Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Liliane Kjellman om läget vid Cygnaeus daghem: ”Det ser ut som att vi får vikarier, men kanske inte alltid svenskspråkiga”

Uppdaterad 06.02.2023 17:13.
Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, vid åkanten i Åbo.
Bildtext Liliane Kjellman är direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

I december nådde personalproblemen vid Cygnaeus daghem nya nivåer. Av personalens totalt 18 medlemmar var endast 7 på jobb. Nu har Åbo stad rekryterat två nya enhetschefer till daghemmet, men ännu är inte problemen förbi.

Liliane Kjellman är direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo. Kjellman säger att vikariesituationen i dagsläget ser bättre ut än innan årsskiftet. Åbo beställer in sina vikarier via företaget Sarastia Rekry Oy.

– Situationen varierar från dag till dag. Det ser ut som att vi kommer att få vikarier, men kanske inte alltid svenskspråkiga. De som vi har haft har hur som helst varit mycket duktiga och kommit bra överens med de mindre barnen, säger Kjellman.

Ett av de centrala klagomålen från personalen vid daghemmet har varit att ledningen inte varit närvarande. Det här beror på att tidigare enhetschef Hanna Karlsson har skött jobbet som enhetschef utöver av jobbet som servicechef för småbarnspedagogiken. Daghemmet har också haft svårigheter med att hålla kvar enhetschefer vid posten.

Två enhetschefer har nu rekryterats för att dela på arbetsuppgifterna. Essi Ahokoski börjar efter sportlovet och Linda Haglund ska börja under sommaren.

– Det finns många olika modeller för hur ett delat enhetschefskap fungerar. Ofta brukar en vara fokuserad på administrativa uppgifter och den andra på det pedagogiska. Vi ska låta Ahokoski och Haglund arbeta efter sina egna styrkor, säger Kjellman.

Liliane Kjellman om situationen vid Cygnaeus daghem

10:04

Har ni i rekryteringen tagit i beaktande att de nya enhetscheferna ska komplettera varandra?

– Vi hoppas att de ska göra det. Men vi har inte lagt speciell vikt vid det nu. Det är utmanande att hitta behöriga enhetschefer.

En utomstående konsult ska också tas in till Cygnaeus daghem. Till hens uppgifter hör att reda ut vilka delar av daghemmets funktion som orsakar mest motgångar.

– Det är främst frågan om någon som ska ha tid att tala med personalen och ställa de rätta frågorna, säger Kjellman.

Av personalen på Cygnaeus daghem har många också varit långtidssjuka.

– Det säger att det finns problem. Så ska det inte se ut. Vi måste här också se på orken och motivationen.

Varför tilläts situationen vid Cygnaeus daghem gå så långt?

– Vi har försökt ta tag i situationen på olika sätt, dels genom olika rekryteringar. Det var ändå många faktorer som låg bakom problemen här: ledarskapet har bytt ofta, coronaperioden och det har funnits en stor brist på vikarier, säger Kjellman.

Vad vill du säga till föräldrarna som har sina barn på Cygnaeus daghem?

– Jag vill säga att vi gör allt vi kan för att situationen ska bli bättre och för att det ska finnas en trygghet där. Jag hoppas alla kan tro på att vi får det bra på Cygnaeus-enheten säger Kjellman.

Artikeln uppdaterad med rättelse i namnet för företaget Sarastia Rekry Oy.

Diskussion om artikeln