Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortum: ”Grön” ammoniakfabrik i Ingå kunde göra konstgödseln klimatsmart

Uppdaterad 07.02.2023 12:57.
Konstgödsel tas upp ur en påse av en handskbeklädd hand
Bildtext Ammoniak är en av råvarorna som används för att tillverka konstgödsel.
Bild: Erik Vierkens / Yle

Planläggningen av industriområdet i Joddböle i Ingå har inletts och Fortum hoppas hitta en aktör som vill producera så kallad grön ammoniak.

Planläggningsprocessen i Joddböle i Ingå ska göra det möjligt att förverkliga den omtalade stålfabriken men bäddar också för annan slags industri att etablera sig.

Fortum, som är markägare på området, hoppas kunna locka en aktör som tillverkar så kallad grön ammoniak, det vill säga ammoniak som framställs med hjälp av förnybar energi.

– Vi tror att det finns en efterfrågan på grön ammoniak och undersöker nu om vi hittar någon lämplig aktör, säger Esa Suoninen, projektchef på Fortum.

Gödsel, bränsle och sprängämnen

Suoninen berättar att Fortum förhandlar med olika parter men att inga avtal undertecknats. För närvarande handlar det alltså om att genom planläggning möjliggöra denna typ av verksamhet.

Vad är ammoniak?

Ammoniak är ett giftigt och starkt frätande ämne.

Ammoniak används inom industrin vid tillverkning av bland annat konstgödsel, målarfärg, rengöringsmedel och sprängämnen.

Ammoniak, NH3, är en kemisk förening av väte och kväve.

Ammoniak för industriellt bruk framställs genom Haber-Bosch-metoden.

Gödselindustrin använder sig av stora mängder ammoniak vid tillverkning av konstgödsel. Om tillverkningen av ammoniak kunde göras koldioxidfri skulle alltså också gödselindustrin bli mer miljövänlig, resonerar Suoninen.

– Det skulle göra gödselindustrin och lantbruket mycket grönare. Grön ammoniak kan också i framtiden ersätta tung brännolja i fartygstrafiken, säger Suonien.

I Finland produceras konstgödsel av det norska bolaget Yara i Siilinjärvi och i Nystad. Yara har avsevärt minskat ammoniakimporten från Ryssland sedan kriget mot Ukraina inleddes men fortfarande används en del rysk ammoniak i finsk gödselindustri.

Också fossilfri ammoniak är giftig

Hur skiljer sig då det som kallas grön ammoniak från traditionell ammoniak?

Slutprodukten är exakt den samma oberoende av hur ammoniaken framställs. Även det som kallas grön ammoniak är alltså giftig och frätande på samma sätt som traditionell ammoniak är.

– För att producera ammoniak behövs en massa vätgas. Sättet att producera vätgas på avgör om ammoniaken är mer eller mindre grön, säger energiexperten Fredrik Ek, som bland annat jobbar som energirådgivare på Svenska lantbrukssällskapens förbund.

Så kallas grön ammoniak tillverkas alltså av fossilfria råvaror.

– Man producerar vätgas genom elektrolys men i stället för naturgas (fossilgas) som råvara används förnybar energi, till exempel vindkraft, förklarar Ek.

Kraftledningsgata i Ingå.
Bildtext Kraftledningar som leder elektricitet till Joddböle är av det kraftigare slaget.
Bild: Maria Wasström/Yle

I processen att tillverka vätgas behövs stora mängder elektricitet.

– Vanligtvis gör man vätgas via ångreformering av naturgas vilket ger upphov till koldioxidutsläpp. Gör man det däremot elektrolytiskt av vatten och grön el får man fossilfri vätgas, säger Ek.

Det är alltså sättet på vilket elektriciteten är producerad som avgör om slutprodukten kan kallas grön eller inte.

Grönt är skönt

Orsaken till att Fortum bäddar för en fossilfri ammoniakfabrik i Joddböle är att det finns en efterfrågan på fossilfria lösningar i samband med det som brukar kallas ”den gröna omställningen”, då man övergår till mer miljö- och klimatvänliga produktionsprocesser också inom industrin.

– Det pågår många vätgasprojekt och Joddböle skulle lämpa sig bra för en sådan verksamhet som behöver mycket elektricitet. Djuphamnen är också en stor fördel, säger Esa Suoninen på Fortum.

Kraftigt elnät är avgörande

Eftersom Fortum tidigare hade ett kolkraftverk på området är elnätet omfattande. Stamnätet når området ur två riktningar så tillgången på elektricitet är tryggad – förutsatt att det produceras tillräckligt mycket el i landet.

– Det kommer att finnas el så det räcker, säger Suonien och påpekar att det byggs väldigt många vindkraftsparker i Finland för tillfället och att anslutningar till dem planeras av elöverföringsbolaget Fingrid.

Suoninen påpekar att en eventuell ammoniakfabrik tidigast kan stå färdig i slutet av detta decennium och att det i det skedet ska finnas elektricitet så att det räcker både till en eventuell stålfabrik och till en eventuell ammoniakfabrik i Ingå.

Karta över västra Nyland med ingå och Joddböle utmärkt på kartan
Bildtext Joddböle är ett industriområde vid Fagerviken i Ingå.

Han säger ändå att dessa två projekt inte har med varandra att göra och kan förverkligas oberoende av varandra.

– Den enda gemensamma nämnaren är att båda skulle använda sig av grön vätgas, säger Suoninen.

Fortum äger det aktuella markområdet i Joddböle eftersom Fortum tidigare drev ett kolkraftverk på området. Kolkraftverket i Ingå revs för drygt tre år sedan.

I Karleby i Österbotten planeras ett liknande projekt för produktion av så kallad grön ammoniak av det åländska bolaget Flexens.

Uppdatering: 7.2.2023 kl 12.50 tillades orden ”så kallad” i samband med begreppet grön ammoniak.