Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya terminalbygget i Åbo hamn krymper för att budgeten ska hålla – justering av finansieringen ökar stadens andel i kostnaderna

Uppdaterad 07.02.2023 11:55.
Nya Åbo hamnbyggnad
Bildtext En visionsbild av den nya terminalbyggnaden.
Bild: PES-Arkkitehdit Oy

Omfattningen och finansieringen för den nya passagerarterminalen i Åbo hamn ska justeras för att projektet ska kunna genomföras i det rådande världsläget där kostnaderna har ökat.

Åbo stadsstyrelse godkände på måndagen den 6 februari ett förslag om att justera planerna och finansieringsmodellen för bygget av den nya passagerarterminalen i Åbo hamn. Höjda räntor, dyrare kostnader för byggnadsmaterial och minskad passagerartrafik för Tallink Silja från Åbo har lett till att det nya terminalbygget i Åbo hamn inte kan genomföras enligt de tidigare planerna som godkändes av stadsfullmäktige i juni 2021.

Det nya förslaget presenterades på måndagen av bolaget Åbo Hamn Ab, som ägs av Åbo stad, och det innebär förändringar i såväl terminalbyggets omfattning som finansieringen. Förslaget baserar sig på en utredning som hamnbolaget gjort.

Enligt Åbo Hamn Ab kan terminalbygget genomföras trots ökade kostnader, men terminalbygget måste krympa för att budgeten på 172 miljoner euro ska hålla. I praktiken betyder det att bland annat terminal- och kajbyggnaderna blir mindre och att man lämnar bort en mindre pir som ursprungligen skulle ingå i terminalbygget.

Dessutom måste man tidsanpassa inköp av byggmaterial och vid behov använda pengar som är reserverade för andra investeringar i hamnområdet för att finansiera terminalbygget.

Åbo hamns VD Erik Söderholm berättar om terminalbygget i Åbo hamn

6:06

Justerad finansieringsmodell ökar stadens andel av kostnaderna

Tidigare skulle terminalbygget finansieras med 47 miljoner euro av Åbo Hamn Ab:s kontanta tillgångar samt med ett 15 års lån på 125 miljoner euro av Åbo stad.

År 2021, när finansieringsmodellen för terminalbygget godkändes, skulle räntan på lånet ha varit 2,14 procent. Enligt nuvarande nivån är räntan uppe i 4,7 procent, vilket innebär att projektet inte kan förverkligas enligt den tidigare planen.

Projektet ska nu i stället finansieras så, att 34,8 miljoner euro kommer från Åbo Hamn Ab:s kontanta tillgångar. Åbo stad finansierar terminalbygget med 77,2 miljoner euro i form av upplåning. Detta skulle täcka kajerna med omnejd samt hamnfälten.

Dessa pengar ska tas ur Åbo stads investeringsprogram. Åbo hamn betalar sedan tillbaka summan via ett markarrendeavtal under 30 års tid med en ränta på 2,69 procent.

Åbo stad ska också investera 60 miljoner euro i en kapitalfond som ägs av hamnbolaget.

Den nya finansieringsmodellen som föreslås av Åbo Hamn Ab innebär att det ekonomiska ansvaret för projektet i större grad ligger på Åbo och skattebetalarna. Om man fördelar kostnaderna för terminalbygget som faller på Åbo stad per invånare, blir prislappen 831 euro per invånare enligt befolkningsprognosen för 2027.

Den justerade planen och finansieringsmodellen för Ferry Terminal Turku går nu vidare till stadsfullmäktige för behandling.