Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fripassagerarna gömde sig sannolikt inuti rotorblad – resan med fraktfartyg från Turkiet till Finland räckte omkring tolv dygn

Fartyget BBC Amethyst i Vasa hamn 6.2.2023. Bilden visar fartygets blåmålade akter intill kajen.
Bildtext Västra Finlands sjöbevakningssektion, Tullen och Österbottens polisinrättning gick grundligt igenom BBC Amethyst då hon anlände till Vasa hamn.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Ombord på fartyget BBC Amethyst som anlände till Vasa fanns två fripassagerare, som ansökte om asyl. Samma sak hände ifjol, då en fripassagerare gömde sig ombord på exakt samma fartyg.

BBC Amehyst transporterade vindkraftsdelar till Finland. Det bedöms som sannolikt att de två fripassagerarna som anlände till Vasa på söndagen har tillbringat resan gömda inuti rotorblad.

Inspektör Rasmus Veijola var på plats för att ta emot fartyget till Vasa hamn. Han förmodar att fripassagerarna lyckats ta sig ombord tillsammans med godset.

– Normalt fungerar övervakningen ombord nog så att det inte är möjligt att promenera ombord. Jag skulle tro att man har gömt sig inuti rotorbladen redan före de lastats ombord, säger Veijola.

Han bedömer också att det funnits tillräckligt med plats för passagerarna inuti rotorbladen.

– Diametern är två meter, så man tar sig enkelt in.

Enligt den information som hamnen uppgett upptäckte besättningen de två fripassagerarna när fartyget passerade Kielkanalen i Tyskland. Då hade de tillbringat tolv dagar ombord.

Biträdande kommendören vid Västra Finlands sjöbevakningssektion Ilja Iljin kan inte bekräfta den uppgiften, eftersom han inte känner till alla detaljer i fallet.

– Jag känner inte till fartygets exakta rutt eller hastighet, men tolv dagar är nog en realistisk längd på resan, säger Iljin.

Fartygets kapten anmälde fripassagerarna till myndigheterna och besättningen övervakade fripassagerarna under återstoden av färden. I nuläget finns inga misstankar om att fartygets besättning på något sätt skulle vara delaktiga.

Iljin värnar samtidigt att om fripassagerarnas integritet och berättar inga detaljer om vem de är.

Liknande fall tidigare

Eftersom de två fripassagerarna omedelbart meddelade att de söker asyl i Finland saknas grund för en brottsutredning.

– En asylprocess har inletts och Migrationsverket har tagit över fallet från gränsbevakningen, säger Iljin.

Samtidigt uppger Iljin att det här fallet inte är det första i sitt slag. I mars 2022 anlände en fripassagerare till Brahestad.

Det fallet har stora likheter med det nuvarande: Samma fartyg, BBC Amethyst, fraktade då vindkraftsdelar och även då från hamnen i Izmir.

Enligt Iljin är det för tidigt att tala om ett fenomen, även om den här typen av fall har ökat något.

– Totalt har vi haft fyra fall under ett års tid, före det var de betydligt mer sällsynta.

Gränsbevakningsväsendet utreder nu tillsammans med turkiska myndigheter ifall det finns säkerhetsrutiner som kunde förbättras i hamnen i Izmir.

– Vi tittar på vilka alternativ det finns för att komma åt problemet.

Den här texten är en översättning av artikeln Salamatkustajat piileskelivät todennäköisesti tuulimyllyn siiven sisällä rahtilaivassa – matka Turkista Suomeen kesti noin 12 päivää skriven av Juuso Kääriäinen och Emma Halla-Aho / Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk / Yle Österbotten.