Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Regeringen skyddar 30 000 hektar skog – men det påverkar inte avverkningen märkbart

En grupp renar springer in i skogen.
Bildtext En stor del av de nordligaste områdena som skyddas anses vara viktiga betesmarker med tanke på renskötseln. Områdena har redan varit tillfälligt skyddade.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Skyddet påverkar inte användningen av skogen, enligt Centerns riksdagsledamöter. Forststyrelsen bekräftar att beslutet har väldigt liten inverkan på den ekonomiska verksamheten.

Regeringen har enats om att skydda 30 000 hektar av Forststyrelsens mark. Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo (Gröna) kallade beslutet historiskt.

Samma dag skickade Centerns riksdagsledamöter ut ett pressmeddelande där de berömde beslutet som ett lyckat exempel på naturskydd som inte går ut över skogsindustrin.

”Vad bra att det på statens marker finns områden med höga naturvärden som kan skyddas utan att det påverkar användningen av skogen”, kommenterade Ari Torniainen i pressmeddelandet.

Endast liten inverkan på Forststyrelsens verksamhet

Forststyrelsen bekräftar att beslutet endast har en begränsad inverkan på verksamheten. Det handlar om flera olika områden runtom i landet.

”Exempelvis har största delen av områdena i Lappland redan i samråd med renskötare fastställts som värdefulla betesmarker”, skriver Hannu Lehtonen, direktör för planering och användning av skog, per e-post.

Den samiska aktivisten Jan Saijets skriver på Twitter att områdena endast har varit tillfälligt skyddade, men att skyddet nu blir permanent. Samtidigt skriver han att det finns ett behov av att skydda betydligt större skogsområden för att nå biodiversitetsmålen och skydda ursprungsbefolkningens rättigheter.

Kommunikationen kring naturskyddet har samtidigt fått skarp kritik av naturkartläggaren Ari Aalto, som arbetar får Kone-stiftelsen. Han säger till Helsingin Sanomat att endast hälften av marken är skog, medan skogsbruk inte ens skulle vara lönsamt på de övriga områdena.

Hannu Lehtonen skriver ändå att det överlag handlar om områden med mycket träd och områden som i flera olika processer har klassats som värdefulla med tanke på naturvärdena.

Det innebär också att användningen av skogarna för ekonomiskt bruk redan har varit kraftigt begränsad sedan förr.

”Därför har skyddsbeslutet endast en liten inverkan på Forststyrelsens ekonomiska verksamhet.”