Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsfullmäktige fick ännu inte säga sitt om skolnätet – frågan drogs bort från listan

Under måndagskvällen var det tänkt att stadsfullmäktige i Jakobstad skulle ta ställning till byggandet av en ny skola.

Men frågan om skolnätet drogs bort från föredragningslistan.

För en vecka sedan gick stadsstyrelsen efter omröstning in för att planera en ny skolbyggnad för de svenskspråkiga eleverna upp till årskurs fem. Det var således förslaget som fullmäktige skulle ta ställning till på måndagskvällen. Men strax före mötet sammankallades stadsstyrelsen till ett extra möte och beslöt då att man behöver mer tid för att hantera frågan.

– Det är ju alltså inte fråga om en återremittering eller bordläggning, utan frågan ligger helt enkelt kvar hos stadsstyrelsen, säger fullmäktigeordförande Annica Haldin (SFP).

Enligt Haldin var styrelsen enig i sitt beslut att dra bort ärendet från listan.

Relaterat

Användningen av ecstasy ökar i Vasa

Användningen av ecstasy tycks ha ökat i Vasa och i Karleby. Det visar THL:s prover av avloppsvattnet.

Amfetamin är på basis av proven fortfarande den mest använda drogen i Vasa, Karleby, Jakobstad och Seinäjoki.

I avloppsvattnet i Vasa och i Seinäjoki hittades också kokain.

Men det är användningen av ecstasy som har ökat märkbart. I Vasa men också i Karleby.

Utgående från proverna är droganvändningen vanligast i Vasa av de ovan nämnda städerna.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, utförde provtagningen i november.

Den försvunna kvinnan i Jakobstad hittad

Vid 14-tiden på tisdagen meddelar polisen att den kvinna som anmälts försvunnen i Jakobstad tidigare under dagen har hittats.

Kvinnan hittades ungefär 400 meter från Jakobstads hälsovårdcentrum där hon försvann.

Uppdaterad 14.04 med uppgiften om att kvinnan hittats.

Bonäs skola i Jakobstad.

Jakobstad planerar för ny svenskspråkig skola – ”Ett beslut alla kan acceptera”

Efter många omgångar: nybygge för Bonäs och Vestersundsby.

Ny skolbyggnad för finskspråkiga elever i Jakobstad planeras

På måndag tar stadsstyrelsen i Jakobstad än en gång ställning till hur stadens skolnät ska se ut i framtiden.

Den här gången är förslaget att man planerar en ny skolbyggnad för finskspråkiga elever i årskurs 0–5 vid nuvarande Etelänummi skola.

I februari då saken togs upp senast valde man att återremittera ärendet. Den gången var förslaget att man planerar en ny skolbyggnad för svenskspråkiga elever i årskurs 0–5 med Bonäs som första alternativ.

Skolnätet i Jakobstad har diskuterats sedan 2019. Bakgrunden är att elevantalet minskar och att många skolfastigheter är i dåligt skick.

Polisen ordnar Mopomeet i Jakobstad nästa fredag

Mopedträffarna har på senare år blivit allmänna på många håll i Österbotten. Ibland samlas flera hundra mopedister och kör i konvoj, och polisen har ofta intresserat sig för träffarna och dess deltagare.

Nu går polisen in med en annan approach och ordnar mopedträff i Jakobstad på fredag 9.6.

Radio X3M kommer att livestreama evenemanget och stuntmotorcyklisterna David Hjulfors och Erkka Hanka uppträder.

Polisen är förstås också på plats och visar upp sina fordon och diskuterar med unga om mopedkörning, motorcyklar och bilar.

Mopedmötet ordnas invid ABC-stationen i Jakobstad.

Polisen ordnar mopomeet i Jakobstad

Polisen ordnar mopomeet i Jakobstad nästa fredag.

De här mopedträffarna har på senare år blivit allmänna på många håll i Österbotten. Ibland samlas flera hundra mopedister och kör i konvoj, och polisen har ofta intresserat sig för träffarna och dess deltagare.

Nu går polisen in med en annan approach och ordnar mopedträff i Jakobstad på fredag 9.6. Yle X3M sänder från evenemanget och stuntmotorcyklisterna David Hjulfors och Erkka Hanka uppträder.

Polisen är förstås också på plats och visar upp sina fordon och diskuterar med unga om mopedkörning, motorcyklar och bilar.

Mopedmötet ordnas invid ABC-stationen i Jakobstad.