Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs bokslut blev bättre än väntat: “Det ger oss svängrum i oroliga tider”

Uppdaterad 07.02.2023 22:48.
 En grupp politiker och tjänstemän.
Bildtext En glad fyrväppling i Raseborg: Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, andra vice ordförande Jan-Mikael Ekholm (SFP), ekonomichef Jeanette Bäckström och stadsdirektör Petra Theman.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Den specialiserade sjukvården stod för den största osäkerhetsfaktorn i bokslutet för år 2022. Notan blev något större än väntat, men det finns många andra positiva saker att ta fasta på i prognosen.

Stämningen är lättsam och glad när Raseborgs tjänstemän och beslutsfattare presenterar bokslutprognosen för i fjol.

Till exempel visar den ett överskott på 3,9 miljoner euro mot den budgeterade summan på 1,7 miljoner euro. Av överskottet stod Raseborgs stad för 3,2 miljoner och dotterbolaget Raseborgs vatten för 0,7 miljoner euro i intäkter.

– Även om det inte är en kommuns uppgift att göra överskott på överskott, ger det oss mer svängrum att ha ekonomin i skick, i synnerhet så här i oroliga tider, sade stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm (SFP).

Kvinna i ett rum.
Bildtext Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm (SFP) var glad över att bokslutet blev på plus.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Om staden kan upprätthålla den positiva utvecklingen kunde det till och med leda till ett sänkt skatteöre, funderar Westerholm.

– Det är åtminstone min personliga målsättning.

Till det positiva resultatet bidrog bland annat statens coronastöd (+2,8 miljoner) och ökade skatteintäkter (+1,4 miljoner). Även statsandelarna inbringade lite mer till stadens kassa än beräknat.

Oroliga tider manar till försiktighet

Stadsdirektör Petra Theman är också nöjd med bokslutsprognosen, men säger att det är för tidigt med att lova för mycket, med tanke på stadens lånebörda.

Den uppgår till 107,7 miljoner euro, vilket ger gemene kommuninvånare en skuldsättning på 3942 euro. Hon ser att den ännu är rimlig. Helst ska den inte överstiga 4500 euro.

Anita Westerholm poängterar ändå att staden måste titta på vad den får för pengarna. Bland fjolårets investeringar finns bland annat Svartå skolcentrum, Södra vikens muddringar och Ekenäs högstadieskolas kök samt trafikleder.

– Vi måste våga satsa för att vinna, svångremmen är ingen lösning.

Stadens nettoinvesteringar ser ut att landa på 11,9 miljoner euro.

Alla närvarande är ändå rörande ense om att måttfullhet är en bra ledstjärna i tider då räntorna skenar, det är oroligt i världen och de flesta levnadskostnader stiger.

En man i ett rum.
Bildtext Jan-Mikael Ekholm säger att staden antagligen måste minska antalet fastigheter.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Både stadsdirektören Petra Theman och stadsstyrelsens andra vice ordförande Jan-Mikael Ekholm (SFP) lyfter fram att det i framtiden kan bli aktuellt att minska på stadens fastigheter.

Speciellt de byggnader som använts inom social- och hälsovården som från och med i år sorterar under Västra Nylands välfärdsområde, kan bli aktuella att sälja eller användas för andra syften.

Specialsjukvården spökar för sista gången

Det som tyngde resultatet var som väntan räkningen från Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Notan för specialsjukvården dröjde in i det sista och landade på ett 2,5 miljoners underskott. Staden hade räknat med kostnader för 1,5 miljoner men där gick alltså prognosen bet.

Stadens ekonomichef Jeanette Bäckström förklarar vad den ekvationen bottnar i.

– När välfärdsområdet inleddes fick HUS inte börja på minus utan måste ge ett nollresultat.

Kvinna sitter i ett kontorsrum.
Bildtext Raseborgs ekonomichef Jeanette Bäckström har haft många rörliga bitar i bokslutet.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Raseborg hade också använt mindre vård än budgeterat, men räkningen blev ändå stor på grund av sjukvårdsdistriktets kostnadsstruktur.

En del av patienterna blev för länge på HUS avdelningar, vilket gjorde att HUS inte kunde fakturera för ny vård.

Minskad arbetslöshet gav mera intäkter

Ytterligare en positiv nyhet i fjolårets resultat var att arbetslösheten minskat från 10,6 procent år 2021 till 9 procent i fjol. Det här syntes också i form av ökade skatteintäkter.

Totalt håvade staden in skatter på 127 miljoner euro. Där låg inkomstskatten på en miljon euro mer än budgeterat. Samfundsskatten, alltså den skatt företagen betalar, låg också på 0,4 miljoner euro mer än budgeterat. Fastighetsskatten låg på plus minus noll.

Stadsstyrelsens första vice ordförande Camilla Grundström (SDP), som deltog på distans, säger hon att hon i stora drag instämmer i det mesta som redan sagts.

– Det är bra att ha en reserv att ta av, så att vi inte har kniven på strupen.

Hon lyfte speciellt fram den direkta verkan som sysselsättningen har på kommunens ekonomi och betonade att det är viktigt att bygga upp bra system för framtiden.

I övrigt menar hon att det gäller att ha is i magen när man landar i den nya tillvaron där social- och hälsovården inte längre är kommunens ansvar.

Befolkningen åldras - vad händer sedan?

Raseborg tillhör de kommuner som har många äldre invånare, en sits som ingalunda är unik för staden.

Stadsdirektör Petra Theman understryker att det här är sak som staden definitivt måste arbeta med för att hållas livskraftig. Hon säger sig vara lite besviken på att man inte riktigt vaknat inför faktum på det nationella planet förrän nu.

Det som forskningsrön i alla fall visat att kan vara en avgörande faktor för vart folk väljer att flytta, är klimatet inom beslutsfattandet i en kommun. Folk vill ogärna bo i en stad med mycket gnissel mellan politiker och tjänstemän.

– Här tycker jag vi är bra i Raseborg, men vi kan bli ännu bättre.

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman.
Bildtext Raseborgs stadsdirektör Petra Theman gläds över stadens resultat och tror på Raseborg.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Överlag tycker stadsdirektören att Raseborg har alla ingredienser för att bli en trivsam och välkomnande kommun, för såväl folk som flyttar inom landet som dem som kommer från utlandet.

– Det kräver ganska mycket jobb och anpassning att få servicestrukturen anpassad för invånarstrukturen, men jag ser positivt på möjligheten.

Fritidsboende bidrar till stadens välfärd

Jan-Mikael Ekholm lyfte ännu fram att Raseborg befinner sig i den lyckliga sitsen att de har många invånare med “dubbelt medborgarskap”. Även om folk inte betalar inkomstskatt till Raseborg, vistas de mycket här och har en stor betydelse för lokala företag och i form av investeringar.

Några gamla hus, stenhuset till vänster har byggställningar och renoveras, till höger ett gammalt trähus där det står Vafé Schjerfbeck.
Bildtext Lydmanska huset (till vänster) har genomgått en totalrenovering.
Bild: Pia Santonen / Yle

– Se bara vad som händer kring Rådhustorget där både Gamla stadshuset och Lydmanska huset och flera andra fastigheter rustats upp av privata investerare. Det betyder att de husen kommer att fyllas, om än inte av skattebetalare så i alla fall med invånare som bidrar till en välfärd.

7.2.2023 kl 22.49 Bildtexten ändrades från ”Raseborgs stadsdirektör ser med tillförsikt på en nya kommunmodell där social- och hälsovården fallit bort” till ”Raseborgs stadsdirektör Petra Theman gläds över stadens resultat och tror på Raseborg.”

Diskussion om artikeln