i Lovisa sitter rådman Axel Ringström (till höger) tillsammans med kollegan Artur Wilhelmson och borgmästaren Kuno Fredrik Nyman.
Bild: Artur Johansson/Lovisa stads museum

Finlands Rasputin?

Aino Kassinens klientel var stort och omfattade alla samhällsklasser.

Hon var bekant med Risto Ryti och under sin tid som chef för Finlands bank lär Ryti ha bjudit Kassinen hem till sig för att diskutera frågor om andlighet och hennes klärvoajanta förmågor.

Aino Kassinen var ingalunda det enda mediet som Risto Ryti träffade.

Under 30-talet kom han och hans hustru Gerda i kontakt med Lovisabon Axel Ringström som i likhet med Kassinen gjort sig ett namn som helbrägdagörare, fjärrskådare och medium.

Mannerheim, Hitler och Finlands president Ryti.
Bildtext Mannerheim, Hitler och Finlands president Risto Ryti.
Bild: Försvarsmaktens bildarkiv/ SA-kuva

Vem var denne gåtfulla man som talade med andar, som trodde sig vara en inkarnation av aposteln Jakob eller filosofen Sokrates och som av allt att döma hade ett visst inflytande över presidentparet Ryti?

Mer om ämnet på Yle Arenan