Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera högskoleexamina leder inte till högre löner eller fler jobb – ”Välfärdsförlusterna av flera högskoleutbildningar kan vara stora”

Uppdaterad 07.02.2023 13:52.
Sökande går till urvalsproven vid huvudentrén till Messukeskus i Helsingfors.
Bildtext Tio procent av de antagna till högskolestudier år 2020 hade redan avlagt en eller flera examina på samma högskolenivå tidigare.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Inkomstnivåerna och sysselsättningen sjunker betydligt när man inleder nya studier, men återgår till ungefär samma nivå efter examen, visar en ny rapport av Näringslivets forskningsinstitut (Etla).

Att ta flera examina på samma högskolenivå leder inte till större framgång på arbetsmarknaden, inte ens på medellång sikt. Det är slutsatsen i Etlas pinfärska undersökning av personer med två eller flera examina.

Allt fler tar ändå allt fler examina. År 2010 hade sju procent av antagna högskolestuderanden redan avlagt en examen. Tio år senare, år 2020, hade den andelen stigit till tio procent.

Det året inledde drygt 7 000 studerande med minst en tidigare examen på samma högskolenivå nya studier. Utav dem hade en av fyra till och med avlagt flera examina på samma nivå.

”Det finns en kronisk överefterfrågan på platser för högre utbildning. Samtidigt som nyutexaminerade har svårt att komma in i utbildning ökar andelen personer med mer än en examen. Vi behöver en bättre förståelse för om resurserna för högre utbildning fördelas på ett optimalt sätt”, säger Hanna Virtanen som är forskningschef på Etla.

Speciellt vanligt bland unga kvinnor

Att avlägga flera examina är speciellt vanligt bland kvinnor i åldern 25-34 år. I den här gruppen ökar inkomsterna och sysselsättning tills man påbörjar de nya studierna, varefter utvecklingen avtar.

”Det finns redan så många människor som avlägger en eller flera högskoleexamen i Finland att det skulle vara viktigt att förstå hur det gynnar en individ eller ett samhälle att genomföra en högre utbildning flera gånger”, säger Virtanen.

Även om det enligt Virtanen behövs mer forskning om fenomenets effekter står vissa negativa konsekvenser redan klara, säger hon.

”Denna grupp utesluter dock nybörjare från högre utbildning, för vilka fördelarna med utbildning har studerats vara betydande. Välfärdsförlusterna till följd av flera högskoleutbildningar kan alltså vara stora.”