Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Priset på mat sjunker globalt – kött och spannmål fortsättningsvis dyrt

En skördetröska fotograferad uppifrån på ett fält.
Bildtext Producentpriserna inom lantbruket i Finland steg med 26 procent under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan.
Bild: Alamy/AOP

Priset på mat i världen har sjunkit till den lägsta nivån sedan hösten 2021. Jämfört med 2020 är priserna dock fortfarande höga och det kan dröja innan konsumenterna märker av de billigare matpriserna.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, som upprätthåller livsmedelsprisindex, har priset på livsmedel sjunkit med 18 procent sedan toppen i mars 2022. Det här betyder att indexet nu har sjunkit tio månader i rad.

Nedgången i januari drevs av nedgångar i prisindexen för vegetabiliska oljor, mejeriprodukter och socker, medan prisindexen för spannmål och kött i stort sett hölls på samma nivå.

Matprisindexet går neråt, enligt FAO.

Köttpriserna sjönk i snitt bara med 0,1 procent under januari och är nu 1,3 procent högre än för ett år sedan. Priset på fjäderfä, nötkött och svinkött sjönk på grund av att utbudet översteg efterfrågan. Enligt FAO har exempelvis Kina köpt mindre svinkött än väntat.

Priserna på mejeriprodukter sjönk med 1,4 procent i januari och är nu på den lägsta nivån på ett år. Efterfrågan på smör och mjölkpulver har minskat världen över, vilket sänker priserna. Efterfrågan på ostar har hållits nästan oförändrad och priset har stigit något.

Enligt FAO har priserna på vegetabiliska oljor sjunkit med 2,9 procent per månad och är nu nästan 25 procent lägre än för ett år sedan. Däremot har priset på spannmål stigit med 4,8 procent på ett år.

Matprisindex enligt FAO.

Producentpriserna stiger i Finland

Producentpriserna inom lantbruket steg med 26 procent under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan, uppger Statistikcentralen. Ökningen av producentpriserna avtog dock klart jämfört med våren och sommaren 2022.

Producentprisindexet påverkades mest av prisökningar på mjölk och kött.

Producentpriserna började stiga snabbt i slutet av 2021, då de reagerade på ökade produktionskostnader. Producentpriset beskriver de priser lantbrukarna får för sina produkter.

Enligt Statistikcentralen steg priserna på både jordbruksprodukter och produktionsinsatserna rejält under 2022.

Till följd av det här steg värdet av lantbruksproduktionen med omkring 30 procent från året innan. Priserna på energi, gödningsmedel och foder var den största orsaken till att produktionen blev dyrare.

Diskussion om artikeln