Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brist på hvc-läkare i Finland – Närpes är ett undantag: ”Vi har en familjär sammanhållning”

En kvinnlig läkare står i en korridor.
Bildtext Enligt överläkare Anna-Maria Sandberg är läkarsituationen på Närpes hvc bra med alla tjänster fyllda.
Bild: Juho Teir / Yle

Behovet av tillsvidareanställda läkare vid hälsovårdscentralerna i Finland fortsätter att öka. Men det finns undantag, Närpes hälsovårdscentral har just nu full bemanning.

Under flera års tid har Närpes hälsovårdscentral i princip varit en enda stor byggarbetsplats, då renoveringar och nybyggnader har avlöst varandra. Trots det verkar personalen trivas, eftersom Närpes hvc har en av de bästa läkarsituationerna i regionen.

– Att vi har det så här pass bra med bemanningen just nu är inget vi tar för givet. Säkert behövs det både lite tillfälligheter och tur för att lyckas, men förhoppningsvis avspeglar det att vi har gjort något rätt, säger överläkare Anna-Maria Sandberg

En kvinna med läkarrock står utanför en hälsovårdscentral.
Bildtext I höst får personalen och klienterna vid Närpes hvc flytta in i splitternya utrymmen. Det om något ger framtidstro, säger Anna-Maria Sandberg.
Bild: Juho Teir / Yle

Hälsovårdscentralen i Närpes har just nu sex tillsvidareanställda läkare och situationen i staden är betydligt bättre än på många andra orter i Finland, där läkarbehovet ständigt ökar.

Enligt en undersökning som Läkarförbundet gjort är åtta procent av alla läkarvakanser på hälsovårdscentralerna obesatta.

– Budskapet från fältet är att till och med erfarna läkare som jobbat länge flyr fältet, säger direktör Heikki Pärnänen på Läkarförbundet.

25 procent av arbetstiden går åt till annat än att vårda patienter

Enligt Pärnänen har läkare på hälsovårdscentraler ett för tungt och stressigt jobb och de sköter uppgifter som de inte borde göra. Bakgrunden, enligt Pärnänen, är att man genom sparkrav har flyttat över uppgifter, som tidigare hört till kontorspersonal, till sjukskötare och läkare.

– Det ökar inte meningsfullheten i jobbet och har lett till den situation vi är i nu, konstaterar Pärnänen.

– En dag i veckan går åt till uppgifter som inte kräver en läkarexamen. Genom att flytta de uppgifterna till annan personal skulle läkarna ha mer tid att ta emot patienter.

Anna-Maria Sandberg medger att det inte alltid är så lätt att vara allmän läkare på en hälsovårdscentral.

– Vi har många arbetsuppgifter och man ska ha lite bredare kunskap. Det är allt från vaggan till graven som vi sköter.

Under min tid här har de flesta som slutat gått i pension och har man gått i pension har man kanske ändå fortsatt att jobba här

Men trots det har man i Närpes lyckats fylla alla läkartjänster. Enligt Sandberg är det inte fråga om att locka nya läkare, utan snarare att hålla kvar de som man redan har.

– Under min tid här har de flesta som slutat gått i pension och har man gått i pension har man kanske ändå fortsatt att jobba här.

– Vi har en familjär sammanhållning och det är de äldre som vartefter har vaggat in nya unga och vi har alltid haft ett bra seniorstöd.

Intresset för allmän medicin slocknar efter praktik

Alla läkarestuderande måste som en del av sina studier jobba på ett hvc och enligt Heikki Pärnänen är intresset för att fungera som allmänläkare ännu stor under studietiden.

– Men av någon orsak slocknar intresset då de unga läkarna gör sin praktik på en hälsovårdscentral.

Läkare med stetoskop mot flickas rygg.
Bildtext Enligt läkarförbundets direktör Heikki Pärnänen har läkare allt mindre tid att sköta om patienter.
Bild: Mostphotos

Enligt Anna-Maria Sandberg är det här något man satsar på i Närpes.

– Vi vill ta hand om våra unga läkare och kandidater så bra som möjligt, för vi vet att de är värdefulla.

Som ett bevis på det arbete man gör fick Närpes hvc nyligen utmärkelsen kandidatvänlig hälsovårdscentral. En utmärkelse som delas ut av Finlands medicinarförbund på förslag av läkarstuderande som jobbat under sommaren.

– Det var en extrarolig överraskning. Det var en utmärkelse som ingen av oss egentligen visste fanns och vi blev både överrumplade och stolta förstås, säger Sandberg.

Och då läkarstuderande trivs på ett ställe återvänder de gärna då de har studerat färdigt.

– Det är just sådana vi har fått hit som har varit här på sommarjobb. Sedan i somras har vi fått tre nya läkare och vi är ett ganska litet gäng i grunden, så bara en läkare extra för oss är värdefullt.

Läkarförbundet vill se mer resurser

Men även om situationen just nu är bra, medger Sandberg att det hela tiden blir svårare att rekrytera läkare.

– Absolut, vi har nog haft svårt i många års tid vi också med att rekrytera och hitta vikarier. Fasttjänst är kanske inte så lockande för de unga längre, man kanske väljer någon rekryteringsfirma med lite flexiblare arbetsmöjligheter.

Välfärdsreformen har också fört med sig en hel del förändringar, då vården omstruktureras och förenhetligas. I Närpes försöker man ändå fortsätta på samma sätt som förr.

– Vi försöker få med oss de strukturer som vi har byggt upp och som fungerar och få med det i det nya. Det som oroar mest i dagsläget är den skriande vårdarbristen, det överskuggar läkarsituationen överlag och hotar många verksamheter.

Heikki Pärnänen anser att man kan råda bot på bristen på läkare och vårdpersonal genom att fördela mer resurser till hälsovården.

– Vårt budskap är att hälsovården måste prioriteras i samhället trots sparkrav, säger Pärnänen.

– Jag vill inte tro att den offentliga hälsovårdens tid är förbi, men vi har stora problem i den offentliga hälsovården, som den vårdskuld som pandemin orsakat ytterligare har spetsat till.

Diskussion om artikeln